Bir Fikrim Var!

Bir Fikrim Var Kabul Şartı

BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmenin konusu elektronik ortamda sunulan proje veya fikrinizin gizliliğiyle ve nasıl ilerletileceğiyle ilgili usul ve esasların tespit edilerek tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

TARAFLAR 

İşbu sözleşme, bir taraftan Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 44110 
Yeşilyurt/ Malatya adresinde bulunan Yeşilyurt Belediyesi (bundan böyle “KURUM” olarak anılacaktır) tarafından http://www.yesilyurt.bel.tr/birfikrimvar sitesi üzerinden "Fikir Başvuru Formu"nu doldurarak başvuru yapan kişi (bundan böyle “FİKİR SAHİBİ” olarak anılacaktır) arasında yapılmış olup, “FİKİR SAHİBİ” nin işbu Sözleşme'ye elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş kabul edilecektir. İşbu " Fikir Başvuru Sözleşmesi" bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır.

SÖZLEŞME KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER


“KURUM” , tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Sözleşme koşullarını herhangi bir zamanda "Site"'de ilan ederek, ilan ettiği tarih itibariyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu Sözleşme “FİKİR SAHİBİ”nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ 


İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir. "FİKİR SAHİBİ” işbu Sözleşme'nin uygulanması durumunda, ücret talep edemez ve kamu yararına kabulünü beyan ve tahahhüt eder.

YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL 


İşbu Sözleşme “FİKİR SAHİBİ”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.

 

YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Malatya Yeşilyurt Belediyesi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir.