2018 Şubat Ayı 2.Oturum Kararları

2018 Şubat Ayı 2.Oturum Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-65

Birleşim:

2

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında;

 

 

Mehmet GÜNER

Mehmet ÇINAR

Mehmet KARAMAN

Ramazan ÇETİN

Salih URFALI

Meltem KAVUK

Dursun Cumali SUCU

Ramazan YAKICI

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Sadin ŞAHİN

Şahin ÖZER

Memet ÖZEN

Ramazan MADEN

Nurettin DURMAZ

Suna ŞEKEROĞLU

Nurettin KARAASLAN

Bekir KARAKUŞ

Seydi ERKUŞ

Ali PALANCI

Osman COŞKUN

Ramazan ACAR

Zühal DİŞER

 

 

 

 

 

 

Günnur TABEL

İsmail AYDIN

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun İştirakiyle

Çoğunlukla Olağan toplandı.

 

           

 

 

 

 

            Toplantıda Bulunmayanlar:, Ahmet KELEŞ, Cercis TAŞDEMİR, Hikmet TUTLU, Şükran GÖNÜLTAŞ, Murat KARAPINAR, Hüseyin SELÇUK

 

            Mazeretli Olanlar     : Aliseydi ÜNLÜ, Abdulkadir EYİDEMİR, Mehmet ŞİRECİ, Fadıl ÇİÇEK, Orhan TANATAŞ, Kadircan ESEN

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Ümüt DAĞILMIŞGÜL              Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-66

Birleşim:

2

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci Maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 06 Şubat 2018 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Ümüt DAĞILMIŞGÜL              Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                             Kâtip

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-67

Birleşim:

2

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

 

Hacıabdi Mahallesi 4852 Ada 2 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 2’nci Maddesi; Hacıabdi Mahallesi 4852 ada 2 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair 07/02/2018 tarih ve 632 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Hacıabdi Mahallesinde tescilli 4851 ada 1 parselin bitişiğindeki 4852 ada 2 parsel numaralı taşınmazın malikleri 19/09/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvurarak, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.05.2015 tarih ve 2165 sayılı kararında tescilli yapının bir kısmı yolda kaldığından, tescilli yapının imar adası içerisine alınmasına yönelik imar plan değişikliği ile (tescilli parselin bitişiğinde yer alan 2 numaralı parsel için) öneri yeni yapının yapı yaklaşma mesafesinin tescilli yapı parsel sınırı tarafından çekilerek hazırlanması yönünde karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda hazırlanan 4852 ada 2 numaralı parsel için tescilli parsel yönünde 3 metre yapı yaklaşma mesafesi verilerek, söz konusu parsel üzerindeki yapının doğusundaki parsele bitişik yapılaşması yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında konu ile ilgili olarak Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüş doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

            Sadin ŞAHİN                                    Ümüt DAĞILMIŞGÜL              Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-68

Birleşim:

2

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

 

Çilesiz Mahallesi 4451 Ada 2 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 3’ncü Maddesi; Çilesiz Mahallesi 4451 ada 2 nolu Parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 07/02/2018 tarih ve 633 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Çilesiz Mahallesi 4451 ada 2 parsel numaralı taşınmazın malikleri 22/11/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Emsal=1.75 ve Blok Nizam 7 Kat (BL-7) yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamı aynı kalmak şartıyla TAKS=0.40 olarak eklenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep Hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

            Sadin ŞAHİN                                    Ümüt DAĞILMIŞGÜL              Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-69

Birleşim:

2

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

 

İlyas Mahallesi 5468 Ada 4 ve 9 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 4’ncü Maddesi; İlyas Mahallesi 5468 ada 4 ve 9 nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı talebine dair 07/02/2018 tarih ve 634 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun İlyas Mahallesi 5468ada 4 ve 9 parseller numaralarında kayıtlı taşınmazların malikleri 20/11/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında batıdan 12 doğudan ise 30 metre genişliğinde ki imar yolundan cephe alan söz konusu parseller arasında ki adam ayrım çizgisi kaldırılarak tevhit edilip, tevhit sonucu oluşan parsellerin doğusunda bulunan Tescilli Kültür Varlığı olan caminin cephe aldığı yoldan uzak tutularak 30 metre genişliğinde ki yola cephe yönü işareti koyulması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Konu ile ilgili olarak Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüş doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Sadin ŞAHİN                                    Ümüt DAĞILMIŞGÜL              Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-70

Birleşim:

2

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

İkizce Mahallesi 130 Ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 5’nci Maddesi; İkizce Mahallesi 130 ada 1 nolu Parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 07/02/2018 tarih ve 635 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, İkizce Mahallesi 130 ada 1 parsel ile ilgili olarak;  fonksiyon değişikliği talep edilmiş, Parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Resmi Kurum Alanı” olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2017 tarih 510 sayılı kararı ile söz konusu parselin bir kısmı “Belediye Hizmet Alanı” olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında plansız alanda kalan söz konusu parselde yapılan değişiklik ile Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanması talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep Hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Sadin ŞAHİN                                    Ümüt DAĞILMIŞGÜL              Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-71

Birleşim:

2

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

 

Yakınca Mahallesi 383 Ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 6’ncı Maddesi; Yakınca Mahallesi 383 ada 1 nolu Parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 07/02/2018 tarih ve 636 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yakınca Mahallesi 383 ada 1 numaralı parsel ile ilgili olarak; Mevcut imar planında “Sağlık Tesisi Alanı” olarak gösterilen fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2017 tarih ve 276 sayılı kararı ile söz konusu parsel “Ticaret-Konut Alanı (TİCK)” olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Sağlık Tesisi Alanı” fonksiyonuna sahip olan söz konusu parselin yapılan değişiklik ile Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun “Ticaret-Konut Alanı (TİCK)” olarak değiştirilmesi gerektiği bildirilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

            Talep Hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Sadin ŞAHİN                                    Ümüt DAĞILMIŞGÜL              Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-72

Birleşim:

2

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

 

Karakavak Mahallesi 5920 Ada 7 ve 8 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 7’nci Maddesi; Karakavak Mahallesi 5920 ada 7 ve 8 nolu parselde imar planı tadilatı talebine dair 07/02/2018 tarih ve 637 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Karakavak Mahallesi 5920 ada 7 ve 8 parseller numaralarında kayıtlı taşınmazların malikleri 25/12/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Emsal= 1.50, TAKS= 0.25 ve Yençok= Serbest yapılaşma koşullarına sahip olan parsellerini tevhid ederek zeminde daha fazla yeşil alan bırakmak ve nitelikli yapılaşmayı sağlamak amacıyla parsellerin arasından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

            Söz konusu parselleri tevhid edebilmek için ada ayrım çizgisinin kaldırılması ile daha fazla yeşil alan oluşacağı; yapılaşma koşullarının değiştirilmeden Emsal=1.50 TAKS=0.25 ve Yençok=Serbest olarak, hazırlanan imar planı tadilatının Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP-28601,1) (Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) oyçokluğu ile kabul edildi.

 

            Sadin ŞAHİN                                    Ümüt DAĞILMIŞGÜL              Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-73

Birleşim:

2

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

 

Tecde Mahallesi 5986 Ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 8’nci Maddesi; Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parselde imar planı tadilatı talebine dair 08/02/2018 tarih ve 638 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5986 ada 1 numaralı parsellerin maliki 19/01/2018 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Söz konusu parsel ile ilgili olarak ‘Konut Alanı’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih 688 sayılı kararı ile “Özel Eğitim Alanı” olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Konut Alanı’ fonksiyonuna sahip olan söz konusu parselin yapılan değişiklik ile Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun “Özel Eğitim Alanı” olarak değiştirilmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep Hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

            Sadin ŞAHİN                                    Ümüt DAĞILMIŞGÜL              Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-74

Birleşim:

2

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

 

Karakavak Mahallesi 4781 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 9’ncu Maddesi; Karakavak Mahallesi 4781 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 nolu parselde imar planı tadilatı talebine dair 08/02/2018 tarih ve 639 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Karakavak Mahallesi 4781 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 numaralı parsellerin maliki 23/01/2018 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Söz konusu parsel ile ilgili olarak ‘Konut Alanı’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih 687 sayılı kararı ile “Özel Eğitim Alanı” olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Konut Alanı’ fonksiyonuna sahip olan söz konusu parselin yapılan değişiklik ile Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun “Özel Eğitim Alanı” olarak değiştirilmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmiştir.

Talep Hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Sadin ŞAHİN                                    Ümüt DAĞILMIŞGÜL              Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-75

Birleşim:

2

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

 

Yeşiltepe Mahallesi 4620 Ada 4 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 10’ncu Maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 4620 ada 4 nolu parselde imar planı tadilatı talebine dair 08/02/2018 tarih ve 640 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yeşiltepe Mahallesi 4620 ada 4 numaralı parsellerin maliki 29/01/2018 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Söz konusu parsel ile ilgili olarak ‘Konut Alanı’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2018 tarih 7 sayılı kararı ile “İbadet Alanı” olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Konut Alanı’ fonksiyonuna sahip olan söz konusu parselin yapılan değişiklik ile Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun “İbadet Alanı” olarak değiştirilmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Talep Hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

            Sadin ŞAHİN                                    Ümüt DAĞILMIŞGÜL              Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-76

Birleşim:

2

Oturum:

2

 

Özü:

 

Uç Mahallesi 112 Ada 45 Nolu Parselde Yapılan Plan Değişikliğinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Raporundaki Eksikliklerin Giderilmesi

 

  Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 11’nci Maddesi; Belediye Meclisimizin 07/02/2017 tarih ve 79 sayılı kararı ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin 14/04/2017 tarih ve 225 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan ve askı süreci tamamlanan Uç Mahallesi 112 ada 45 nolu parselde yapılan plan değişikliğinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün raporunda ki eksikliklerin giderilmesi yönünde ki talebe dair 08/02/2018 tarih ve 641 Sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 02/11/2017 tarih ve E.6796 sayılı yazı ile; Belediyemiz meclisinde 07.02.2017 tarih ve 79 sayılı kararı ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin 14.04.2017 tarih ve 225 sayılı kararı ile onaylanan ve askı süreci tamamlanan Uç Mahallesi 112 ada 45nolu parselin Plan Değişikliğine ilişkin olarak hazırlanan raporda belirtilen eksikliklerin; Bakanlığın 24.06.2013 gün ve 2013/17 sayılı genelgesine, 3194 sayılı İmar Kanununa, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve meri mevzuat hükümlerine göre düzenlenmesi gerektiğini bildirmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Talep Hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

            Sadin ŞAHİN                                    Ümüt DAĞILMIŞGÜL              Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-77

Birleşim:

2

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Çarmuzu Mahallesi 5975 Ada 2 Nolu Parselde Trafo Alanı Bırakılması İçin Hazırlatılan İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 12’nci Maddesi; Çarmuzu Mahallesi 5975 ada 2 nolu parselde trafo alanı bırakılması için hazırlatılan imar planı tadilatı talebine dair 08/02/2018 tarih ve 642 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ilgi yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Çarmuzu Mahallesi 5975 ada 2 parsel numaralı taşınmazın kuzeydoğu köşesinin Trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Söz konusu bölgenin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için bölgede trafo alanı ayrılmasının elzem olduğu, teknik altyapı alanı (trafo) yeri düzenlenmesini öneren imar planı değişikliği ile Trafo yeri olarak belirlenen alanın ‘etrafında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla’ Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP-13744,4) Oybirliğiyle kabul edildi.

 

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Ümüt DAĞILMIŞGÜL              Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                       Kâtip                                             Kâtip

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-78

Birleşim:

2

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Trampa Yolu İle Tam Hisseli Hale Getirme

 

 

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 13’ncü Maddesi; Mülkiyeti Belediyemiz ve Yeşil Yurt İnşaat Taahhüt Gıda Ltd. Şti. firması adına hisseli olan Dükkan vasıflı taşınmazların trampa yolu ile tam hisseli haline getirilmesi talebine dair 08/02/2018 tarih ve 01 Sayılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz Yakınca Mahallesi 398 ada 1 parsel D Blok 1 nolu bağımsız bölümde bulunan 2490/4511- 1.611.241,41 TL Belediye Hissemize karşılık, Yeşil Yurt İnşaat Taahhüt Gıda Ltd. Şti. firmasına ait hisseleri bulunan Bostanbaşı Mahallesi 251 ada 2 parsel Zemin 41 nolu taşınmazda bulunan 37/261 hissenin 171.355,36 TL, Bostanbaşı Mahallesi 251 ada 2 parsel Zemin 42 nolu taşınmazda bulunan 75/523 hissenin 173.338,91 TL, Yakınca Mahallesi 393 ada 1 parsel Zemin 33 nolu taşınmazda bulunan 179/640 hissenin 440.507,81 TL, Yakınca Mahallesi 393 ada 1 parsel Zemin 34 nolu taşınmazda bulunan 179/640 hissenin 440.507,81 TL ve Yakınca Mahallesi 398 ada 1 parsel Zemin 21 nolu taşınmazın tamamının 382.531,52 TL olduğu taşınmaz bedellerinin eş değer olduğundan trampasının Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

            Sadin ŞAHİN                                    Ümüt DAĞILMIŞGÜL              Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                      Kâtip                                              Kâtip

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/02/2018

Sayısı:

20582433-301.05-79

Birleşim:

2

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Oturumun Kapatılması ve Bir Sonraki Toplantı Tarihinin Belirlenmesi

 

  Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 14’ncü Maddesi; Mart ayı Meclis toplantımızın 06/03/2018 tarihinde Salı günü, saat 14:00’da MAŞTİ Karşısı Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına ve Şubat ayı oturumunun kapatılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 

   

            Sadin ŞAHİN                                    Ümüt DAĞILMIŞGÜL              Bekir KARAKUŞ

           Meclis Başkan V.                                       Kâtip                                             Kâtip