Page 1 - Yeşilyurt Belediyesi Aralık 2018 Etkinlikleri
P. 1
RALIK 2018 ETKİNLİKLERİ

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÇINAR’DAN 3 ARALIK DÜNYA
ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI;

“Engelsiz Bir Hayat İçin, Hep
Birlikte El Ele”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Engelli Ev Ortamında Fiziksel Etkinlikler’ projemiz kapsamında;
vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını Belediyemize kayıtlı 5 ile 17 yaş aralığındaki özel gereksinimli
kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri çocuk ve gençlere rekreasyon, beden eğitimi, planlı egzersiz
kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak ve onlara ve oyun fiziksel etkinlikler gerçekleştirdik.
hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal ‘Baştâcı’ projemiz kapsamında ilçemizde yaşayan yaşlı
sorumluluğudur. Engelsiz bir hayat için hep birlikte el ele vatandaşlarımızla birlikte engelli kardeşlerimizin de ev ve
vermeliyiz” dedi. kişisel bakımlarını özenle yapmaktayız. Düzenlediğimiz
etkinliklerde engelli kardeşlerimize toplam 80 adet engelli
“ENGELLİLERİN İŞ VE SOSYAL HAYATA KATILMA araç, sekiz adet işitme cihazı ile protez kol hediye ettik.
ORANLARI TOPLUMLARIN OLGUNLUK SEVİYESİNİ Engelli çocuk ve yetişkinleri, engeli olmayan diğer insanlarla
GÖSTERİR” ayrıştırarak değil, birleştirecek bir yaklaşımla hizmetler
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan üretmeye önem veriyoruz. Bizler toplumsal yaşama entegre
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Engelli olduğu olabilen, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılan,
için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden düşünce ve önerilerinden sürekli istifade ettiğimiz engelli
dolayı hiçbir olanaktan yoksun kalmamasına özen kardeşlerimizle birlikte Yeşilyurt’un dönüşümünü sağlıyoruz.
gösterilmeli, onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Engellilerle Engelli vatandaşlarımızın toplumun etkin, özel ve değerli
empati kurarak günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara birer bireyleri oldukları bilinciyle, yaşamın onların varlıkları
kendi sorunumuz gibi yaklaştığımız sürece engellilerimizin ve katılımıyla daha da güzelleştiğine yürekten inanarak tüm
önlerine çekilen en büyük set ortadan kalkmış olacaktır. engelli vatandaşlarımıza esenlikler diliyor, sevgi ve saygılarımı
sunuyorum” dedi.
“TUT ELİMDEN, ENGELSİZ PARK VE
HİZMETLERİMİZLE ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN
YANINDAYIZ”
Yeşilyurt İlçemizde ikamet eden engeli kardeşlerimizin
sosyal hayata katılımları artırmanın yanı sıra nitelikli hayat
koşullarına sahip olmaları, katılımcı ve üreten insanlar
haline getirmek için imkânlarımızı seferber ettik. İstanbul
Aydın Üniversitesinin düzenlediği ‘Engelli Bireylerin
Sosyal Yaşamlarını Kolaylaştıran Yerel Yönetim Projeleri’
yarışmasında ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Proje’ kategorisinde
birincilik ödülüne layık görülen ‘Tut Elimden’ projemiz
kapsamında evde eğitim ihtiyacı duyan bedensel engelli
kardeşlerimize ve ailelerine eğitim, sosyal ve psikolojik
destek veriyoruz. Görme Engelliler Spor Kulübü ile Otizm
Derneğimizin daha nezih ve kaliteli mekânlarda hizmet
üretmelerine katkı sunmak adına iki adet bina tahsisi
yaptık. Engelleri kaldıran, engelsiz bir Yeşilyurt hedefiyle
başlattığımız hizmetler kapsamında; engelli çocuklarımızın
yaşıtları ile birlikte gönüllerince oynayabilecekleri şekilde
tasarımı yapılan ‘Engelsiz Park’ projemizi tamamlayarak
hizmete açtık.
İnönü Üniversitesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde
düzenlediğimiz ‘Özel Gereksinimli Çocuk ve Gençlere
   1   2   3   4   5   6