2016 Yılı Kasım Ayı Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/11/2016

Sayısı:

20582433-301.05-286

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında;

 

 

Salih URFALI

Mehmet KARAMAN

Ramazan YAKICI

Mehmet ÇINAR

Bekir KARAKUŞ

Abdulkadir EYİDEMİR

Meltem KAVUK

Zühal DİŞER

Dursun Cumali SUCU

Hikmet TUTLU

Seydi ERKUŞ

Murat KARAPINAR

Nurettin KARAASLAN

Ramazan ACAR

Memet ÖZEN

Suna ŞEKEROĞLU

Mehmet GÜNER

Kadircan ESEN

Aliseydi ÜNLÜ

Şahin ÖZER

Osman COŞKUN

Sadin ŞAHİN

Ramazan MADEN

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Nurettin DURMAZ

Ramazan ÇETİN

Ali PALANCI

 

Günnur TABEL

İsmail AYDIN

Orhan TANATAŞ

Fadıl ÇİÇEK

Ahmet KELEŞ

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun iştirakiyle çoğunlukla toplandı

 

           

 

Toplantıda Bulunmayanlar: Şükran GÖNÜLTAŞ

           

İstifa   :

           

Mazeretli Olanlar: Hüseyin KALAN, Cercis TAŞDEMİR, Hüseyin SELÇUK

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/11/2016

Sayısı:

20582433-301.05-287

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Fen İşleri Müdürlüğünün Malzeme ve İşçilik Yardımı teklifinin 18’ nci madde olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/11/2016

Sayısı:

20582433-301.05-288

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Fen İşleri Müdürlüğünün Battalgazi Belediyesi Asfalt Plentinden bedeli mukabilinde 2016 – 2017 yıllarında asfalt alımı yapılması için Belediye Başkanı Hacı Uğur POLAT’a sözleşme imzalamaya yetki verilmesi teklifinin 19’ncu madde olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/11/2016

Sayısı:

20582433-301.05-289

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 21 Ekim 2016 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/11/2016

Sayısı:

20582433-301.05-290

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Şifa Mahallesi 580 numaralı adada İmar Planı tadilatı

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 2’nci maddesi; Şifa Mahallesi 580 numaralı adada İmar Planı tadilatı talebine dair 24/10/2016 tarih ve 335 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Şifa Mahallesi 580 numaralı imar adasının batısında bulunan, mer’i imar planında “Dini Tesis Alanı – Cami” olarak ayrılmış alanda daha nitelikli yapı inşa etmek amacıyla yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde ilgilisince hazırlatılan imar planı değişikliği önerisi 20/04/2016 tarihli dilekçe ekinde sunulmuş; belediye meclisince konunun görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmiştir.

  Söz konusu değişiklik önerisi için gerekli olan belgelerin tamamlanmadığından ötürü gündemden çıkarılmasının kabulüne (Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldığı oylamada) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/11/2016

Sayısı:

20582433-301.05-291

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yeşiltepe Mahallesi 3339 Ada 8 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 3’ncü maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 3339 ada 8 nolu parselde imar planı tadilatı talebine dair 24/10/2016 tarih ve 336 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yeşiltepe Mahallesi 3339 ada 8 parsel numaralı taşınmazın malikleri ilgi dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Blok Nizam - E=2,00 – Y-ençok=16,00m. yapılaşma şartlarına sahip taşınmazları üzerine yapılacak olan yapıların etrafında daha fazla yeşil alan kalması için yoğunluk sabit kalmak şartı ile bina yükseklik sınırının 16,00 metreden 22,00 metreye çıkarılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

  Söz konusu tadilat önerisinin bulunduğu imar adasında daha önce benzer biçimde plan tadilatı yapıldığı ve inşaat alanı sabit kalmak kaydıyla kat artışı yapıldığı görülmüştür. Talep konusu taşınmazın inşaat alanının sabit kalması nedeniyle kat adedinin arttırılması ile bahçe mesafelerinin artması ve zemindeki inşaat alanının daralıyor olması vb. olumlu sonuçlar meydana geleceğinden; yapılaşma şartlarının Blok Nizam – E = 2,00 – Y-ençok = 22,00 m.olarak hazırlanan imar planı tadilatının Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 2372,10) (Günnur TABEL, Ahmet KELEŞ, İsmail AYDIN,Fadıl ÇİÇEK, Orhan TANATAŞ ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/11/2016

Sayısı:

20582433-301.05-292

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Çilesiz Mahallesi 5588 Ada 11 Nolu Parselde Trafo Yeri ayrılması için İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 4’ncü maddesi; Çilesiz Mahallesi 5588 ada 11 nolu parselde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı talebine dair 24/10/2016 tarih ve 337 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ilgi yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Çilesiz Mahallesinde, 5588 ada 11 parsel sayılı taşınmaz içerisinde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

  Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                             Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/11/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-293

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündüzbey Mahallesi 3851 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 5’nci maddesi; Gündüzbey Mahallesi 3851 nolu parselde imar planı tadilatı talebine dair 24/10/2016 tarih ve 338 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan Gündüzbey Mahallesi 3851 parsel numaralı taşınmazın malikleri 27/07/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak; mer’i uygulama imar planında 3 kata müsaadeli, 0,90 emsal değerli, 2 kata müsaadeli 0,60 emsal değerli, konut alanında kalan taşınmazın, imar planında değişiklik yaparak tamamının 0,90 emsal ve 3 kat olarak düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Konu ile ilgili olarak daha önce Karayolları Genel Müdürlüğüne (8. Bölge Müdürlüğü) görüş sorulmuş ve 18.10.2016 tarih, E.243205 sayı ile gelen yazıda söz konusu parselin olduğu kısımda proje çalışmaları devam ettiğinden plan tadilatının uygun görülmediği belirtilmiştir. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; gelen kurum görüşü de göz önünde bulundurularak önerilen plan değişikliğinin Reddine (Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldığı oylamada) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/11/2016

Sayısı:

20582433-301.05-294

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Çarmuzu Mahallesi 4971 Nolu Adanın Doğusunda Trafo Yeri Ayrılması

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 6’ncı maddesi; Çarmuzu Mahallesi 4971 nolu adanın doğusunda bulunan park alanının bir bölümünün trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı hakkında ki 24/10/2016 tarih ve 339 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 26/07/2016 tarihli yazıda belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan 4971 adanın doğusunda bulunan park alanının bir bölümünün trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatılmış olan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/11/2016

Sayısı:

20582433-301.05-295

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi 552 Parselde Plan Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 7’nci maddesi; Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi 552 Parsel numaralı taşınmazda kurulması düşünülen Güneş Enerjisi Elektrik Santrali için hazırlatılan imar planı tadilatı hakkında ki 25/10/2016 tarih ve 340 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi 552 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulması düşünülen Güneş Enerjisi Elektrik Santralı için 07/09/2016 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Malatya Büyükşehir Belediyesince onaylandığı bildirilmiş ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/11/2016

Sayısı:

20582433-301.05-296

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 ve 2289 nolu parsellerde Plan Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 8’nci maddesi; Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 ve 2289 nolu parsellerde Plan Tadilatı hakkında ki 25/10/2016 tarih ve 341 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 ve 2289 parsel numaralı taşınmazların malikleri 26/09/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak taşınmazlar üzerinden geçen imar yollarının iptaline yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/11/2016

Sayısı:

20582433-301.05-297

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5649 ada 5 nolu parselde Plan Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 9’ncu maddesi; Tecde Mahallesi 5649 ada 5 nolu parselde plan tadilatı hakkında ki 25/10/2016 tarih ve 342 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5649 ada 5 parsel numaralı taşınmazın maliki 20/09/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak; parselin imar planında ‘Konut Alanı’ nda kaldığı ve 10 ile 15 metrelik yollara cephesi olduğundan bahisle; cephe yönünün 10 metrelik yaya yolundan alması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/11/2016

Sayısı:

20582433-301.05-298

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karakavak Mahallesi 5379 ada 6 nolu parselde Plan Tadilatı

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 10’ncu maddesi; Karakavak Mahallesi 5379 ada 6 nolu parselde Plan tadilatı hakkında ki 25/10/2016 tarih ve 343 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 05/09/2016 tarihli yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Karakavak Mahallesinde bulunan 5379 ada 6 parsel numaralı taşınmazın bir bölümünün Trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/11/2016

Sayısı:

20582433-301.05-299

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karakavak Mahallesi 5923 ada 11 nolu parselde Plan Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 11’nci maddesi; Karakavak Mahallesi 5923 ada 11 nolu parselde Plan Tadilatı hakkında ki 25/10/2016 tarih ve 344 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 05/09/2016 tarihli yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Karakavak Mahallesinde bulunan 5923 ada 11 parsel numaralı taşınmazın bir bölümünün Trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Söz konusu bölgenin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için bölgede trafo alanı ayrılmasının elzem olduğu, teknik altyapı alanı (trafo) yeri düzenlemesi öneren imar planı değişikliğinin kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 12186,3) (Orhan TANATAŞ ve Ahmet KELEŞ’in çekimser kaldığı oylamada) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

 

 

    

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nbs

Yayınlanma Tarihi: 21 Kasım 2016, Pazartesi