2016 Yılı Meclis Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/08/2016

Sayısı:

20582433-301.05-169

Birleşim:

8

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında;

 

 

Salih URFALI

Meltem KAVUK

Ramazan YAKICI

Mehmet ÇINAR

Hüseyin SELÇUK

Mehmet KARAMAN

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Sadin ŞAHİN

Dursun Cumali SUCU

Hikmet TUTLU

Bekir KARAKUŞ

Zühal DİŞER

Nurettin KARAASLAN

Ramazan MADEN

Memet ÖZEN

Cercis TAŞDEMİR

Mehmet GÜNER

Kadircan ESEN

Abdulkadir EYİDEMİR

Osman COŞKUN

Aliseydi ÜNLÜ

Şahin ÖZER

Ramazan ÇETİN

Hüseyin KALAN

Murat KARAPINAR

Nurettin DURMAZ

Suna ŞEKEROĞLU

Ali PALANCI

Seydi ERKUŞ

Şükran GÖNÜLTAŞ

 

 

Günnur TABEL

İsmail AYDIN

Orhan TANATAŞ

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU

’nun iştirakiyle çoğunlukla toplandı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Toplantıda Bulunmayanlar:,

           

İstifa   :

           

Mazeretli Olanlar: Ramazan ACAR, Ahmet KELEŞ, Fadıl ÇİÇEK

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/08/2016

Sayısı:

20582433-301.05-170

Birleşim:

8

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Fahri Kayahan Bölgesinde Hilal Park içerisinde bulunan Anıta “15 Temmuz Milli İrade Anıtı” olarak isim verilmesine dair Park ve Bahçeler Müdürlüğü teklifi yapılan oylamada gündemin 18’ nci maddesi olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/08/2016

Sayısı:

20582433-301.05-171

Birleşim:

8

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Kent Konseyi Genel Sekreterliğimizin yardım talebi teklifinin yapılan oylamada gündemin 19’ ncu maddesi olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/08/2016

Sayısı:

20582433-301.05-172

Birleşim:

8

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 01 Temmuz 2016 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

             Meclis Başkanı                                 Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/08/2016

Sayısı:

20582433-301.05-173

Birleşim:

8

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yakınca Mahallesi 139 Ada 23 Nolu Parsel

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 2’nci maddesi; Yakınca Mahallesi 139 ada 23 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair 04/07/2016 tarih ve 286 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

                Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yakınca Mahallesi 139 ada 23 parsel numaralı taşınmazın maliki 22/02/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak mer’i imar planında konut olan fonksiyonunun Yaşlı Bakım Evi olarak değiştirilmesi ve Emsal Değerinin 0,60’tan 0,90’a yükseltilmesi amacıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

               Meclis Başkanı                               Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/08/2016

Sayısı:

20582433-301.05-174

Birleşim:

8

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Şifa Mahallesi 580 Numaralı Adada İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 3’ncü maddesi; Şifa Mahallesi 580 numaralı adada İmar Planı tadilatı talebine dair 04/07/2016 tarih ve 287 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Şifa Mahallesi 580 numaralı imar adasının batısında bulunan, mer’i imar planında “Dini Tesis Alanı – Cami” olarak ayrılmış alanda daha nitelikli yapı inşa etmek amacıyla yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde ilgilisince hazırlatılan imar planı değişikliği önerisi 20/04/2016 tarihli dilekçe ekinde sunulmuş; belediye meclisince konunun görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmiştir.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

               Meclis Başkanı                               Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/08/2016

Sayısı:

20582433-301.05-175

Birleşim:

8

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5567 ada 10 nolu parselde Trafo Yeri

 

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 4’ncü maddesi, Tecde Mahallesi 5567 ada 10 nolu parselde Trafo Yeri ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı talebine dair 05/07/2016 tarih ve 288 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 20/04/2016 tarih ve 2274 sayılı yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Tecde Mahallesinde, 5567 ada 10 parsel sayılı taşınmaz içerisinde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

Söz konusu bölgenin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için bölgede trafo alanı ayrılmasının elzem olduğu, teknik altyapı alanı (trafo) yeri düzenlemesi öneren imar planı değişikliğinin Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 4656,29) yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/08/2016

Sayısı:

20582433-301.05-176

Birleşim:

8

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yakınca Mahallesi 256 ada 1 nolu parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 5’nci maddesi; Yakınca Mahallesi 256 ada 1 numaralı parselde İmar planı tadilatı talebine dair 05/07/2016 tarih ve 289 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yakınca Mahallesi 256 ada 1 numaralı taşınmazın malikleri, mer’i imar planında “Konut Alanı” olarak ayrılmış parsellerinin doğu ve güney cephelerinde bulunan park alanı içerisinden 10 m. genişliğinde yol geçirilmesi yönünde hazırlatmış oldukları imar planı değişikliği önerisinin belediye meclisince görüşülmesini 20/04/2016 tarihli dilekçe ile talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

 

            Söz konusu yapılan değişiklik önerisinde geçirilen yolun tamamının park alanından karşılandığı ve buna ek olarak herhangi bir park alanı bırakılmadığı; dolayısı ile yapılan bu işlemin plan ana kararlarını, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağı hususları da göz önünde bulundurularak hazırlatılan plan tadilatı talebinin Reddine, yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/08/2016

Sayısı:

20582433-301.05-177

Birleşim:

8

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

İnönü Mahallesi 3780 Ada 3 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 6’ncı maddesi; İnönü Mahallesi 3780 ada 3 numaralı parselde İmar planı tadilatı talebine dair 06/07/2016 tarih ve 290 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, İnönü Mahallesi 3780 ada 3 numaralı taşınmazın malikleri, mer’i imar planında “Konut + Ticaret Alanı” olarak ayrılmış parsellerinde daha nitelikli yapı inşa etmek amacıyla çekme mesafesinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları imar planı değişikliği önerisi belediye meclisince görüşülmesini 21/04/2016 tarihli dilekçe ile talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

 Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

   

 

 

 

 

 

             Hacı Uğur POLAT                Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

              Meclis Başkanı                                 Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/08/2016

Sayısı:

20582433-301.05-178

Birleşim:

8

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yeşiltepe Mahallesi 3339 Ada 8 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 7’nci maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 3339 ada 8 nolu parselde imar planı tadilatı talebine dair 06/07/2016 tarih ve 291 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yeşiltepe Mahallesi 3339 ada 8 parsel numaralı taşınmazın malikleri ilgi dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Blok Nizam - E=2,00 – Y-ençok=16,00m. yapılaşma şartlarına sahip taşınmazları üzerine yapılacak olan yapıların etrafında daha fazla yeşil alan kalması için yoğunluk sabit kalmak şartı ile bina yükseklik sınırının 16,00 metreden 22,00 metreye çıkarılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Hacı Uğur POLAT                Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

              Meclis Başkanı                                 Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/08/2016

Sayısı:

20582433-301.05-179

Birleşim:

8

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Bostanbaşı Mahallesi 257 ada 1 nolu parselde trafo yeri ayrılması

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 8’nci maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 257 ada 1 nolu parselde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı talebine dair 07/07/2016 tarih ve 292 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 28/04/2016 tarihli yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Bostanbaşı Mahallesinde, 257 ada 1 parsel sayılı taşınmaz içerisinde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

  Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/08/2016

Sayısı:

20582433-301.05-180

Birleşim:

8

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Bostanbaşı Mahallesi 250 ada 2 nolu parselde trafo yeri ayrılması

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 9’ncu maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 250 ada 2 nolu parselde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı talebine dair 08/07/2016 tarih ve 293 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ilgi yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Bostanbaşı Mahallesinde, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmaz içerisinde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

             Meclis Başkanı                                  Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/08/2016

Sayısı:

20582433-301.05-181

Birleşim:

8

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Mollakasım Mahallesi 350 ada 7 nolu parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 10’ncu maddesi; Mollakasım Mahallesi 350 ada 7 nolu parselde imar planı tadilatı talebine dair 11/07/2016 tarih ve 294 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Mollakasım Mahallesi 350 ada 7 parsel numaralı taşınmazın maliki 21/06/2016 tarih ve 7518 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak parseli kenarında daha önce imar yolu geçtiğini, mer'i imar planında bu yolun kaldırıldığını bildirmiş; yolun tekrar eklenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.     

            Söz konusu taşınmazın bulunduğu adanın daha önce 7 metrelik imar yolu ile iki adaya bölündüğü ve yapılaşmanın da bu şekilde olduğu ancak yeni yapılan düzenlemede 7 metrelik taşıt yolunun kaldırıldığı ve dolayısı ile yapılan bu uygulama sonucunda mevcut parsellerin yeri ve cephe yönlerinin değişmesiyle parsel maliklerinin mağdur olduğu tespit edilmiş; oluşan mağduriyetin giderilmesi için 350 ada içinde 7 metrelik imar yolunun geçirilmesine ilişkin hazırlanan plan tadilatının Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 6369,3) yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

             Meclis Başkanı                                  Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/08/2016

Sayısı:

20582433-301.05-182

Birleşim:

8

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yakınca Mahallesi 220 ada 2, 263 ada 1 ve 2 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 11’nci maddesi; Yakınca Mahallesi 220 ada 2, 263 ada 1 ve 2 nolu parsellerde imar planı tadilatı talebine dair 12/07/2016 tarih ve 295 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yakınca Mahallesi 220 ada 2; 263 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların maliki 22/06/2016 tarih ve 7558 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak taşınmazların mer'i imar planında 'Konut Alanı' olan fonksiyonunu 'Ticaret Alanı'na dönüştürmek amacıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

             Meclis Başkanı                               

Yayınlanma Tarihi: 10 Ekim 2016, Pazartesi