2018 Şubat Ayı 1.Oturum Toplantısı Kararları

2018 Şubat Ayı 1.Oturum Toplantısı Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-32

Birleşim:

2

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında;

 

 

Mehmet GÜNER

Mehmet ÇINAR

Mehmet KARAMAN

Ramazan ÇETİN

Salih URFALI

Meltem KAVUK

Hikmet TUTLU

Ramazan YAKICI

Kadircan ESEN

Sadin ŞAHİN

Şahin ÖZER

Murat KARAPINAR

Ramazan MADEN

Nurettin DURMAZ

Cercis TAŞDEMİR

Nurettin KARAASLAN

Bekir KARAKUŞ

Seydi ERKUŞ

Ali PALANCI

Osman COŞKUN

Ramazan ACAR

Şükran GÖNÜLTAŞ

Zühal DİŞER

Suna ŞEKEROĞLU

Hüseyin SELÇUK

Memet ÖZEN

Dursun Cumali SUCU

 

Orhan TANATAŞ

Günnur TABEL

Fadıl ÇİÇEK

İsmail AYDIN

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun İştirakiyle Çoğunlukla Olağan toplandı.

 

           

 

 

 

 

            Toplantıda Bulunmayanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL, Ahmet KELEŞ

 

            Mazeretli Olanlar     : Aliseydi ÜNLÜ, Abdulkadir EYİDEMİR, Mehmet ŞİRECİ

 

            Sadin ŞAHİN                                    Kadircan ESEN                           Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-33

Birleşim:

2

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

  Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Şirket Kurulması için Belediye Başkanına Yetki verilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin gündemin 31’ nci madde olarak oyçokluğuyla gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

            Sadin ŞAHİN                                   Kadircan ESEN                           Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-34

Birleşim:

2

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 02 Ocak 2018 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

            Sadin ŞAHİN                                    Kadircan ESEN                           Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-35

Birleşim:

2

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

Hacıabdi Mahallesi 4852 Ada 2 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 2’nci maddesi; Hacıabdi Mahallesi 4852 ada 2 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair 03/01/2018 tarih ve 620 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Hacıabdi Mahallesinde tescilli 4851 ada 1 parselin bitişiğindeki 4852 ada 2 parsel numaralı taşınmazın malikleri 19/09/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvurarak, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.05.2015 tarih ve 2165 sayılı kararında tescilli yapının bir kısmı yolda kaldığından, tescilli yapının imar adası içerisine alınmasına yönelik imar plan değişikliği ile (tescilli parselin bitişiğinde yer alan 2 numaralı parsel için) öneri yeni yapının yapı yaklaşma mesafesinin tescilli yapı parsel sınırı tarafından çekilerek hazırlanması yönünde karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda hazırlanan 4852 ada 2 numaralı parsel için tescilli parsel yönünde 3 metre yapı yaklaşma mesafesi verilerek, söz konusu parsel üzerindeki yapının doğusundaki parsele bitişik yapılaşması yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında konu ile ilgili olarak Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüş doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Sadin ŞAHİN                                    Kadircan ESEN                           Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-36

Birleşim:

2

Birleşim:

1

 

 

Özü:

 

Cadde Ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkında

 

  Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 3’ncü maddesi; Belediyemiz Görev ve yetki sahası içerisinde bulunan Cadde ve Sokak isimlerinden tekerrür eden ve isimsiz olan cadde ve sokaklara isim verilmesi talebine dair 03/01/2018 tarih ve 621 sayılı İmar Komisyonu ve Kent Kültürü ve Estetiği Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahası içerisinde bulunan bazı cadde sokak isimlerinin tekerrür ettiği ve zemin de isimsiz 43 (kırküç) adet Mahallemize ait cadde sokak isim çalışması Belediyemiz personellerince yapılmış olup düzenlemesi yapılan mahalle sınırı ile mahalle, cadde ve sokak isim değişiklik önerileri İmar Komisyonumuza ve Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna Havale edilmişti.

Yapılan çalışma sonucunda:

İlçemiz Aşağıköy Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Malatya Çelikhan yolu caddesine Bürücek caddesi, Bağ sokağa Gülderen sokak, isimsiz üç sokağa da Söğüt, Kainat ve Hünkar isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Atalar Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Atalar sokak Bahri sokak, Gedik sokak İle Kadir Uşağı Yolu caddesi Milad  caddesi, Seyituşağı köyü yolu sokak  Çağlar sokak,  isimsiz bir  sokağa da Aşiyan   ismi belirlenmiştir.

İlçemiz Bindal Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Bindal sokağa Mimar Sinan ve Yaldız sokak, Bektaşlar sokağa Bektaş sokak,  isimsiz on iki sokağa da Subaşı, Akar, Hanönü, Reisdere, Yazyurdu, Başkaya, Başkale, Balözü, Ağaç, İmge, Anatolya ve Biat isimleri belirlenmiştir.

         İlçemiz Bostanbaşı Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Kanalboyu caddesine Akçay Caddesi, Erol sokak ve Fatih caddesine Niyazi Mısri caddesi, Bosna caddesine Saraybosna caddesi, Yeşil sokağa Hayat sokak, Tecde 1 sokağa Sadaka sokak, Tecde sokağa Hayır sokak, Ankara cad 3. Sokağa Varlık sokak, Mendolar sokağa Kızılcık sokak, Can sokağa Hendek sokak, Merhamet sokağa Tevazu sokak, Kanalyolu sokağa Kumrulsokak, Karlık sokağa Ilgaz sokak, Gündüzler sokağa Usta sokak, Mazırım 2 sokağa Sungur sokak, Akınlar 3. Sokağa Güldalı sokak, 6. sokağa Hüma sokak, Yakınca caddesine Kerkük caddesi,   isimsiz kırk sokağa Turna, Eylül, Mehdi, Sumak, Merv, Köknar, Akademi, Maki, Dicle, Serv, Acıbadem, Acısu, Âlem,  Asma, Atlas, Gelincik, Kardelen, Çimen, Defne, Sedir, Tuna, Ardıç, Bayır, Nur, Kaşgar, Sedef, Üsküp, Bedir, İhram, Sefer, Uhud, Şimal, Umut, Fidan, Tohum, Kıraç, Yaban, Halep, Tabip ve Deva isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Çayırköy Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Çayırköy sokağa Hüda sokak, isimsiz on sokağa Maşuk, Ahsen, Post, İdrak, Mevla, Makber, Itır, Mühtü,  Barakkolu ve Bahriyeli isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Duranlar Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Karadağ sokakğa Karacadağ sokak, isimsiz dört sokağa Fahreddin Paşa, Süleyman Şah, Sarrafoğlu ve Sarıhan isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Duruldu Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Duruldu köyü yolu caddesine Mimoza caddesi, Ekici sokağa Ekinci sokak, isimsiz altı sokağa da Efe, Barbaros, Demet, İzollu, Derman ve Asır isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Göktarla Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; isimsiz dört sokağa Gülce, Bera, Fedai ve Dinar isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Hamidiye Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Malatya sokağı Anadolu sokak, Halime 1 sokak İftihar sokak, Özdemir Sokağa Sarıgil sokak,  isimsiz on bir sokağa da Hekimler, Gamlı, Amir, Paşa, Akıl, Çalışkan, Ceyhan, Bilge, Lalecik, Kekik ve İlkadım isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Hıroğlu Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Mezarlık sokağa Turfanda sokak, Tepecik sokağa Turkuaz sokak, Taze değirmen 2. Çıkmazı sokağa Öz sokak, Taze Değirmen küme Evleri (1. Çıkmaz) sokağa Kaş sokak, Uğurlu Caddesine Mora Caddesi, Okul sokağa Velioğlu sokak isimsiz on üç sokağa da Uygur, Mukaddes, Mimar, Şelale, Yenice, Altın Kayısı, İyiliksever, Kokargül, Mücevher, Azizler, Has, Çamdere ve Güllüce isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz İkizce Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; İkizce köy yolu sakağı, Seyituşağı köy yolu sokağı ve İkizce sokağa Pir Sultan Abdal sokağı, isimsiz altı sokağa da Şemş, Yediler, Kırklar, Desen, Yarenler ve Töre isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Işıklı Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Işıklı sokağa Ballıca sokak, isimsiz iki sokağa da Tekke ve Toprak isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Kadiruşağı Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Kadiruşağı köy yolu caddesine Kuyucak caddesi, isimsiz 10 sokağa da Zafer, Seçkin, Sıla, Şehit, Şafak, Payderesi, Yener, Serhat, Yeşim ve Meram isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Karahan Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Karahan sokağa Saray sokak, isimsiz dört sokağa da Akçeşme, Buğra, Kural ve Fasıl isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Kendirli Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Kendirli sokağa Karacaoğlan sokağı, Sıtmapınarı sokağa Serinpınar sokak,  isimsiz sekiz sokağa Şeref, Kesrik, Güneşli, Tatlıcak, Ergene, Çakıl, Şirintepe ve Menteşe isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Kırkpınar Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; isimsiz yedi sokağa Çağrı, Dalbastı, Kasımpatı, Ayla, Baha, Vaha ve Asur isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Kırlangıç Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Kırlangıç sokak Cem sokak, isimsiz üç sokağa da Fasıla, Eren ve Zülfikar isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Kozluk Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Malatya Çelikhan yolu caddesine Bürücek caddesi, Yukarı Kozluk sokağına Tepebaşı sokak, Aşağı Kozluk sokağına Yeşilırmak sokak, Sarıtaş sokağa Sarıdal sokak ve Pınarbaşı sokağına Şenkaya sokağı isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Kuşdoğan Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Kuşdoğan köyü yolu caddesine Dost Caddesi, isimsiz yedi  sokağa  da Nar tanesi, Kanıt, Arı, Şair, Deste, Hıdırellez ve Süha isimleri belirlenmiştir.

