Koyunoğlu-Zaviye Mahallerini kapsayan 25. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Koyunoğlu-Zaviye Mahallerini kapsayan 25. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/01/2023 tarih ve 38 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2024 tarih ve 222 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.

İkizce Mahallesi 129 ada 3 parsel numaralı taşınmaza ait Uygulama İmar Planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih ve 37 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2024 tarih ve 129 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan Uygulama İmar Planı değişiklikleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda, ilgili Mahalle Muhtarlığı panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 10/06/2024 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR