Koyunoğlu Mahallesi İmar Planı Değişikliği

Koyunoğlu Mahallesi İmar Planı Değişikliği

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Koyunoğlu Mahallesi 655 ada 481 parsel numaralı taşınmaza ait Yeşilyurt Belediye Meclisinin 08/01/2019 tarih ve 13 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/04/2019 tarih ve 145 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 17/07/2019 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 

 

 

 

 

Yayınlanma Tarihi: 18 Temmuz 2019, Perşembe