MOLLAKASIM MAHALLESİ İMAR UYGULAMASI

MOLLAKASIM MAHALLESİ İMAR UYGULAMASI
Yayınlanma tarihi, 24 Haziran 2024

İLAN

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

           

                Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Mollakasım Mahallesi 323 ada 34, 35, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 98, 102, 104, 105, 106, 109, 114, 115, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 401 ada 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 402 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 406 ada 1, 2, 3, 407 ada 1, 2, 3, 408 ada 1, 409 ada 1, 2, 3, 4, 411 ada 1, 412 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda Belediyemizin 10/10/2023 tarih 749 sayılı encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi  doğrultusunda imar uygulaması (şuyu) yapılmasına karar verilmiş olup, söz konusu parsellerde yapılan imar uygulaması (şuyu) Belediyemiz ilan panosunda 24/06/2024 tarihinden 24/07/2024 tarihine kadar askıya çıkartılmıştır.

           

            Keyfiyet ilan olunur.

 

Mollakasım Mahallesi İmar Uygulama Planı: https://www.yesilyurt.bel.tr/uploads/parsel_plani_1.pdf