Bostanbaşı Mahallesi 12. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı

Bostanbaşı Mahallesi 12. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
Yayınlanma tarihi, 27 Haziran 2024

 

 

 

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Bostanbaşı Mahallesi 12. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 05/01/2024 tarih ve 25 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2024 tarih ve 112 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda, ilgili Mahalle Muhtarlığı panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 27/06/2024 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR