Doğal afetlerin yapılaşmadaki etkilerini daha aza indirebilmek maksadıyla, meri imar planında konut alanlarındaki Yençok=37.50 yüksekliğin düşürülmesi talebine askıda yapılan itirazlara ilişkin uygulama imar planı değişikliği

Doğal afetlerin yapılaşmadaki etkilerini daha aza indirebilmek maksadıyla, meri imar planında konut alanlarındaki Yençok=37.50 yüksekliğin düşürülmesi talebine askıda yapılan itirazlara ilişkin uygulama imar planı değişikliği
Yayınlanma tarihi, 08 Mayıs 2024

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 7452 Sayılı Kanunun Ek Madde 1 Kapsamındaki Yapılaşma Kararlarına dair plan notu eklenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 05/01/2024 tarih ve 26 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/03/2024 tarih ve 152 sayılı kararı ile değiştirilerek; Doğal afetlerin yapılaşmadaki etkilerini daha aza indirebilmek maksadıyla, meri imar planında konut alanlarındaki Yençok=37.50 yüksekliğin düşürülmesi talebine askıda yapılan itirazlara ilişkin uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 07/03/2024 tarih ve 55 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/03/2024 tarih ve 156 sayılı kararı; Yakınca 15. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait askıda yapılan itirazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 05/01/2024 tarih ve 24 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2024 tarih ve 113 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda, ilgili Mahalle Muhtarlığı panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 08/05/2024 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurban Bayramı - Kesim noktaları