2018 Yılı Ocak Ayı Toplantı Kararları

2018 Yılı Ocak Ayı Toplantı Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/01/2018

Sayısı:

20582433-301.05-1

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında;

 

 

Mehmet GÜNER

Mehmet ÇINAR

Mehmet KARAMAN

Ramazan ÇETİN

Salih URFALI

Meltem KAVUK

Hikmet TUTLU

Ramazan YAKICI

Kadircan ESEN

Abdulkadir EYİDEMİR

Şahin ÖZER

Murat KARAPINAR

Ramazan MADEN

Nurettin DURMAZ

Cercis TAŞDEMİR

Nurettin KARAASLAN

Mehmet ŞİRECİ

Seydi ERKUŞ

Ali PALANCI

Osman COŞKUN

Ramazan ACAR

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Zühal DİŞER

Aliseydi ÜNLÜ

Hüseyin SELÇUK

Memet ÖZEN

Dursun Cumali SUCU

Suna ŞEKEROĞLU

Şükran GÖNÜLTAŞ

 

 

 

Orhan TANATAŞ

Günnur TABEL

Fadıl ÇİÇEK

Ahmet KELEŞ

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun İştirakiyle Çoğunlukla Olağan toplandı.

 

           

 

 

 

 

            Toplantıda Bulunmayanlar:

 

            Mazeretli Olanlar     : Bekir KARAKUŞ, Sadin ŞAHİN, İsmail AYDIN

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/01/2018

Sayısı:

20582433-301.05-2

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 04 Aralık 2017 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/01/2018

Sayısı:

20582433-301.05-3

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Denetim Komisyonu Üyelerinin Seçimi.

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 2’nci maddesi; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri, hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5 kişilik Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi gizli oylama ile yapıldı.

 

Oyların tasnifinde; Denetim Komisyonu üyeliklerine, yapılan gizli oylamada üyeden: Sadin ŞAHİN, Hikmet TUTLU, Dursun Cumali SUCU, Cercis TAŞDEMİR ve Aliseydi ÜNLÜ seçildiler.

.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/01/2018

Sayısı:

20582433-301.05-4

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Denetim Komisyonunda Çalıştırılacak Kişi, Gün Sayısı Ve Ücretlerinin Belirlenmesi

 

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 3’ncü maddesi; Denetim Komisyonu emrinde çalıştırılacak kişi ve gün sayısı ile ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 19/12/2017 tarih ve 98546302-301-03-433 sayılı yazısı okunarak gereği görüşüldü:

            Oluşturulan Denetim Komisyonu emrinde gerektiğinde çalıştırılacak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesinde belirtilen 45 iş günü süresini aşmamak ve 1 kişiyi geçmemek koşuluyla serbest çalışan mesleğinde deneyimli uzman kişilerden inceleme ve denetim hususunda yardım alınmasına, yararlanılmasına ve ilçe belediyelerine göre 2.000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, günlük ödeme yapılmasının kabulüne katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/01/2018

Sayısı:

20582433-301.05-5

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Belediye Meclisinin 2018 Yılında, Her Ayın İlk Salı Günü Toplanması.

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 4’ncü maddesi; Belediye Meclisinin, 2018 yılında toplantı yapacağı günlerin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 19/12/2017 tarih, 98546305-301-03-434 sayılı yazısı okunarak gereği görüşüldü:

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.maddesi uyarınca, Belediye Meclisinin, her ayın ilk haftasının hangi gününde toplanacağının önceden belirlenmesi gerektiği cihetle;

 

2018 yılında, Belediye Meclis toplantılarının her ayın ilk Salı günü yapılmasına oybirliğiyle kabul edildi.

 

           

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/01/2018

Sayısı:

20582433-301.05-6

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Belediye Meclisinin 2018 Yılında, Tatil Yapmaması Hk.

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 5’nci maddesi; Meclisin 2018 yılında tatil yapıp-yapmayacağı hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 19/12/2017 tarih ve 98546305-301.03-435 sayılı yazısı okunarak gereği görüşüldü.

 

2018 yılı içerisinde yapılacak toplantılarda alınacak kararların aksamaması için belediye meclisimizin tatil yapmamasının kabulüne katılanların oy birliğiyle ile kabul edildi.

