İnönü 286 ada 35 parsel, Gündüzbey 279 parsel, Mollakasım 319 ada 8,136 ve 137 parsel İmar Plan Değişikliği

İnönü 286 ada 35 parsel, Gündüzbey 279 parsel, Mollakasım 319 ada 8,136 ve 137 parsel İmar Plan Değişikliği

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İnönü Mahallesi 286 ada 35 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği,  Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/09/2019 tarih ve 234 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/11/2019 tarih ve 390 sayılı kararı,  Gündüzbey Mahallesi 279 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği,  Yeşilyurt Belediye Meclisinin 05/11/2019 tarih ve 310 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 26/11/2019 tarih ve 406 sayılı kararı,   Mollakasım Mahallesi 319 ada 8, 136 ve 137 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 18/10/2019 tarih ve 291 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/12/2019 tarih ve 436 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişiklikleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 06/01/2020 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 

 

 

 

 

Yayınlanma Tarihi: 13 Ocak 2020, Pazartesi