Birim Müdürleri

resim

Hukuk İşleri Müdürü

resim

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

resim

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

resim

Mâlî Hizmetler Müdürü

resim

Muhtarlık İşleri Müdürü

resim

Özel Kalem Müdürü