Topsöğüt 16. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait askıda yapılan itirazlar

Topsöğüt 16. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait askıda yapılan itirazlar
Yayınlanma tarihi, 17 Kasım 2023

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Topsöğüt 16. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait askıda yapılan itirazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 150 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/10/2023 tarih ve 246 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan Revizyon İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda, ilgili Mahalle Muhtarlığı panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 13/11/2023 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR