Yakınca Mahallesi 383 Ada, Karakavak Mahallesi 1. 2. 3. Etap Revizyon İmar Planlarında ve Karakavak-Tecde-Çilesiz Mahallelerinde Yapılan İmar Planında Plan Notu Değişikliği

Yakınca Mahallesi 383 Ada, Karakavak Mahallesi 1. 2. 3. Etap Revizyon İmar Planlarında ve Karakavak-Tecde-Çilesiz Mahallelerinde Yapılan İmar Planında Plan Notu Değişikliği

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Yakınca Mahallesi 383 ada numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 14/06/2019 tarih ve 176 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/08/2019 tarih ve 257 sayılı kararı ve Karakavak Mahallesi 1. 2. 3. Etap Revizyon İmar Planlarında ve Karakavak-Tecde-Çilesiz Mahallelerinde yapılan İmar Planında plan notu değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 11/06/2019 tarih ve 140 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/08/2019 tarih ve 269 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 27/08/2019 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 

 

 

 

 

Yayınlanma Tarihi: 27 Ağustos 2019, Salı