Çilesiz Mahallesi 4429 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve Bostanbaşı Mahallesi 172 ada 24 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişiklikleri

Çilesiz Mahallesi 4429 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve Bostanbaşı Mahallesi 172 ada 24 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişiklikleri
Yayınlanma tarihi, 12 Mart 2024

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Çilesiz Mahallesi 4429 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/01/2023 tarih ve 46 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 28/11/2023 tarih ve 359 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

       Bostanbaşı Mahallesi 172 ada 24 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/12/2023 tarih ve 256 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2024 tarih ve 29 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişiklikleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda, ilgili Mahalle Muhtarlığı panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 12/03/2024 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR