Bostanbaşı Mahallesi 291 ada 1 parsel ve 278 ada 1 parsel, Yakınca Mahallesi 475 ada 1 parsel, 486 ada 3 parsel ve 394 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara ait uygulama imar planı değişikliği

 

 

 

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Bostanbaşı Mahallesi 291 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarih ve 157 sayılı kararı değiştirilerek; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2022 tarih ve 285 sayılı kararı, Bostanbaşı Mahallesi 278 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarih ve 156 sayılı kararı değiştirilerek; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2022 tarih ve 284 sayılı kararı, Yakınca Mahallesi 475 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarih ve 165 sayılı kararı değiştirilerek; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2022 tarih ve 299 sayılı kararı, Yakınca Mahallesi 4661 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarih ve 163 sayılı kararı değiştirilerek; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2022 tarih ve 301 sayılı kararı, Yakınca Mahallesi 486 ada 3 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarih ve 164 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2022 tarih ve 300 sayılı kararı, Yakınca Mahallesi 394 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarih ve 173 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2022 tarih ve 298 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda, ilgili Mahalle Muhtarlığı panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 04/08/2022 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR