2016 Yılı Ekim Ayı 1.Oturum Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-231

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

 

 

Mehmet KARAMAN

Ramazan YAKICI

Mehmet ÇINAR

Murat KARAPINAR

Seydi ERKUŞ

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Sadin ŞAHİN

Dursun Cumali SUCU

Hikmet TUTLU

Cercis TAŞDEMİR

Hüseyin SELÇUK

Nurettin KARAASLAN

Ramazan MADEN

Memet ÖZEN

Suna ŞEKEROĞLU

Mehmet GÜNER

Kadircan ESEN

Aliseydi ÜNLÜ

Hüseyin KALAN

Nurettin DURMAZ

Şükran GÖNÜLTAŞ

Ramazan ÇETİN

Ali PALANCI

 

 

 

 

Günnur TABEL

İsmail AYDIN

Orhan TANATAŞ

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU

Ahmet KELEŞ’in iştirakiyle çoğunlukla toplandı

 

           

 

Toplantıda Bulunmayanlar: Salih URFALI

           

İstifa   :

           

Mazeretli Olanlar: Meltem KAVUK, Zühal DİŞER, Bekir KARAKUŞ, Abdulkadir EYİDEMİR, Osman COŞKUN, Ramazan ACAR, Şahin ÖZER, Fadıl ÇİÇEK

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Kadircan ESEN                                Ümüt DAĞILMIŞGÜL

       Meclis Başkanı                                          Kâtip                                                           Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-232

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Belediye Meclisimizin 03/05/2016 tarih ve 100 sayılı kararı onaylanarak askıya çıkartılan Yakınca Mahallesi 521 ada 1 ve 3 nolu parsellerle ilgili yapılan imar planı tadilatına yapılan itiraz hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin 22’ nci madde olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Kadircan ESEN                                Ümüt DAĞILMIŞGÜL

       Meclis Başkanı                                          Kâtip                                                           Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-233

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün Ödenek Aktarımı ile ilgili teklifinin 23’ ncü madde olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Kadircan ESEN                                Ümüt DAĞILMIŞGÜL

       Meclis Başkanı                                          Kâtip                                                           Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-234

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 08 Eylül 2016 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Kadircan ESEN                                Ümüt DAĞILMIŞGÜL

       Meclis Başkanı                                          Kâtip                                                           Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-235

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Şifa Mahallesi 580 Numaralı Adada İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 2’nci maddesi; Şifa Mahallesi 580 numaralı adada İmar Planı tadilatı talebine dair 09/09/2016 tarih ve 315 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Şifa Mahallesi 580 numaralı imar adasının batısında bulunan, mer’i imar planında “Dini Tesis Alanı – Cami” olarak ayrılmış alanda daha nitelikli yapı inşa etmek amacıyla yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde ilgilisince hazırlatılan imar planı değişikliği önerisi 20/04/2016 tarihli dilekçe ekinde sunulmuş; belediye meclisince konunun görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmiştir.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Kadircan ESEN                                Ümüt DAĞILMIŞGÜL

       Meclis Başkanı                                          Kâtip                                                           Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-236

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yeşiltepe Mahallesi 3339 Ada 8 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 3’ncü maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 3339 ada 8 nolu parselde imar planı tadilatı talebine dair 12/09/2016 tarih ve 316 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yeşiltepe Mahallesi 3339 ada 8 parsel numaralı taşınmazın malikleri ilgi dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Blok Nizam - E=2,00 – Y-ençok=16,00m. yapılaşma şartlarına sahip taşınmazları üzerine yapılacak olan yapıların etrafında daha fazla yeşil alan kalması için yoğunluk sabit kalmak şartı ile bina yükseklik sınırının 16,00 metreden 22,00 metreye çıkarılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Kadircan ESEN                                Ümüt DAĞILMIŞGÜL

       Meclis Başkanı                                          Kâtip                                                           Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-237

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yakınca Mahallesi 220 ada 2, 263 ada 1 ve 2 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 4’ncü maddesi; Yakınca Mahallesi 220 ada 2, 263 ada 1 ve 2 nolu parsellerde imar planı tadilatı talebine dair 13/09/2016 tarih ve 317 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yakınca Mahallesi 220 ada 2; 263 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların maliki 22/06/2016 tarih ve 7558 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak taşınmazların mer'i imar planında 'Konut Alanı' olan fonksiyonunu 'Ticaret Alanı'na dönüştürmek amacıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Kadircan ESEN                                Ümüt DAĞILMIŞGÜL

       Meclis Başkanı                                          Kâtip                                                           Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-238

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Çilesiz Mahallesi 5588 Ada 11 Nolu Parselde Trafo Yeri ayrılması için İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 5’nci maddesi; Çilesiz Mahallesi 5588 ada 11 nolu parselde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı talebine dair 14/09/2016 tarih ve 318 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ilgi yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Çilesiz Mahallesinde, 5588 ada 11 parsel sayılı taşınmaz içerisinde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

  Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Kadircan ESEN                                Ümüt DAĞILMIŞGÜL

       Meclis Başkanı                                          Kâtip                                                           Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-239

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündüzbey Mahallesi 3851 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 6’ncı maddesi; Gündüzbey Mahallesi 3851 nolu parselde imar planı tadilatı talebine dair 15/09/2016 tarih ve 319 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan Gündüzbey Mahallesi 3851 parsel numaralı taşınmazın malikleri 27/07/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak; mer’i uygulama imar planında 3 kata müsaadeli, 0,90 emsal değerli, 2 kata müsaadeli 0,60 emsal değerli, konut alanında kalan taşınmazın, imar planında değişiklik yaparak tamamının 0,90 emsal ve 3 kat olarak düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Konu ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğüne ( 8. Bölge Müdürlüğü) görüş sorulduğundan, gelecek olan görüş doğrultusunda karar verileceğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Kadircan ESEN                                Ümüt DAĞILMIŞGÜL

       Meclis Başkanı                                          Kâtip                                                           Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-240

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Koyunoğlu Mahallesi 246 ada 50 Nolu Parselde Plan Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 7’nci maddesi; Belediyemiz Meclisinin 03/11/2015 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanan ve askı süreci tamamlanan Koyunoğlu Mahallesi 246 ada 50 nolu parselde yapılan plan tadilatı hakkındaki Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü raporunda belirtilen eksikliklerin düzenlenmesine dair 16/09/2016 tarih ve 320 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 30/05/2016 tarih ve E.3360 sayılı yazısı ile Belediyemiz meclisinde 03.11.2015 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanan ve askı süreci tamamlanan Koyunoğlu Mahallesi 246 ada 50 nolu parselin Plan Değişikliğine ilişkin olarak hazırlanan raporda belirtilen eksikliklerin; Bakanlığın 24.06.2013 gün ve 2013/7 sayılı genelgesine, 3194 sayılı İmar Kanununa, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve meri mevzuat hükümlerine göre düzenlenmesi gerektiği talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Söz konusu plan değişikliği ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda yeniden inceleme yapılmış, yapılan inceleme neticesinde; ada bütünündeki yapılaşmanın bitişik ve ruhsatlı olarak tamamlanmış olduğu; mevcut imar planına (Ayrık Nizam) göre uygulama yapılması durumunda yapının çok dar olması ve bu şekilde bir yapılaşmanın uygun olmayacağı hususu da göz önünde bulundurularak bahse konu değişikliğin daha önce alınan karar doğrultusunda kabul edildiği şekilde Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 4657,6) (Günnur TABEL, Ahmet KELEŞ, İsmail AYDIN, Orhan TANATAŞ ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Kadircan ESEN                                Ümüt DAĞILMIŞGÜL

       Meclis Başkanı                                          Kâtip                                                           Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-241

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

İlyas Mahallesi 5470 ada 1 Nolu Parselde Plan Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 8’nci maddesi; İlyas Mahallesi 5470 ada 1 nolu parselde imar planı tadilatına dair 19/09/2016 tarih ve 321 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

 Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan İlyas Mahallesi 5470 ada 1 parsel numaralı taşınmazın maliki 29/07/2016 tarihli dilekçe ile başvuruda bulunarak taşınmazın yapılaşma koşulunun Aİ ( Ayrık – İkiz Nizam ) – 4 kat, Taks = 0,30 KAKS =1,20 iken Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 12/12/2014 tarih ve 1880 sayılı kararı ile saçak kotu +9,50 metre olarak belirlemiş ve bu karar istinaden yapılaşma koşulunun Aİ ( Ayrık- İkiz Nizam)-3 kat, TAKS=0,40 KAKS =1,20 olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılmış olan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

  Söz konusu tadilat talebinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul kararı doğrultusunda yapıldığı hususu da göz önünde bulundurulduğundan yapılaşma koşulunun Aİ (Ayrık-İkiz nizam)- 3 kat, TAKS=0.40 KAKS=1.20 olarak değiştirilmesi yönünde hazırlanan imar planı değişikliğinin Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 16865,3) (Günnur TABEL, Ahmet KELEŞ, İsmail AYDIN, Orhan TANATAŞ ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Kadircan ESEN                                Ümüt DAĞILMIŞGÜL

       Meclis Başkanı                                          Kâtip                                                           Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-242

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Çarmuzu Mahallesi 4971 Nolu Adanın Doğusunda Trafo Yeri Ayrılması

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 9’ncu maddesi; Çarmuzu Mahallesi 4971 nolu adanın doğusunda bulunan park alanının bir bölümünün trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı hakkında ki 20/09/2016 tarih ve 322 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 26/07/2016 tarihli yazıda belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan 4971 adanın doğusunda bulunan park alanının bir bölümünün trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatılmış olan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Kadircan ESEN                                Ümüt DAĞILMIŞGÜL

       Meclis Başkanı                                          Kâtip                                                           Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-243

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

2017 Mali Yılı Bütçe Teklifi ve Tarifeler Cetvelinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 10’ncu maddesi; 2017 Mali Yılı Belediye Bütçesi hakkındaki 20/09/2016-476 sayılı encümen kararı okunarak gereği görüşüldü:

143.600.000,00 TL. Gelir ve aynı miktar gideri havi 2017 Mali Yılı Belediye bütçe tasarısı ve ücret tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenip son şekli verilerek, rapor halinde yeniden Meclise sunulması bakımından Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Kadircan ESEN                                Ümüt DAĞILMIŞGÜL

       Meclis Başkanı                                          Kâtip                                                           Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-244

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 11’nci maddesi; Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanan Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği 30/09/2016 tarih ve 33991950-301.03-E.596 sayılı Zabıta Müdürlüğü teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahası içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15.maddesinin (b) bendinde Belediye Meclisine “Beldede huzur, sağlık ve esenliğin sağlanması için kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” yetkisi tanınmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanun 18.maddesinin (m) bendi ve 51 maddesi ile 15.05.1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih 486 numaralı Kanunun bazı maddelerini Muadil kanunun 1.maddesi – (Değişik: 23/1/2008-5728/66 Md.)’’ Belediye Meclis ve Encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun, nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. nci maddesi hükmüne göre idarî yaptırım uygular’’ hükümleri mevcut olup, şu an Yürürlükte bulunan BZT( Belediye Zabıta Talimatnamesinin) Günün şartlarında yetersiz kaldığından, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (m) bendi gereğince ''Eski (BZT)Talimatnamenin yürürlükten kaldırılıp yerine Zabıta Müdürlüğümüzce Tekrardan d&

Yayınlanma Tarihi: 21 Kasım 2016, Pazartesi