2017 Yılı Ocak Ayı Meclis 1. Oturum Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-1

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında;

 

 

Salih URFALI

Mehmet KARAMAN

Ramazan YAKICI

Mehmet ÇINAR

Cercis TAŞDEMİR

Abdulkadir EYİDEMİR

Meltem KAVUK

Zühal DİŞER

Dursun Cumali SUCU

Hüseyin KALAN

Seydi ERKUŞ

Murat KARAPINAR

Nurettin KARAASLAN

Bekir KARAKUŞ

Memet ÖZEN

Suna ŞEKEROĞLU

Mehmet GÜNER

Kadircan ESEN

Aliseydi ÜNLÜ

Şahin ÖZER

Osman COŞKUN

Ramazan ÇETİN

Ramazan MADEN

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Nurettin DURMAZ

Hikmet TUTLU

 

 

Ramazan ACAR

Günnur TABEL

İsmail AYDIN

Ahmet KELEŞ

Orhan TANATAŞ

Fadıl ÇİÇEK

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun iştirakiyle çoğunlukla

toplandı

           

 

Toplantıda Bulunmayanlar:

           

İstifa   :

           

Mazeretli Olanlar:, Hüseyin SELÇUK , Sadin ŞAHİN, Şükran GÖNÜLTAŞ, Ali PALANCI

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-2

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. İsmail Aydın,Orhan TANATAŞ, M. Önder ÖZTÜRKOĞLU,Günnur TABEL,Fadıl ÇİÇEK  ve Ahmet KELEŞ’in İlçemiz sınırları içerisinde Cemal Gürsel Mahallesi, GÖKALP Sokak isminin Özgecan ASLAN olarak verilmesine dair vermiş oldukları önerge 48’nci madde olarak oyçokluğuyla gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-3

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 06 Aralık 2016 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-4

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Denetim Komisyonu Üyelerinin Seçimi.

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 2’nci maddesi; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri, hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5 kişilik Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi gizli oylama ile yapıldı.

 

Oyların tasnifinde; Denetim Komisyonu üyeliklerine, üyeden Ramazan MADEN, Nurettin DURMAZ,Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Abdulkadir İYİDEMİR ve Seydi ERKUŞ seçildiler.

.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-5

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Denetim Komisyonunda Çalıştırılacak Kişi, Gün Sayısı Ve Ücretlerinin Belirlenmesi

 

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 3’ncü maddesi; Denetim Komisyonu emrinde çalıştırılacak kişi ve gün sayısı ile ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 13/12/2016 tarih ve 98546302-301-03-508 sayılı yazısı okunarak gereği görüşüldü:

            Oluşturulan Denetim Komisyonu emrinde gerektiğinde çalıştırılacak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesinde belirtilen 45 iş günü süresini aşmamak ve 1 kişiyi geçmemek koşuluyla serbest çalışan mesleğinde deneyimli uzman kişilerden inceleme ve denetim hususunda yardım alınmasına, yararlanılmasına ve ilçe belediyelerine göre 2.000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, günlük ödeme yapılmasının kabulüne ( Günnur TABEL, İsmail AYDIN, Ahmet KELEŞ, Orhan TANATAŞ, Fadıl ÇİÇEK ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-6

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Belediye Meclisinin 2017 Yılında, Her Ayın İlk Salı Günü Toplanması.

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 4’ncü maddesi; Belediye Meclisinin, 2017 yılında toplantı yapacağı günlerin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13/12/2016 tarih, 98546305-301-03-511sayılı yazısı okunarak gereği görüşüldü:

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.maddesi uyarınca, Belediye Meclisinin, her ayın ilk haftasının hangi gününde toplanacağının önceden belirlenmesi gerektiği cihetle;

 

2017 yılında, Belediye Meclis toplantılarının her ayın ilk Salı günü yapılmasına oybirliğiyle kabul edildi.

 

           

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-7

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Belediye Meclisinin 2017 Yılında, Tatil Yapmaması Hk.

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 5’nci maddesi; Meclisin 2017 yılında tatil yapıp-yapmayacağı hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13/12/2016 tarih ve 98546305-301.03-510 sayılı yazısı okunarak gereği görüşüldü.

 

2017 yılı içerisinde yapılacak toplantılarda alınacak kararların aksamaması için belediye meclisimizin tatil yapmamasının kabulüne katılanların oy birliğiyle ile karar verildi.

 

           

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-8

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Belirlenmesi

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 6’ncı maddesi; 2017 yılı Meclis Üyeleri Huzur hakkının belirlenmesi hakkında ki Yazı İşleri Müdürlüğünün 13/12/2016 tarih ve 98546305-301.03-512 sayılı yazısı ve eki evrak okunarak gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. maddesinde, “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25. maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez” denildiğinden,

2017 Mali Yılı için, Meclis başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. ve 39. maddesi uyarınca ödenecek günlük huzur hakkı ücretinin ödenmesinin kabulüne (Ahmet KELEŞ’in çekimser kaldığı oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

           

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-9

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Sözleşmeli Avukat Ve Mühendis Çalıştırılması Ve Ücretinin Belirlenmesi

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 7’nci maddesi; Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışan personelin sözleşmelerinin 1 (bir) yıl daha uzatılması ve ödenecek ücretin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 15/12/2016 tarih ve 31647027-903.99-1724 sayılı yazısı okunarak gereği görüşüldü:

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre sözleşmeli olarak istihdam edileceklere söz konusu kadro ünvanı için yükselebileceği en son derecenin 1.kademesi esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce her yıl yayınlanarak yürürlüğe giren 4 nolu genelge ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilen net aylık tutarının %25 fazlasını geçmemek üzere, Belediye Meclisi kararı ile ücret tavanının belirlenmesi gerektiği, ayrıca söz konusu genelgede yeni yılda da çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülenler için yeni yıl itibariyle hesaplanacak ücret tavanı aşılmamak kaydıyla, ücret tespiti ve sözleşmelerinin yenilenmesi gerektiği cihetle;

 

Belediyemizin iş yoğunluğu nedeni ile Avukat ve Ziraat Mühendisin hizmetlerine duyulan ihtiyaçlarına binaen, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 maddesinin 3. fıkrası ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi gereğince 13/12/2016 Tarih ve 1722 sayılı olurları ile 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında çalıştırılan sözleşmeli personellerden Ziraat Mühendisi Yaşar KANATUCU ve Avukat M. Fatih AKÇA’ nın 2017 yılında da Bir yıllık sözleşme ile çalıştırılmasına, Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlası geçmemek üzere;

 

            Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 2017 yılı için yayınlanacak ücret tavanlarına ait Genelgenin 01.01.2017 -31.12.2017 döneminde geçerli olmak üzere bir yıl süreli, 5393 sayılı kanunun 49. maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personellerin unvan bazından ücret tavanları Genelgesinde belirtilen 1 sayılı cetvelin 657 sayılı Kanuna göre net aylık tutar sütununda belirlenecek Avukat için 1 sayılı cetvelin tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanı ve Ziraat Mühendisi için 657 Sayılı Kanuna göre net aylık taban tutarının ödenmesine ve ayrıca Genelgenin 3. maddesine istinaden 2 sayılı ek ödeme cetvelinin 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin ek ödeme oran ve tutarların ödenmesi hususunda Belediyemizde tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan ve yukarıda belirtilen personellere belirlenen ücretleri ödenmek üzere çalıştırılmasına, Devlet memuru aylıklarında genel bir artış ve ek ödeme yapılması durumunda, bu sözleşme ücreti için yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda artırılmasına, 2016 yılında çalışan Avukat M.Fatih AKÇA ve Ziraat Mühendisi Yaşar KANATUCU’ nun 01.01.2017 -31.12.2017 tarihleri arasında tam zamanlı olarak çalıştırılmasına; (Fadıl ÇİÇEK, Orhan TANATAŞ ve Ahmet KELEŞ’in çekimser kaldığı oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-10

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Dolu Kadro Değişikliği, İptal ve İhdası

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 8’nci maddesi; Dolu kadro değişikliği, iptal ve ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 15/12/2016 tarih, 31647027-907.02-1738 sayılı yazısı ve eki cetveller okunarak gereği görüşüldü:

22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Norm Kadro İlke ve Standartları C 13 Cetvelinin III sayılı listesinde yer alan müdürlüklerden 1 dereceli Destek Hizmetleri Müdürlüğünün iptal edilerek 5 dereceli Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ihdası için, (II) sayılı cetvelin iptal ve ihdasının yapılmasının kabulüne yapılan oylamada (Fadıl ÇİÇEK ve Orhan TANATAŞ’ın çekimser kaldığı oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-11

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Kaynarca Mahallesi 5818 Ada 9 Nolu Parselin Satın Alınması

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 9’ncu maddesi; Kaynarca Mahallesi 5818 ada 9 nolu parselin 5818 ada 6 nolu parsel üzerinde yapılan semt konağı alanının genişletilme çalışmalarının yapılabilmesi amacı ile satın alınmasına dair, 21/12/2016 tarih ve 59628585-301.03-614 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Kaynarca Mahallesinde 308,70 m2 yüzölçümlü 5818 ada 9 nolu parsel, 5818 ada 6 nolu parsel üzerinde bulunan semt konağı alanının genişletme çalışmalarının amacı ile belediyemizce satın alınması işinin 5393 Sayılı Belediye Kanununda Belediye Meclisinin Çalışma Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 18. maddesinin (e ) bendine göre “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. ”denilmektedir. Kaynarca Mahallesi 5818 ada 9 nolu parselin 5818 ada 6 nolu parsel üzerinde yapılan semt konağı alanının genişletilme çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e ) bendine göre satın alınmasının kabulüne, bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için meclisimizce Belediye Encümenine yetki verilmesine ( Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, Ahmet KELEŞ, İsmail AYDIN ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-12

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 10’ncu maddesi; Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22/12/2016 tarih, 38299418-713.01-1223 sayılı yazısı okunarak gereği görüşüldü:

 

İlçemizin kalkınmasının temini için; stratejik plan çerçevesinde yapılması uygun görülen her türlü iş ile beraber Toplu Konut İdaresi Başkanlığından, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, İller Bankası ile ülkemizde faaliyet gösteren diğer bankalardan, yurt içi ve yurt dışındaki yabancı finans kuruluşları ile yabancı bankalardan kredi şeklinde borç alma ve işlemlerini takip etmeye, sözleşme ve kredi şartlarını kabul ve imza etmeye, alınacak borç ve kredi miktarını tayin etmeye, Araç ve iş makineleri satın almak için diğer bankalar ve İller Bankası ile anlaşma yapmaya, sözleşmeleri imzalama, kefalet ve teminat mektubu alma, Leasing usulü ile yurt içinde ve yurt dışındaki firmalardan araç ve iş makinelerini satın alma, sosyal yardımda bulunmaya, Meclis üyelerini ve belediye çalışanlarını yurt içi ve yurt dışına göndermeye, ilçemiz öğrencilerini, yurt içi seyahate göndermeye, yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında ihtiyaç halinde TOKİ, Maliye Bakanlığı, Millî Emlak Genel Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte protokolleri imzalamaya, belediye adına yapılacak sözleşmeyi imzalamaya ve borçlanmalardan dolayı Belediyemize ait gayrimenkulleri ipotek etmeye, ilçemizin kültürel ve sosyal tanıtımı kapsamında Ulusal ve Uluslararası festival, yarışma, şölen, konferans, turnuva, spor müsabakası, seminer gibi organizasyonları düzenlemeye ve yapmaya bu amaçla açık hava ilanlarının yapılmasına, İlan tanıtım uygulamaları ve benzerlerini düzenlemeye etkinlik ve müsabakalarda dereceye girenlere ödül vermeye yetkili kılınmak üzere, Belediye Başkanı Hacı Uğur POLAT’a yetki verilmesine ( Günnur TABEL, İsmail AYDIN, Ahmet KELEŞ, Orhan TANATAŞ, Fadıl ÇİÇEK ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-13

Birleşim:

1

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 11’nci maddesi; Yeni Nesil Çocuk Oyun Grubu işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22/12/2016 tarih, 38299418-841.02.14-1221 sayılı yazısı okunarak gereği görüşüldü:

 

            Yeni Nesil Çocuk Oyun Grubu işinde kullanılmak üzere 550.000,00 TL (Beşyüzellibintürklirası), İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hacı Uğur POLAT’ a yetki verilmesinin kabulüne (Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, Ahmet KELEŞ, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) oyçokluğu ile karar verildi

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayınlanma Tarihi: 25 Ocak 2017, Çarşamba

Malatya Yeşilyurt Belediyesi © 2020