2017 Yılı Nisan Ayı 2.Oturum Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-179

Birleşim:

4

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında,

 

 

Mehmet GÜNER

Ramazan YAKICI

Mehmet KARAMAN

Mehmet ÇINAR

Salih URFALI

Şahin ÖZER

Ali PALANCI

Cercis TAŞDEMİR

Hikmet TUTLU

Nurettin KARAASLAN

Ramazan ÇETİN

Zühal DİŞER

Nurettin DURMAZ

Kadircan ESEN

Memet ÖZEN

Osman COŞKUN

Suna ŞEKEROĞLU

Şükran GÖNÜLTAŞ

Murat KARAPINAR

Ramazan MADEN

Orhan TANATAŞ

Günnur TABEL

İsmail AYDIN

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU

Fadıl ÇİÇEK’in iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

 

 

 

           

 

Toplantıda Bulunmayanlar: Hüseyin SELÇUK, Sadin ŞAHİN, Ümüt DAĞILMIŞGÜL, Abdulkadir EYİDEMİR,

           

İstifa   : Hüseyin KALAN

           

Mazeretli Olanlar: Ramazan ACAR, Meltem KAVUK, Bekir KARAKUŞ, Dursun Cumali SUCU, Aliseydi ÜNLÜ, Seydi ERKUŞ, Ahmet KELEŞ

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Murat KARAPINAR                       Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-180

Birleşim:

4

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 04 Nisan 2017 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Murat KARAPINAR                       Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-181

Birleşim:

4

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 2044 Ada 4 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 2’nci maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 2044 ada 4 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında ki 05/04/2017 tarih ve 427 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

  Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Aşağıbağlar Mahallesi 2044 ada 4 parsel numaralı taşınmazın maliki 12/10/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ‘Konut Altı Ticaret’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih 472 sayılı kararı ile ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalan ve Emsal=1.50, Yençok=28.50 yapılaşma şartlarına sahip olan taşınmazın Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilerek; yapılaşma koşullarının aynı kalmak şartıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Murat KARAPINAR                       Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-182

Birleşim:

4

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Gedik Mahallesi 215 Ada 71, 72 ve 73 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 3’ncü maddesi; Gedik Mahallesi 215 ada 71, 72 ve 73 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı talebine dair 05/04/2017 tarih ve 428 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan Gedik Mahallesi 215 ada 71,72 ve 73 parsel numaralı taşınmazların maliki 20/01/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak söz konusu parseller ile ilgili olarak; mülga Gündüzbey Belediyesi ile mülga Yeşilyurt Belediyesinin yapmış olduğu imar plan sınırlarının çakıştığı alanda kaldığından bahisle; imar adasının kenarında yer alan dere yatağı hizasında bulunan imar yolunun yeninden düzenlenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Murat KARAPINAR                       Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-183

Birleşim:

4

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5640 Ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 4’ncü maddesi; Tecde Mahallesi 5640 ada 1 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 05/04/2017 tarih ve 429 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5640 ada 1 parsel numaralı taşınmazın maliki 30/12/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak; parselin imar planında ‘Konut Alanı’nda kaldığı ve 12 ile 50 metrelik yollara cephesi olduğundan bahisle; cephe yönünün 50 metrelik taşıt yolundan alması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Murat KARAPINAR                       Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-184

Birleşim:

4

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Çarmuzu Mahallesi 4915 Ada 3 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 5’nci maddesi; Çarmuzu mahallesi 4915 ada 3 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 05/04/2017 tarih ve 430 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, tapunun Çarmuzu Mahallesinde 4915 ada 3 parsel numaralı taşınmazın malikleri 20/02/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak; parselin bir kısmını satın aldıklarından bahisle; satın alınan hissenin ifraz edilebilmesi için plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere imar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

           

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Murat KARAPINAR                       Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-185

Birleşim:

4

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1, 2, 13 ve 14 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 6’ncı maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1, 2, 13 ve 14 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı talebine dair 05/04/2017 tarih ve 431 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1,2,13 ve 14 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların malikleri 20/02/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Aİ (ayrık ikiz nizam) - 4 kat, TAKS:0.30 KAKS:1.20 yapılaşma şartlarına sahip taşınmazların ortasından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere imar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Murat KARAPINAR                       Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-186

Birleşim:

4

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Çarmuzu Mahallesi 4921 Ada 2 Nolu Parselin İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 7’nci maddesi; Çarmuzu Mahallesi 4921 ada 2 nolu parselin İmar Planı tadilatı talebine dair 05/04/2017 tarih ve 432 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, tapunun Çarmuzu Mahallesi 4921 ada 2 parsel numaralı taşınmaz imar planında Ticaret Alanı fonksiyonuna ve Emsal=0.50 (E=0.50) Yençok=8.00 metre yapılaşma koşullarına sahiptir. Söz konusu parsel üzerinde imalathane fonksiyonlu tek katlı yapı yapıldığında mevcut imar planındaki yapı yaklaşma mesafelerinden dolayı, yine imar planında belirlenen toplam yapı inşaat alanının tamamını kullanamadığından bahisle; parsel için verilen emsal ve maksimum yükseklik aynı kalmak koşulu ile yapması planlanan bina kütlesinin imar planına işlenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere imar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Murat KARAPINAR                       Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-187

Birleşim:

4

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Yeşiltepe Mahallesi 3811, 3841 Ve 3860 Nolu Parsellerin İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 8’nci maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 3811, 3841 ve 3860 nolu parsellerin İmar Planı tadilatı talebine dair 06/04/2017 tarih ve 433 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yeşiltepe Mahallesi 3811, 3841 ve 3860 parsel numaralı taşınmazın maliği 21/03/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında İkiz Nizam 3 kat (İ-3) yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Ayrık Nizam 3 kat (A-3) olarak değiştirilmesi ve bina kütlesinin işlenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

   

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Murat KARAPINAR                       Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-188

Birleşim:

4

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Yeşiltepe Mahallesi 3333 Ada 3 Nolu Parselin İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 9’ncu maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 3333 ada 3 nolu parselin İmar Planı tadilatı talebine dair 06/04/2017 tarih ve 434 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Yeşiltepe Mahallesi 3333 ada 3 parsel numaralı taşınmazın malikleri 06/03/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Blok Nizam Emsal=2.00 Yençok= 16.00 metre yapılaşma şartlarına sahip taşınmazın Yapı yoğunluğu Emsal=2.00 sabit olmak kaydı ile parsel alanında ki yapı yüksekliği Yençok=16.00 metreden Yençok=24.50 metreye çıkartılması amacıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar Komisyonumuza havale edilmişti.

            Söz konusu tadilat önerisinin bulunduğu imar adasının karşısındaki adada daha önce benzer biçimde plan tadilatı yapıldığı ve inşaat alanı sabit kalmak kaydıyla kat artışı yapıldığı görüldüğünden, talep konusu taşınmazın inşaat alanının sabit kalması nedeniyle kat adedinin arttırılması ile bahçe mesafelerinin artması ve zemindeki inşaat alanının daralıyor olması vb. olumlu sonuçlar meydana geleceğinden; yapılaşma şartlarının Blok Nizam - E=2,00 – Y-ençok=24,50 olarak hazırlanan imar planı tadilatının Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 2372,14) (Günnur Tabel, Orhan TANATAŞ, İsmail AYDIN, M.Önder ÖZTÜRKOĞLU ve Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Murat KARAPINAR                       Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-189

Birleşim:

4

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 1343 Ada 1 Parsel Nolu Taşınmazın Güneybatı Köşesinin Trafo Alanı Olarak Ayrılması

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 10’ncu maddesi; Tecde Mahallesi 1343 ada 1 parsel nolu taşınmazın güneybatı köşesinin trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatılan İmar Planı Tadilatı talebine dair 06/04/2017 tarih ve 435 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 17/03/2017 tarih ve 7096 sayılı yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 1343 ada 1 parsel numaralı taşınmazın güneybatı köşesinin 40 metrekarelik Trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar Komisyonumuza havale edilmişti.

            Bölgenin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için bölgede trafo alanı ayrılmasının elzem olduğu, teknik altyapı alanı (trafo) yeri düzenlenmesini öneren imar planı değişikliği ile Trafo yeri olarak belirlenen alanın “etrafında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla” Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 12188,3) (Günnur Tabel, Orhan TANATAŞ, İsmail AYDIN, M.Önder ÖZTÜRKOĞLU ve Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Murat KARAPINAR                       Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-190

Birleşim:

4

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 2000 Ada 1, 2, 6 ve 7 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 11’nci maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 2000 ada 1, 2, 6 ve 7 nolu parsellerde İmar Planı tadilatı talebine dair 06/04/2017 tarih ve 436 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

  Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Aşağıbağlar Mahallesi 2000 ada 1,2,6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların malikleri 02/03/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Ayrık Nizam 4 kat (A-4) TAKS=0.30 KAKS=1.20 yapılaşma şartlarına sahip olan 2000 ada 1ve 2 nolu parseller ile Emsal 1.20 Yençok=24.50 yapılaşma şartlarına sahip olan 2000 ada 6 ve 7 parsellerin ortasından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılması ve Emsal=1.20 Yençok=30.50 olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar Komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Murat KARAPINAR                       Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-191

Birleşim:

4

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Yakınca Mahallesi 7, 8, 9, 3041, 4201, 4248,4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303 Numaralı Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 12’nci maddesi; Yakınca Mahallesi 7, 8, 9, 3041, 4201, 4248,4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303 numaralı parsellerde İmar Planı Tadilatı talebine dair 06/04/2017 tarih ve 437 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

  Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Yakınca (Kileyik) Mahallesinde7,8,9,3041,4201,4248,4298,4299,4300,4301,4302,4303 numaralı parsellerin malikleri 14/02/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak taşınmazları üzerinden geçen, 7 metre genişliğindeki imar yolunun söz konusu taşınmazların bütünlüğünü parçaladığı gerekçesiyle kaldırılması ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar Komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

   

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Murat KARAPINAR                       Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-192

Birleşim:

4

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Şehit J. Onb. Mustafa BALTACI İsminin Park İsmi Olarak Verilmesi

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 13’ncü maddesi; Şehit J. Onb. Mustafa BALTACI isminin park ismi olarak verilmesi hakkında 05/04/2017 tarih ve 2 sayılı Kent Kültürü ve Estetiği Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

04/04/2017 tarih 171 Sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonumuza havale edilen, yetki ve sorumluluk alanımız içinde bulunan Özalper Mahallesi Güllü Sokak üzerinde bulunan Muhtarlık Parkı isminin “Şehit J. Komando Onb. Mustafa BALTACI” olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

   

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Murat KARAPINAR                       Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-193

Birleşim:

4

Oturum:

2

 

 

Özü:

&l

Yayınlanma Tarihi: 8 Mayıs 2017, Pazartesi

Malatya Yeşilyurt Belediyesi © 2020