 

           

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/01/2018

Sayısı:

20582433-301.05-7

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Belirlenmesi

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 6’ncı maddesi; 2018 yılı Meclis Üyeleri Huzur hakkının belirlenmesi hakkında ki Yazı İşleri Müdürlüğünün 19/12/2017 tarih ve 98546305-301.03-436 sayılı yazısı ve eki evrak okunarak gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. maddesinde, “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25. maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez” denildiğinden,

            2018 Mali Yılı için, Meclis başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. ve 39. maddesi uyarınca ödenecek günlük huzur hakkı ücretinin ödenmesinin kabulüne katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/01/2018

Sayısı:

20582433-301.05-8

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Sözleşmeli Avukat Ve Mühendis Çalıştırılması Ve Ücretinin Belirlenmesi

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 7’nci maddesi; Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışan personelin sözleşmelerinin 1 (bir) yıl daha uzatılması ve ödenecek ücretin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 21/12/2017 tarih ve 31647027-903.99-1663 sayılı yazısı okunarak gereği görüşüldü:

 

Belediyemizin iş yoğunluğu nedeni ile 1 Ziraat Mühendisi, 1 Avukat ve 2 İnşaat Mühendisin hizmetlerine duyulan ihtiyaçlarına binaen, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 maddesinin 3. fıkrası ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi gereğince 03/01/2017-09 ve 01/08/2017-397 sayılı Meclis Kararları ile 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında tam zamanlı 1 Ziraat Mühendisi, 1 Avukat ile 01/08/2017-31/12/2017 tarihleri arasında tam zamanlı 2 İnşaat Mühendisi toplam 4 Sözleşmeli Personel, Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanan 7 nolu Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli ücret tavanları Genelgesi doğrultusunda çalıştırılmaktadır.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 maddesi çerçevesinde 2017 yılında çalıştırılan sözleşmeli personellerden Ziraat Mühendisi Yaşar KANATUCU, İnşaat Mühendisi Doğan DOĞAN , İnşaat Mühendisi Hilmi Kürşat TOPALOĞLU  ve Avukat M.Fatih AKÇA’ nın 2018 yılında Bir yıllık sözleşme ile çalıştırılması; Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 2018 yılında yayınlanacak Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli ücret tavanları Genelgesin ücret tavanları aşmamak kaydıyla çalıştırılmak üzere;

 

            Avukat için Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli ücret tavanları Genelgesinde belirtilen 1 sayılı cetvelin tam zamanlı sözleşmeli Personel net Ücret tavanı ödenmesine; Ziraat Mühendisi için Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli ücret tavanları  Genelgesinde belirtilen 1 sayılı cetvelin 657 Sayılı Kanuna göre net aylık tutarının ödenmesine; İnşaat Mühendisleri için Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli ücret tavanları Genelgesinde belirtilen 1 sayılı cetvelin 657 Sayılı Kanuna göre net aylık tutarının ödenmesine; 5393 Sayılı Belediye kanunu çerçevesinde çalıştırılacak Tam zamanlı Sözleşmeli personelin Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli ücret tavanları Genelgesinin 3. Maddesinin a fıkrasına istinaden 2 sayılı ek ödeme oranları cetvelinde hizmet yıllarına denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme ücretleri ödenmek üzere  çalıştırılmasına; Devlet memuru aylıklarında genel bir artış ve ek ödeme yapılması durumunda, bu sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda artırılır. Ödemeler her aybaşında peşin olarak yapılır. Hükmü gereğince;

 

 01.01.2018 - 31.12.2018 Tarihleri arasında 2017 yılında çalışan Avukat M.Fatih AKÇA, Ziraat Mühendisi Yaşar KANATUCU’, İnşaat Mühendisleri Doğan DOĞAN ve Hilmi Kürşat TOPALOĞLU’nun Tam zamanlı olarak 2018 yılında da çalıştırılmasına; katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/01/2018

Sayısı:

20582433-301.05-9

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 8’nci maddesi; Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19/12/2017 tarih, 38299418-713.01-1803 sayılı yazısı okunarak gereği görüşüldü:

 

İlçemizin kalkınmasının temini için; stratejik plan çerçevesinde yapılması uygun görülen her türlü iş ile beraber Toplu Konut İdaresi Başkanlığından, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, İller Bankası ile ülkemizde faaliyet gösteren diğer bankalardan, yurt içi ve yurt dışındaki yabancı finans kuruluşları ile yabancı bankalardan kredi şeklinde borç alma ve işlemlerini takip etmeye, sözleşme ve kredi şartlarını kabul ve imza etmeye, alınacak borç ve kredi miktarını tayin etmeye, Araç ve iş makineleri satın almak için diğer bankalar ve İller Bankası ile anlaşma yapmaya, sözleşmeleri imzalama, kefalet ve teminat mektubu alma, Leasing usulü ile yurt içinde ve yurt dışındaki firmalardan araç ve iş makinelerini satın alma, sosyal yardımda bulunmaya, Meclis üyelerini ve belediye çalışanlarını yurt içi ve yurt dışına göndermeye, ilçemiz öğrencilerini, yurt içi seyahate göndermeye, yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında ihtiyaç halinde TOKİ, Maliye Bakanlığı, Millî Emlak Genel Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte protokolleri imzalamaya, belediye adına yapılacak sözleşmeyi imzalamaya ve borçlanmalardan dolayı Belediyemize ait gayrimenkulleri ipotek etmeye, ilçemizin kültürel ve sosyal tanıtımı kapsamında Ulusal ve Uluslararası festival, yarışma, şölen, konferans, turnuva, spor müsabakası, seminer gibi organizasyonları düzenlemeye ve yapmaya bu amaçla açık hava ilanlarının yapılmasına, İlan tanıtım uygulamaları ve benzerlerini düzenlemeye etkinlik ve müsabakalarda dereceye girenlere ödül vermeye yetkili kılınmak üzere, Belediye Başkanı Hacı Uğur POLAT’a yetki verilmesine ( Günnur TABEL, Ahmet KELEŞ, Orhan TANATAŞ, Fadıl ÇİÇEK ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/01/2018

Sayısı:

20582433-301.05-10

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Dolu Kadro Değişikliği, İptal ve İhdası

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 9’ncu maddesi; Dolu kadro değişikliği, iptal ve ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21/12/2017 tarih, 31647027-907.02-1661 sayılı yazısı ve eki cetveller okunarak gereği görüşüldü:

22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Norm Kadro İlke ve Standartları C 13 Cetvelinin III sayılı listesinde yer alan müdürlüklerden 3 dereceli Arşiv Müdürlüğünün iptal edilerek 1 dereceli Arşiv Müdürlüğünün ihdası için, (II) sayılı cetvelin iptal ve ihdasının yapılmasının kabulüne yapılan oylamada (Fadıl ÇİÇEK ve Orhan TANATAŞ’ın çekimser kaldığı oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 CETVEL: DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ CETVELİ

(MEMUR)

                     

İLİ: MALATYA

MECLİS KARARININ

     

KURUMU: YEŞİLYURT BELEDİYESİ

TARİHİ

SAYISI

     

 

02/08/2018

10

     
                     

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ

       
                     

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

 

UNVAN

 

KODU *

GEREKÇESİ

 

 

 

 

10635

GİH

Arşiv Müdürü

3

1

10635

GİH

Arşiv Müdürü

1

1

02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan Yönetmelik

 

 

 

                   
   

Hacı Uğur POLAT

     

Abdulkadir EYİDEMİR

 

 

 

 

Kadircan ESEN

   

Meclis Başkanı.

     

Katip Üye

 

Katip Üye

 

 

 

               

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/01/2018

Sayısı:

20582433-301.05-11

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

“İstiklal Marşını Güzel Okuma” ve “Aydınlık Gelecek Sizinle Gelecek” Projesi

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 10’ncu maddesi; “ İstiklal Marşını Güzel Okuma” ve “ Aydınlık Gelecek Sizinle Gelecek” adlı Projelere ortak olunması talebine dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29/12/2017 tarih ve 42671251-821.99-371 Sayılı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

            İlçemiz sınırları içerisinde bütün okullarda okuma oranının gelişmiş ülkeler seviyesine yükseltmek, okuma alışkanlığının kazandırılması yönünde ki çalışmaları, yeterli hale getirmek, Türk dilinin doğru, etkili ve kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirmek, dilimizi güzel ve düzgün kullanma yeteneğini geliştirmek ve Mehmet Akif Ersoy’u tanıtmak öğrencilere toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve özgüven kazandırmak, Öğrencilerin Fen bilimleri, Çevre, Enerji, Sağlık, Teknoloji alanlarını kapsayan ve ihtiyaç duyulan geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak ve bilim insanı potansiyeline sahip çocukların keşfedip var olan yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediyemiz işbirliğinde düzenlenmesi planlanan “ İstiklal Marşını Güzel Okuma” ve “ Aydınlık Gelecek Sizinle Gelecek” adlı projeye 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’nci maddesinin (c) bendi gereğince ortak olunmasına ve sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin Belediye bütçesinden ödenmesinin kabulüne katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/01/2018

Sayısı:

20582433-301.05-12

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 11’nci maddesi; Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 05/12/2017 tarih ve 609 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulması düşünülen Özel Eğitim Alanı için 11/07/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Malatya Büyükşehir Belediyesin 08.02.2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Söz konusu plan talebinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı gerektiren bir işlem olduğu; ilgilisince hazırlatılan 1/5000 öl