Gündüzbey Mahallesi İmar Plan Değişikliği

Gündüzbey Mahallesi İmar Plan Değişikliği

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Gündüzbey Mahallesi 184 ada 4, 5, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazlara ait Yeşilyurt Belediye Meclisinin 05/03/2019 tarih ve 55 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2019 tarih ve 234 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 21/08/2019 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 
 

Yayınlanma Tarihi: 22 Ağustos 2019, Perşembe