Yeşiltepe 22. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait askıda yapılan itirazlar ve Konak Mahallesi 4357 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği

Yeşiltepe 22. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait askıda yapılan itirazlar ve Konak Mahallesi 4357 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği
Yayınlanma tarihi, 19 Şubat 2024

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yeşiltepe 22. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait askıda yapılan itirazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/01/2023 tarih ve 43 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/01/2024 tarih ve 7 sayılı kararında mevcut yapı stoku göz önünde bulundurularak plan bütününde 5 kat ve üzeri olan alanların 5 kata düşürülmesi ve Emsal:1.50 den büyük olan alanların Emsal:1.50 olarak düzenlenmesi ile onaylanmıştır.

Konak Mahallesi 4357 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 19/10/2023 tarih ve 214 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2023 tarih ve 337 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda, ilgili Mahalle Muhtarlığı panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 19/02/2024 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR