Yeşiltepe Mahallesi 2502 Ada 8 Parsel, Yakınca Mahallesi 540 Ada 1 Parsel, Gedik Mahallesi Revizyon İmar Plan Değişikliği

Yeşiltepe Mahallesi 2502 Ada 8 Parsel, Yakınca Mahallesi 540 Ada 1 Parsel, Gedik Mahallesi Revizyon İmar Plan Değişikliği

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Yeşiltepe Mahallesi 2502 ada 8 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 11/06/2019 tarih ve 134 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/08/2019 tarih ve 268 sayılı kararı,  Yakınca Mahallesi 540 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 14/06/2019 tarih ve 168 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/08/2019 tarih ve 255 sayılı kararı ve Gedik Mahallesi Revizyon İmar Planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 11/06/2019 tarih ve 128 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/08/2019 tarih ve 245 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 05/09/2019 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 

 

 

 

 

Yayınlanma Tarihi: 5 Eylül 2019, Perşembe