Topsöğüt ve Samanköy Mahalleleri İmar Uygulamaları

Topsöğüt ve Samanköy Mahalleleri İmar Uygulamaları
Yayınlanma tarihi, 18 07 2022

İLAN

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

           

İlçemiz Tapunu Topsöğüt / Akpınar Mahallesi 1190, 1191, 1192, 1197, 1198, 1243, 1244,  1888 parseller, 123 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 124 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 172 ada 84, 85, 87, 91, 94, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138 parseller, 201 ada 25, 26, 27 parseller, 202 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 203 ada 1 parsel, 205 ada 1, 2, 3, 4 parseller,  Topsöğüt / Karşıyaka  Mahallesi 245 ada 5, 11, 12 parseller, Topsöğüt / Sancaktar Mahallesi 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219 parseller, 255 ada 1 parsel, 259 ada 1, 2 parseller, 261 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 262 ada 1 parsel, Topsöğüt / Turgutözal Mahallesi 180 ada 3, 4, 5 parseller, 181 ada 3, 4, 5 parseller, 191 ada 18, 19, 20, 81, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 103, 106, 107 parseller, Samanköy Mahallesi 182 ada 101, 104, 105, parseller ve  Malatya 1. İdare Mahkemesinin  2020/411E. - 2020/ 977K. ve 2020/412E. - 2020/976K. sayılı kararlarına göre ihdas beyannamesinde A, B, C ile gösterilen tescil harici arkları Maliye Hazinesi adına tesciliyle işleme dahil edilen parsellerin bulunduğu alanda Belediyemizin 07.06.2022 tarih  430 sayılı encümen kararında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi doğrultusunda imar uygulaması (şuyu) yapılmasına karar verilmiş olup, söz konusu parsellerde yapılan imar uygulaması (şuyu) Belediyemiz ilan panosunda 07.07.2022 - 08.08.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.