 

İlçemiz Kuyulu Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda;  Kuyulu sokağa Cemali sokak, Karagöz mahallesi sokağa Gözükara sokak, isimsiz onüç sokağa da Elif, Necip, Rücu, Sayha, Saki, Peyker, Neva, Seha, Seher, Server, Dide, Turabi ve Tarçın isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Mahmutlu Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Mahmutlu sokak Çehre sokak, isimsiz oniki sokağa da Destur, Atmaca, Dergah, Balkaya, Kısmet, Düstur,  Aruz, Selva, Cüret,  Çiğdem, Cerrah, Bulut isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Oluklu Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Aşağı Oluklu sokağa Erbain sokak, Yukarı Oluklu sokağa Selin sokak, İncecik Mezrası sokağına İnecik sokak, isimsiz bir sokağa Divan isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Ortaköy Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Malatya Çelikhan yolu sokağaBürücek, Ortaköy Sokağa Cesur sokak isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Öncü Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Güven sokağa Güvenli sokak, isimsiz üç sokağa Dumlupınar, Sönmez ve Sabah isimleri  belirlenmiştir.

İlçemiz Özal Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; isimsiz on üç sokağa da Dostluk, Mabet, Rezene, Orakçı, Burçin, Demir, Döndü, Ayçiçeği, Esil, Veda, Melekotu, Yasemin ve Petunya isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Salkonak Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Karlık sokağa Karlıova sokak, isimsiz dört sokağa da Tad,  Gülçiçek, Karaman, Oltu isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Seyituşağı Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Seyituşağı sokağına İhsan sokak olarak isim belirlenmiştir.

İlçemiz Suluköy Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Ölümler sokağa Olumlu sokak,  isimsiz on bir sokağa da Kızılırmak, Akcami, Dere, Akpetrol, Pütürgeliler,  Mavigül, Güzel Pınar, Sarkaya, Çayiçi, Köseler ve Dikyamaç isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Sütlüce Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda;  isimsiz on dört sokağa da Hafsa, İcmal, Eftal, Envar, Eyyam, İkbal, Karasu, İtina, Esma, Halim, Haşmet , Ebrar, Nasihat ve Paşalar  isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Tepeköy Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda;   isimsiz on yedi sokağa da Baraj evleri, Kaygısızlar, Erkutlar, İstek, Kızılca, Yeni cami, Düzkanal, Özcanlar, Özsamanlı, Çalışkanlar, Yıldızerler, Karaçem, Fidanlık, Boztaşlar, Yeşiller, Değirmenci ve Uludağ isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Tohma Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Tohma ve Tohma köy içi yolu sokak Nida sokak, isimsiz dokuz sokağa da Sızı, Halis, Bahadır, Yeşilay, Saadet, Kıvılcım, Kumru, Çilem, Safran isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Topraktepe  Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda;  isimsiz on iki sokağa da Yemişlik, Yenikale, Torbalı, Çamlı tepe, İçmeler, Süphan, Donanma, Ağtepe, Bostanlı, Yakakent , Seyhun ve Sincerler isimleri   belirlenmiştir.

İlçemiz Topsöğüt Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Malatya (Turgut Özal, Sancaktar, Akpınar) caddesi Sancaktar caddesi, Battalgazi caddesine Abant caddesi, Çemlik cd.1 Sokağa Şevval sokak, Malatya caddesine Serap caddesi, Topsöğüt sokağa Evin sokak, Hoca Ahmet Yesevi sokağa Hızır sokak, Ihlamur (2) sokağa Başdemir sokak, Kevser 1. Ara sokağa Akik sokak, Kevser 2. Ara sokağa Aytaşı sokak, Asil sokağa Duyu sokak, Bahçelievler sokağa Esenyurt sokak, Cami sokağa Civan sokak, Cumhuriyet sokağa Selçuklu sokak, Derya sokağa Öğretim sokak, Eyüp Sultan sokağa Selahaddin Eyyübi sokak, Gül sokağa Öge sokak, Güven sokağa Gülüm sokak, Hilal sokağa Yayla sokak, Günaydın sokağa Ekin sokak, Horata sokağa Öykü sokak, Kanarya sokağa Söğütçü sokak, Karagöz caddesine Keskin caddesi, Kevser sokağa Çolaklı sokak, Menekşe sokağa Belemir sokak, Nergiz sokağa Misafir sokak, Papatya sokağa Yazmalı sokak, Sümbül sokağa Anılar sokak, Yeşil sokağa Yörük sokak, Yıldız sokağa Badıllı sokak, Yunus Emre caddesine Akçiçek caddesi isimsiz on altı sokağa Nakkaş, Hazan, Rezzak, Rana, Ayan, Göksu, Emir, Geçit, Safterun, Emsal, Mahlas, Derme, Kanat, Mine, Kartal ve Alıç isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Yalınkaya Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; isimsiz bir sokağa kuzgun ismi belirlenmiştir.

İlçemiz Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda;   Cumhuriyet köy yolu sokağı Onar sokak,  isimsiz yirmi yedi sokağa da Düzen, Semah, Hak, Eser, Erişim, Mert, İlke, İfade, İdeal, İmran, Ulaş, Lokma, Gizemli, Candan, Gölet, Şengönül, Taşgever, Matem, Sarıçiçek, Kemer Köprü, Özer, Kitap, Fikir, Naneli, Masum, Namlı ve Çini isimleri belirlenmiştir.

             İlçemiz Dilek Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Dilek Yolu caddesine Yeşilova Caddesi, Kanal Yolu sokağa Katre sokak, Kanal Sokağa Şener sokak, Ova 8. Ara sokağa Haşim sokak, Ova 6. Araya Kasım sokak, Ova 4. Araya Name sokak, 2. Küme Evleri sokağa Yalkı sokak, Cumhuriyet 1. Ara sokağa Yudum Sokak, Cami Dilek sokağa Minber sokak, Cumhuriyet 3. Ara sokağa Ahenk sokak, Cumhuriyet 2. Ara sokağa Deha sokak, Cumhuriyet sokağa Egemen sokak, Cami (Pınarbaşı) sokağa Kandil sokak, Kanal sokağa Tandoğan sokak, Sarıkaya 1. Ara sokağa İskilip sokak, Okul sokağa Tatar sokak, 1. Örenönü sokağa Derbent sokak, Aydın ve 2. Aydın sokağa Gazanfer sokak, 1. Aydın sokağa İvedi sokak, M. Güven 2 ve 1. Kanal sokağa Ergazi sokak, Birinci sokağa Baharatçı sokak, 1. Ara sokağa Nizamiye sokak, 1. Kanalboyu caddesine Mehteran caddesi, 1. Kanalboyu 3 sokağa Gülizar sokak, 1. Kanalboyu 5. sokağa Salıncak sokak, 1. Ara (Baraj) sokağa İffet sokak, 1. Kanalboyu 1 sokağa Kentim sokak, 1. Kanalboyu 2 sokağa Güllaç, 1. Kanalboyu 4 sokağa Tanışık sokak, 1. Küme Evleri sokağa Taşevler sokak, 2. Sokağa Işıldayan sokak, 2. (Örenönü) sokağa Saraylı sokak, 2.Kanalboyu caddesine Kaşif caddesi,  2. Kanalboyu 1. sokağa Hayırlı sokak, Kanalboyu Özbey sokağa Kazançlı sokak, Kanalboyu Özbey sokak 1. çıkmaza Alper sokak, 2. Ara sokağa Muhakeme sokak, 2. Ara (İstasyon) sokağa Gülkent sokak, 3. Sokağa Efeler sokak, 3. Küme Evlerine Öztürk sokak, 4. Sokağa Ensari sokak, 5. Sokağa Titiz sokak, 6. Sokağa Akkoyun sokak, 7. Sokağa Turalp sokak, 8. Sokağa Habip sokak, Akın 2. Çıkmaza Gönülçelen sokak, Atmalı sokağa Gazali sokak, Atmalı (Gölpınar) sokağa Hasbi sokak, Bahçe sokağa Hüzzam sokak, Bahçe (İstasyon) sokağa Köşküm sokak, Başpınar (İstasyon) caddesine Pala caddesi, Birinci Ara sokağa Münire sokak, Cami sokağa Altınordu sokak, Cumhuriyet 1. Çıkmaza Dem sokak, Çarşı (Uğrak) meydanına Karbeyaz meydanı, Değirmen sokağa Prens sokak, Değirmen (Uğrak) sokağa Maviboncuk sokak, Demirhan sokağa Gezer sokak, Depo sokağa İnfak sokak, Dördüncü Ara sokağa Gündöndü sokak, Güven sokağa Babil sokak, İkinci Ara sokağa Tülay sokak, Kanal 1 sokağa Akran sokak, Kanal 2 sokağa Vakar sokak, Karanfil sokağa Çınarcık sokak, Levent sokağa Yavuzeli sokak, Menekşe sokağa Çobanyıldızı sokak, M. Güven 2. Kanal sokağa Bergüzar sokak, M. Güven 2. Kanal 1. Ara Sokağa Çerağ sokak, Muzaffer Güven 1 sokak Dönence sokak, Muzaffer Güven 2 sokak Delikanlı sokak, Muzaffer Güven 3 sokak Şerefeli sokak, Muzaffer Güven 4 sokak Şura sokak, Ova 5. Ara sokağa Tiryaki sokak, Kanalbaşı sokağa Telkari sokak, Sakarya çıkmaza Tokluca sokak, Seleme (İstasyon) caddesine Tezcan caddesi, Selimiye caddesine Süleymaniye caddesi, Sivritepe (Uğrak) sokağa Toy sokak, Üçüncü Ara sokağa Kanyon sokak, Yıldız sokağa Kanun sokak, isimsiz seksen sekiz sokağa da Bengüsu, Davutpaşa, Kurtgazi, Emre, Firuze, Halkapınar, Halaz, Şakar, Üstün, Üzümlü, Didar, Şakir, Gülsehri, İkram, Kara, Kolcu, Liman, Ulubatlı, Neşe, Niyet, Çaylak, Ortak, Oya, Gelişim, Eda, Vezir, Masal, Zaferi, Kılıçreis, Zeki, Hece, Güzelyalı, Yazma, Emirsultan, Kocatepe, Güzelyurt, Yetenek, Ruşen, Seki, Zihin, Kurtuluş, Ardıçlı, Kozağaç, Palandöken, Erler, Plevne, Çakabey, Kurtoğlu, Ostim, Sakarya, Alaçatı, Dodurga, Sincan, İskele, Selvi, Bahçeiçi, Andiçen, Gümüş Eyer, Seren, Avcılar, Vizyon, Gümüşoluk, Doğa Tepe, Altıağaç, Yeşilbayır, Havza, Ezine, Uyanış, Gökçek, Akdere, Esenler, Gültaş, Yenikapı, Narlı, Oğuz, Ilıca, Mazlum, Koru, Yenibatı, Etiler, Özevler, Küllümağara, Çiçektepe, Küçükada, Duatepe, Kırsümbülü, Taşkent ve Göztepe   isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Gedik Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Artıçtepe Sokağa Tozcu sokak, Ortatepe 1 sokağa Hekimoğlu sokak, 1. Sokağa Anadolu Hisarı sokak, 2. Sokağa Dereköy sokak, 3. Sokağa Antik sokak, 4. Sokağa Balta Limanı sokak, 6. Sokağa Tahıl sokak, 7. Sokağa Esenyalı sokak, Park sokağa Yokuş sokak, Ak sokağa Pak sokak, Abaza sokak Kağan sokak, Abacı sokak Farklı sokak, Gül sokak Tanyeli sokak, Güney caddesine Hicret caddesi, Kanal Caddesine Mutlu caddesi, Koyutürk Küme Evleri sokağa Koyutürk sokak, Malkuyu 1. sokağa İtimat sokak, Malkuyu 2. Sokağa Simyacı sokak, Özcan sokağa Hemşeri sokak, Yaşar sokağa Güçlü sokak, Yeşilyurt Konak Yolu sokağa Hanzade sokak, isimsiz kırk bir sokağa da Asıl, Çimenli, Macun, Enfal, Kısıklı, Derviş, Sancak, Eyvan, İslambey, Esas, Gelibolu, Zafertepe, Kandilli, Trakya, Tahtakale, Ravza, Karagül, Kâtip, Seheryeli, Yakalı, Yeşilce, Çağlayan, Tülbent, Sarnıç, Ulu, Mescitli, Nişan, Hedef, Ok, Yay, Beyan, Nesil, Kalender, Piale, Altıntepe, Miras, Hukuk, Beşik, İnsan, Çıra ve Alemdar isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Görgü Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Görgü köy içi yolu sokağı  Cafana caddesi, CafanaYukarıköy Caddesine Değer caddesi, Şafak 2. Sokağa Emek sokak,  Şafak 1. Sokağa Efendi sokak, Mehmet Akif sokağa Efsane sokak, Cafana 8 sokağa Anka sokak, Cafana 9 sokağa Köşk sokak, Cafana 7 sokağa Elmalı sokak, Cafana 3 sokağa Hazin sokak, Şafaklı sokağa Eyüpoğlu sokak, Mehmet Akif 5. Sokak ve Cafana 5. Sokağa Saygı sokak, Mehmet Akif 4. Sokak ve Cafana 4. Sokağa Elçi sokak, Mehmet Akif 3. Sokak ve Cafana 2. Sokağa Sipahi sokak, Mehmet Akif 2. Sokak ve Cafana 1. Sokağa Sürmeli Sokak, Mehmet Akif 1. Sokağa Sima sokak,  A.Demir  2. sokak, Mehmet Akif 6. Sokak ve Cafana 6. Sokağa Dilan sokak,  A.Demir 3. Sokak ve Cafana 10. Sokağa Zerdali sokak, Ahmet Demir 1. Sokağa Boybeyi sokak, Ahmet Demir sokağa İkram sokak, 1. Sokağa Göktepe sokak, 2. Sokağa Adaçay sokak, 3. Sokağa Mevhibe sokak, 4. Sokağa Kutan sokak, isimsiz  iki  sokağa da  İhya ve Ulupınar  isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Gözene Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Gözene köyü yolu sokağa Gülbank sakağı, isimsiz dokuz sokağa da Uçbey, Malkoçoğlu, Meşale, Paşaoğlu, Mısırlı, Muteber, Mini, Özel ve Şehit Mustafa YAMAN isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Gündüzbey Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Hıdıroğlu sokağa Davet sokak, İsmat Paşa caddesine Erdemliler caddesi, Karşıyaka caddesine Bilgi caddesi, Mihrap sokağa Ebedi sokak, Sağlık sokağa Şen sokak, Selcuk sokağa Cihan sokak, isimsiz yirmi bir sokağa Âdem, Çamtepe, Güzeltepe, Tepe, Çalı, Serhatlar, Artı, Irmak,  Doğanlar, Kızılay, Hun, Bahriye, Yılkı, Taneli, Elmasuyu, Çatyol, Lokman Hekim, Tekne, Tangül, Melik ve Estergon isimleri belirlenmiştir.

