Karakavak Mahallesi 5489 Parsel Numaralı Taşınmaza Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Karakavak Mahallesi 5489 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09/05/2022 tarih ve 202 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2022 tarih ve 293 sayılı kararı, Yaka Mahallesi 257 ada 27 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09/05/2022 tarih ve 198 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2022 tarih ve 297 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda, ilgili Mahalle Muhtarlığı panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 21/07/2022 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR