ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/12/2016

Sayısı:

20582433-301.05-309

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında;

 

 

Salih URFALI

Mehmet KARAMAN

Ramazan YAKICI

Mehmet ÇINAR

Cercis TAŞDEMİR

Abdulkadir EYİDEMİR

Meltem KAVUK

Zühal DİŞER

Dursun Cumali SUCU

Hüseyin KALAN

Seydi ERKUŞ

Murat KARAPINAR

Nurettin KARAASLAN

Hüseyin SELÇUK

Memet ÖZEN

Suna ŞEKEROĞLU

Mehmet GÜNER

Kadircan ESEN

Aliseydi ÜNLÜ

Şahin ÖZER

Osman COŞKUN

Sadin ŞAHİN

Ramazan MADEN

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Nurettin DURMAZ

Ramazan ÇETİN

Ali PALANCI

Şükran GÖNÜLTAŞ

 

 

 

 

Günnur TABEL

İsmail AYDIN

Orhan TANATAŞ

Fadıl ÇİÇEK

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun iştirakiyle çoğunlukla toplandı

           

 

Toplantıda Bulunmayanlar: Ramazan ACAR

           

İstifa   :

           

Mazeretli Olanlar: Hikmet TUTLU, Bekir KARAKUŞ, Ahmet KELEŞ

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/12/2016

Sayısı:

20582433-301.05-310

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Meclis Üyelerinden Ramazan ÇETİN, Murat KARAPINAR ve Mehmet ÖZEN tarafından Park İsim Değişiklikleri hakkında verilen yazılı önerge 21’nci madde olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/12/2016

Sayısı:

20582433-301.05-311

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 01 Kasım 2016 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/12/2016

Sayısı:

20582433-301.05-312

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Çilesiz Mahallesi 5588 Ada 11 Nolu Parselde Trafo Yeri Ayrılması İçin İmar Planı Tadilatı

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 2’nci maddesi; Çilesiz Mahallesi 5588 ada 11 nolu parselde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı talebine dair 02/11/2016 tarih ve 350 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ilgi yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Çilesiz Mahallesinde, 5588 ada 11 parsel sayılı taşınmaz içerisinde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

  Söz konusu bölgenin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için bölgede trafo alanı ayrılmasının elzem olduğu, teknik altyapı alanı (trafo) yeri düzenlemesi öneren imar planı değişikliğinin kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 4656,31) (Orhan TANATAŞ’ın çekimser kaldığı oylamada) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/12/2016

Sayısı:

20582433-301.05-313

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Çarmuzu Mahallesi 4971 Nolu Adanın Doğusunda Trafo Yeri Ayrılması

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 3’ncü maddesi; Çarmuzu Mahallesi 4971 nolu adanın doğusunda bulunan park alanının bir bölümünün trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı hakkında ki 03/11/2016 tarih ve 351 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 26/07/2016 tarihli yazıda belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan 4971 adanın doğusunda bulunan park alanının bir bölümünün trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatılmış olan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Söz konusu bölgenin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için bölgede trafo alanı ayrılmasının elzem olduğu, trafo yerinin park alanında değil 4971 ada 1 parsel numaralı taşınmazın batı yönündeki bir bölüme yerleştirilmesinin teknik altyapı alanı (trafo) yeri düzenlemesi öneren imar planı değişikliğinin kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 6455,3) (Fadıl ÇİÇEK ve Orhan TANATAŞ’ın çekimser kaldığı oylamada) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/12/2016

Sayısı:

20582433-301.05-314

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi 552 Parselde Plan Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 4’ncü maddesi; Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi 552 Parsel numaralı taşınmazda kurulması düşünülen Güneş Enerjisi Elektrik Santrali için hazırlatılan imar planı tadilatı hakkında ki 04/11/2016 tarih ve 352 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi 552 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulması düşünülen Güneş Enerjisi Elektrik Santralı için 07/09/2016 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Malatya Büyükşehir Belediyesince onaylandığı bildirilmiş ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Söz konusu parsellerde ''Güneş Enerjisi Santrali'' kurulmasının yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlayarak hem çevre kirliliğinin hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltması yönünde ülke ekonomisine katkıda bulunacak olması nedeniyle; alınan kurum görüşlerine uyulması şartıyla, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 23336) yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

           

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/12/2016

Sayısı:

20582433-301.05-315

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 Ve 2289 Nolu Parsellerde Plan Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 5’nci maddesi; Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 ve 2289 nolu parsellerde Plan Tadilatı hakkında ki 07/11/2016 tarih ve 353 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 ve 2289 parsel numaralı taşınmazların malikleri 26/09/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak taşınmazlar üzerinden geçen imar yollarının iptaline yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının Ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/12/2016

Sayısı:

20582433-301.05-316

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5649 Ada 5 Nolu Parselde Plan Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 6’ncı maddesi; Tecde Mahallesi 5649 ada 5 nolu parselde plan tadilatı hakkında ki 08/11/2016 tarih ve 354 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5649 ada 5 parsel numaralı taşınmazın maliki 20/09/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak; parselin imar planında ‘Konut Alanı’ nda kaldığı ve 10 ile 15 metrelik yollara cephesi olduğundan bahisle; cephe yönünün 10 metrelik yaya yolundan alması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının Ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/12/2016

Sayısı:

20582433-301.05-317

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karakavak Mahallesi 5379 Ada 6 Nolu Parselde Plan Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 7’nci maddesi; Karakavak Mahallesi 5379 ada 6 nolu parselde Plan tadilatı hakkında ki 09/11/2016 tarih ve 355 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 05/09/2016 tarihli yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Karakavak Mahallesinde bulunan 5379 ada 6 parsel numaralı taşınmazın bir bölümünün Trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Söz konusu bölgenin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için bölgede trafo alanı ayrılmasının elzem olduğu, teknik altyapı alanı (trafo) yeri düzenlemesi öneren imar planı değişikliğinin kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 4656,30) yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                             Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/12/2016

Sayısı:

20582433-301.05-318

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 2044 Ada 4 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 8’nci maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 2044 ada 4 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında ki 10/11/2016 tarih ve 356 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü

 

  Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Aşağıbağlar Mahallesi 2044 ada 4 parsel numaralı taşınmazın maliki 12/10/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ‘Konut Altı Ticaret’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih 472 sayılı kararı ile ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalan ve Emsal=1.50, Yençok=28.50 yapılaşma şartlarına sahip olan taşınmazın Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilerek; yapılaşma koşullarının aynı kalmak şartıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/12/2016

Sayısı:

20582433-301.05-319

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Topsöğüt Mahallesi 190 Ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 9’ncu maddesi; Topsöğüt Mahallesi 190 ada 1 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında ki 11/11/2016 tarih ve 357 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Topsöğüt Mahallesi 190 ada 1 parsel numaralı taşınmazın maliki 17/10/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Bahse konu parsel Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.08.2016 tarih 436 sayılı kararı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ''Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı''  ve ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak onaylanmıştır. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalan Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı''  ve ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilerek; hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/12/2016

Sayısı:

20582433-301.05-320

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Parklara Şehit İsimleri Verilmesi

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 10’ncu maddesi; Parklara Şehit İsimleri verilmesi hakkında ki 22/11/2016 tarih ve 4 sayılı Kent Kültürü ve Estetiği Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü

 

İlçemiz mücavir alanları içerisinde yetki ve sorumluluk alanlarımızda yapılan Koyunoğlu Mahallesi Hacı Evliya Sokakta bulunan Çocuk Parkına Şehit Polis Memuru Şahin ALTMIŞ, Bostanbaşı Mahallesi Bostanbaşı yolu Şehristan Evleri yanında bulunan Gülefşan Parkına Şehit Polis Memuru Buharı AĞÇELİK, Koyunoğlu Mahallesi Koyunoğlu Caddesi Camii karşısında bulunan Sultan Çocuk Parkına Şehit Polis Memuru Salih TAÇ isimlerinin verilmesinin kabulüne Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/12/2016

Sayısı:

20582433-301.05-321

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 11’nci maddesi; Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüğünün 24.11.2016 tarih ve 31647027-903.99-E.1655 sayılı teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince; Ocak ayı toplantısında görüşülmesi için, 10 gün içerisinde çalışmalarını tamamlayarak, Başkanlık makamına tevdi edilmek üzere; Hukuk İhtisas Komisyonuna havalesine; yapılan oylamada katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

 

             

 

 

    

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/12/2016

Sayısı:

20582433-301.05-322

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Amme Alacaklarının Terkini

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 12’nci maddesi; Amme alacaklarının terkini hakkında ki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02/12/2016 tarih ve 38299418-622.03-E.1137 sayılı yazısı okunarak gereği görüşüldü.

            6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 106. Maddesinde “ Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına ( 10 Türk Lirası dahil), diğer amme alacaklarında 20 Türk Lirasına ( 20 Türk Lirası dahil) kadar amme alacakları, amme idarelerinde terkin yetkisine haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunur”. Denildiği, buna göre, 213 sayılı kanun ve kapsamına giren amme alacaklarından 20 Türk Lirasına ( 20 TL dahil ) kadar toplam 10.317,30 TL (OnbinÜçyüzonyedi TürkLirasıOtuzkuruş) amme alacaklarımızın terkini belediyemiz meclisince görüşülüp karar bağlanması yönünde ki talebin değerlendirilmesi neticesinde;

            Yeşilyurt Belediyesinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına ( 10 Türk Lirası dahil), diğer amme alacaklarında 20 Türk Lirasına ( 20 Türk Lirası dahil) kadar, alacakların yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya vatandaşa yapılacak yazışma giderlerinin, bahsi geçen alacaklardan fazla oluşacağından, mükelleflere ait 10.317,30 (Onbin&am

Yayınlanma Tarihi: 19 Aralık 2016, Pazartesi