İlçemiz Mollakasım Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Ozan sokağa Âşık sokak, Değirmen sokağa Eski Değirmen sokak, Yunus Emre Caddesine Narin caddesi, Aydın sokağa Yılmaz sokak, Yeşilyurt Konakları-1 sokağa Yeşil Konaklar sokak, Atmalı-1 sokğa Altıntaş sokak, Yeşilyurt Konakları-2 sokağa Şehit Ahmet GÜRBÜZ sokak, Demirci sokağa Hal sokak, Cumhuriyet Meydanına Çırmıktı Meydanı, 10. Sokağa Neşeli sokak, 11. Sokağa Şireli sokak, 12. Sokağa Küpçü sokak, 13. Sokağa Mısır sokak, 14. Sokağa Aras sokak, 15. Sokağa Ceylan sokak,  16. Sokağa Olgun sokak, 17. Sokağa Kundura sokak, 18. Sokağa Basra sokak, 19. Sokağa Efekan sokak, 20. Sokağa Boran sokak, 21. Sokağa Arabacı sokak, 22. Sokağa Altmışlar sokak, 23. Sokağa Ağaoğlu sokak, 24. Sokağa İmik sokak, 4. Sokağa Maden sokak, 5. Sokağa Düzyol sokak, 6. Sokağa Merdiven sokak, 7. Sokağa Taşolar sokak, 9. Sokağa Tambur sokak, isimsiz yedi sokağa da Kafkas, Şireli, Gümüş, Kırsal, Güzel Bahçe, Arifan ve Şaban Dede isimleri belirlenmiştir.

         İlçemiz Şahnahan Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Kanalboyu caddesi Kanallıboyu caddesi, Akbulut Caddesi Akbulutlar caddesi, Belediye Tepehan caddesi Basamak caddesi, Cumhuriyet Caddesi Akyıldız caddesi, Cumhuriyet Tepehan caddesi Akhilal caddesi, KanalboyuTepehan caddesi Alacahan caddesi, Bektaşlar sokak Bektaşlı sokak, Menekşe sokak Almenekşe sokak, Polat sokak Polatlar sokak, Yunus Emre sokak Molla Yunus sokak, Vatan sokak Vatanlı sokak, Belediye sokak Belde sokak, Gündüzler sokak Özgündüzler sokak, Özdemir sokak Özdemirler sokak, Gündüzler sokak Eyüphan sokak, Aklar sokak Mehmet Akif ERSOY sokak, Özbey sokak Özbeyler Sokak, Sümbül sokak Sümbüllü sokak, Metehan sokak Teoman sokak, Akın sokak Ufuk sokak, Onur sokak Onurhan sokak, Bayındır sokak Çeşme sokak, DSİ sokak Gamze sokak, DSİ (Metehan) sokak Azelya sokak, Karanfil Sokak Ünlü sokak, Mezarlık sokak Okçu sokak, Turgut ÖZAL sokak Korkut ÖZAL sokak, Şahin sokak Özşahin sokak, Nergiz sokak Nergizci sokak, Çerkez sokak Çerkezler sokak, Gül sokağa Algül sokak, isimsiz on altı sokağa da Kuruçay, Gülmenekşe, Güzelce,  Aktif,  Aykaç, Songül, Sarıkayalar, Algül, Kına, Beyler, Alim, Aktuğ, Onurbey, Onurcan, Hüsnüyusuf ve Kadim isimleri belirlenmiştir.

        İlçemiz Yakınca Mahallesi sınırlarında yapılan cadde ve sokak isimlendirme çalışmaları sonucunda; Anemon caddesi Nasuhi caddesi, 1. Cadde Hayme Ana caddesi, Kenan IŞIK caddesi Orhan Gazi caddesi, 2. Cadde Halime Sultan caddesi, 4. Cadde İbni Sina caddesi, 3. Cadde Şinasi caddesi, Bosna caddesi Saray Bosna caddesi, Yemişyeri caddesi Safa caddesi, isimsiz bir caddeye erdem caddesi, Anemon 1. Sokağa İnci sokak, Kenan IŞIK cad 1. sokağa Sela sokak, Anemon 2. Sokak çavdar sokak, Kenan IŞIK cad 2 sokağa Ferda sokak, Kenan IŞIK cad 3 sokağa Tutan sokak, Kenan IŞIK cad 5 sokağa Sarmaşık sokak, Kenan IŞIK cad 6 sokağa Ferah sokak, Kenan IŞIK cad 7 sokağa Lavanta sokak, Kenan IŞIK cad 8 sokağa Kalamış Sokak, Kenan IŞIK cad 18 sokağa Kubbe sokak, Kenan IŞIK cad 17 sokağa Naz sokak, Kenan IŞIK cad 19 sokağa Yaşam sokak, Kenan IŞIK cad 24-25 sokağa Doğal sokak, Kenan IŞIK cad 23 sokağa Coşku sokak, Oğuz kağan cad 1 sokağa Çalıkuşu sokak, Oğuzkağancad 2 sokağa Şemsi sokak, Oğuzkağancad 3 sokağa Hüzün sokak, Oğuzkağancad 5 sokağa Emin sokak, Oğuzkağancad 6 sokağa Star sokak, Oğuzkağancad 7 sokağa İyilik sokak, Oğuzkağancad 4 sokağa Güllük sokak, Oğuzkağancad 10 sokağa Gülnihal sokak, Oğuzkağancad 12 sokağa Nadide sokak, Oğuzkağancad 114 sokağa Harizmi sokak, Oğuzkağancad 16 sokağa Yaylı sokak, Oğuzkağancad 18 sokağa Muştu sokak, 1. Cad 7 sokak Leylak sokak, 2. Cadde 8. Sokak Destegül Sokak, 2. Cadde 3. Sokak Gonca Sokak, 2. Cadde 4. Sokak Hisar Sokak, 2. Cadde 1. Sokak Hamarat Sokak, 2. Cadde 7. Sokak Ada Sokak, 2. Cadde 9. Sokak Denge Sokak, 2. Cadde 5. Sokak Meriç Sokak, 2. Cadde 6. Sokak Zirve Sokak, Y7 sokak Eyyübi sokak, Ş. Mürsel Karataş 13. Sokak ve Karaaslan Sokağa Tevekkül sokak, Güvercin sokak Yıldırım sokak, Güvercin sokak Şenlik sokak, Mezarlık Yolu sokak Adalet sokak, Çalıgülü 1. Sokak Ladin sokak, Şahinler 2. Sokak Şüheda sokak, 4. Cadde 5. Sokağa ışınlı sokak, Ayabakan sokağa Menzil sokak, Bozkurt sokağa Veliaht sokak, Doğan sokağa Atabey sokak, Gedik sokağa Yetkin sokak, Günay sokağa Yolcular sokak, Karlık sokağa Ilgaz sokak, Kürşat caddesine Sönmezay Caddesi, Pınar sokağa Güzelpınar sokak, Şahinler sokağa Biricik sokak, Volkan sokağa Akçe sokak, 4. cadde 6. Sokağa Ayna sokak, Oğuzkağancad 9. Sokağa Görkemli, 2. Cadde 2. Sokağa Neşriyat sokak, Anemon 3. Sokağa Çançiçeği, Işık sokağa Pide sokak, 1. Ara sokağa Nazar sokak, 1. Cadde 2 sokağa Selamlı sokak,  1. Cadde 3  sokağa Sadık sokak, 1. Cadde 5 sokağa Kürsü sokak, 3. Cadde 5 sokağa Sezgi sokak,   3. Cadde 1 sokağa Hasır sokak, 3. Cadde 2 sokağa Karakaş sokak, 3. Cadde 3 sokağa Mina sokak, 3. Cadde 4 sokağa Asya  sokak, 30. Sokağa Ortadoğu  sokak, 32. Sokağa Akdağ sokak, 4. Cadde 1 sokağa Yardım sokak, 4. Cadde 2 sokağa Duman sokak, 4. Cadde 3 sokağa Ahlat sokak, 4. Cadde 4 sokağa Deniz sokak, Sanayi caddesine İmalathane Caddesi,  Ş.Mürsel KARATAŞ Cad.1.sokağa Yazıcı Sokak,  Ş.Mürsel KARATAŞ Cad.13.sokağa Sadakat  Sokak,  isimsiz elli dokuz sokağa Delta, Nevra, Yağmur, Emanet, Huzur, Çardak, Hasret, Merve, Melisa, Martı, Muhacir, Saklı Kent, Nazik, Otomobil, Galeri, Şirin, Zümrüt, Taksim, Yiğit, Yamaç, Yamanöz, Melodi, Aktar, Sanat, Akım, Avrasya, Narlı Bahçe, Sine, Hakkaniyet, Sevimli, Bayraktar, Akasya, Aker, Cömert, Sır, Elim, Fikirtepe, Kır, Hürmet, Tebessüm, Gülenyüz, İlham, Mektep, Gülyüz, Böğürtlen, Semaver, Yenigün, Sur, Aşikar, Feride, Dirlik, Kuşluk, Güldamlası, Bilen, Nisanur, Seymen, Revani, Servi, Naif ve Özsan sanayi sitesi içerisine 1 ile 31 sayıları arası sokaklara isimlerinin verilmesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Kadircan ESEN                           Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-37

Birleşim:

2

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

Çilesiz Mahallesi 4451 Ada 2 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 4’ncü maddesi; Çilesiz Mahallesi 4451 ada 2 nolu Parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 04/01/2018 tarih ve 622 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Çilesiz Mahallesi 4451 ada 2 parsel numaralı taşınmazın malikleri 22/11/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Emsal=1.75 ve Blok Nizam 7 Kat (BL-7) yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamı aynı kalmak şartıyla TAKS=0.40 olarak eklenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep Hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

            Sadin ŞAHİN                                    Kadircan ESEN                           Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-38

Birleşim:

2

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

İlyas Mahallesi 5468 Ada 4 ve 9 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 5’nci maddesi; İlyas Mahallesi 5468 ada 4 ve 9 nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı talebine dair 04/01/2018 tarih ve 623 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun İlyas Mahallesi 5468ada 4 ve 9 parseller numaralarında kayıtlı taşınmazların malikleri 20/11/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında batıdan 12 doğudan ise 30 metre genişliğinde ki imar yolundan cephe alan söz konusu parseller arasında ki adam ayrım çizgisi kaldırılarak tevhit edilip, tevhit sonucu oluşan parsellerin doğusunda bulunan Tescilli Kültür Varlığı olan caminin cephe aldığı yoldan uzak tutularak 30 metre genişliğinde ki yola cephe yönü işareti koyulması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Konu ile ilgili olarak Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüş doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Sadin ŞAHİN                                    Kadircan ESEN                           Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-39

Birleşim:

2

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

İkizce Mahallesi 130 Ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 6’ncı maddesi; İkizce Mahallesi 130 ada 1 nolu Parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 05/01/2018 tarih ve 624 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, İkizce Mahallesi 130 ada 1 parsel ile ilgili olarak;  fonksiyon değişikliği talep edilmiş, Parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Resmi Kurum Alanı” olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2017 tarih 510 sayılı kararı ile söz konusu parselin bir kısmı “Belediye Hizmet Alanı” olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında plansız alanda kalan söz konusu parselde yapılan değişiklik ile Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanması talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep Hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Sadin ŞAHİN                                    Kadircan ESEN                           Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-40

yeşilyurt belediyesi 20.01.2015 Salı
Kadın Yaşam ve Spor Merkezi...
yeşilyurt belediyesi 30.09.2015 Çarşamba
Yeşilyurt Belediyesinde...
yeşilyurt belediyesi 19.12.2014 Cuma
Yeşilyurt Belediyesi...
yeşilyurt belediyesi 17.03.2017 Cuma
Yeşilyurt Belediyesi ( TYÇP...
yeşilyurt belediyesi 7.03.2018 Çarşamba
“Yeşilyurt’tan 5 Yıldızlı...
yeşilyurt belediyesi 29.12.2014 Pazartesi
Şiir ve Mektup Yarışmasında...