Karakavak - Cevatpaşa Mahallerini kapsayan 23. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Turgut Özal - İnönü Mahallerini kapsayan 24. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı

Karakavak - Cevatpaşa Mahallerini kapsayan 23. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Turgut Özal - İnönü Mahallerini kapsayan 24. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
Yayınlanma tarihi, 19 Ocak 2024

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Karakavak - Cevatpaşa Mahallerini kapsayan 23. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/07/2022 tarih ve 246 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2023 tarih ve 6 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Turgut Özal - İnönü Mahallerini kapsayan 24. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 12/09/2022 tarih ve 323 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/11/2022 tarih ve 551 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan Revizyon İmar Planları 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda, ilgili Mahalle Muhtarlığı panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 19/01/2024 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR