2016 Yılı Ekim Ayı 2.Oturum Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

21/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-258

Birleşim:

10

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında;

 

 

Salih URFALI

Mehmet KARAMAN

Ramazan YAKICI

Mehmet ÇINAR

Bekir KARAKUŞ

Abdulkadir EYİDEMİR

Meltem KAVUK

Zühal DİŞER

Dursun Cumali SUCU

Hikmet TUTLU

Cercis TAŞDEMİR

Hüseyin SELÇUK

Nurettin KARAASLAN

Ramazan ACAR

Memet ÖZEN

Suna ŞEKEROĞLU

Mehmet GÜNER

Kadircan ESEN

Aliseydi ÜNLÜ

Şahin ÖZER

Nurettin DURMAZ

Şükran GÖNÜLTAŞ

Ramazan ÇETİN

Ali PALANCI

Günnur TABEL

İsmail AYDIN

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU

 

iştirakiyle çoğunlukla toplandı

           

 

Toplantıda Bulunmayanlar: Osman COŞKUN, Sadin ŞAHİN, Hüseyin KALAN, Ramazan MADEN, Ümüt DAĞILMIŞGÜL

           

İstifa   :

           

Mazeretli Olanlar: Murat KARAPINAR, Seydi ERKUŞ, Orhan TANATAŞ, Ahmet KELEŞ, Fadıl ÇİÇEK

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

21/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-259

Birleşim:

10

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Yakınca Mahallesi 393 ada 1 nolu parselin Kat Karşılığı Satışı hakkında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü teklifinin 23’ ncü madde olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

21/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-260

Birleşim:

10

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Gedik Mahallesi 394 ada 27 nolu parsel ve 394 ada 29 nolu parselin Kat Karşılığı Satışı hakkında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü teklifinin 24’ ncü madde olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

21/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-261

Birleşim:

10

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 04 Ekim 2016 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

21/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-262

Birleşim:

10

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

2017 Mali Yılı Bütçesi

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 2’nci maddesi; 2017 Mali Yılı Belediye Bütçesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonunun 19/10/2016 tarihli raporu okunup Bütçe Tasarısı, müzakere edilerek, gereği görüşüldü:

            Plan ve Bütçe Komisyonunca son şekli verilen ve aşağıda (fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde) açıklanan 143.600.000,00 TL gelir ve bu gelire denk 143.600.000,00 TL gideri havi 2017 Mali Yılı Belediye Bütçesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.ncu maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi hükümlerine göre Belediyemiz Meclisinde madde madde görüşülerek kabulüne [Günnur TABEL, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun çekimser kaldıkları oylamada] katılanların oyçokluğuyla Kabul edildi.

 

GELİR BÜTÇESİ             : ( Ekonomik sınıflandırma )

01

Vergi Gelirleri

42.382.000,00

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

4.170.000,00

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

10.902.000,00

05

Diğer Gelirler

77.769.000,00

06

Sermaye Gelirleri

8.377.000,00

08

Alacaklardan Tahsilat

50.000,00

09

Red ve İadeler

-50.000,00  

TOPLAM

143.600.000,00

 

GİDER BÜTÇESİ   (Fonksiyonel Sınıflandırma)     :

01

Genel Kamu Hizmetleri

63,447.500.00

02

Savunma Hizmetleri

0

03

Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri

600.000.00

04

Ekonomik İşler Ve Hizmetler                                      

454.500.00

05

Çevre Koruma Hizmetleri

25,600.000.00

06

İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri

35.200.000.00

08

Dinlenme,Kültür Ve Din Hizmetleri

14.148.000.00

10

Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hiz.              

4.150.000,00

TOPLAM

143.600.000.00 

 

GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırma):                                                                                Bütçe % oranı

01

Personel Giderleri

16.169.678.00

11.26

02

Sos.Güv.Kur. Devlet Pirim Giderleri

2.463.002.00

  1.70

03

Mal Ve Hizmet Alımları Gideri

69.224.596.00

48.20

04

Faiz Giderleri

2.000.000.00

  1.40

05

Cari Transferler

5.447.725.00

3.80

06

Sermaye Giderleri

34.535.000.00

24.04

07

Sermaye Transferleri

2.650.000.00

1.90

09

Yedek Ödenekler

11.110.000.00

7.70

TOPLAM

143.600.000,00

100,00

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

21/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-263

Birleşim:

10

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

2017 Mali Yılı Bütçesi Bütçe Kararnamesi

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 3’ncü maddesi; 2017 Mali Yılı Belediye Bütçesi, Bütçe Kararnamesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonunun 19/10/2016 tarihli raporu okunup, Bütçe Kararnamesi müzakere edilerek, gereği görüşüldü:

 

Plan ve Bütçe Komisyonunca son şekli verilen 18 madde olarak tanzim edilen Bütçe Kararnamesi; 2017 Mali yılı Ücret Tarifesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.ncu maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi hükümlerine göre Belediyemiz Meclisinde madde madde görüşülerek kabulüne (Günnur TABEL, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun çekimser kaldıkları oylamada katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1 - Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (143.600.000,00.-TL.)  liralık ödenek verilmiştir.

Madde 2 - Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi (143.600.000,00.-TL.) olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3 - 2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4 - Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5 - (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6 - 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ödenecektir.

Madde 7 - Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

1)         Bütçe Kararnamesi

2)         Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

3)         Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)

4)         Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

5)         Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)

6)         Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

7)         Fonk. ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

8)         Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

9)         Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Örnek-20)

10)       Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)

11)       Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

12)       İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cet (Örnek-23)

13)       İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2)  (Örnek-24)

14)       237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)

15)       Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

16)       Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

17)       Finansman Programı (Örnek-28)

 

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Belediye Vergilerine,  resimlerine,  harçlarına ait tahsilât 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen zamanlarda yapılır. 

Emlak Vergisi, 1319 Sayılı kanun ile Çevre Temizlik vergisi,  3914 sayılı kanununda belirtilen zamanlarda;

İlan - reklâm vergileri, 2 eşit taksitte Nisan ve Ekim aylarının son gününe kadar alınır.

Sürelerinde tahsil edilemeyen gelirler için, 6183 sayılı Kamu Alacakları Tahsiline ait kanun hükümleri uygulanır.

Madde 10– Yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için gerekli izin alınması koşuluyla dairenin gerek görmesi ve Belediye Başkanı'nın izin vermesiyle Milli Bankalar aracılığıyla akreditif açtırabilir.

Madde 11– Stratejik performans planı çerçevesinde beldenin kalkınmasını temin için yapılması uygun görülen her tür iş ile beraber, Toplu Konut Ortaklığı İdaresi Başkanlığından, diğer Kamu Kurum ve kuruluşlarından ve İller Bankası ile ülkemizde faaliyet gösteren diğer bankalardan, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki yabancı finans kuruluşları ile yabancı bankalardan kredi şeklinde borç para almaya ve işlemlerini takip etmeye, sözleşme ve kredi şartlarını kabul ve imzaya, borç para miktarını tayin etmeye, ayrıca iş makinelerini satın almak için İller Bankası ile anlaşma yapmaya, sözleşmeleri imzalamaya, kefalet ve teminat mektubu almaya ve yine ayrıca leasing usulü ile yurt içinde ve yurt dışındaki firmalardan iş makineleri satın almaya, Belediye adına yapılacak sözleşmeyi imzalamaya Belediye Başkanı veya vekil edeceği şahıs yetkilidir.

Madde 12– Bakanlar Kurulunun 2006/10344 sayılı kararıyla kabul edilerek 05.05.2006 tarih 26159 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karar”  ile İçişleri Bakanlığı ve Belediye Encümeninin vermiş olduğu kararlar değişinceye kadar bu ödemeler 2016 yılı içinde geçerlidir

Madde 13– Belediye Memur ve işçilerine Mevzuat ve Toplu İş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 14– Yeşilyurt Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan Toplu Konut Alanları ve benzeri yerler ile imar planında konut,  Ticaret ve sanayi maksadıyla kullanılan her türlü işyerleri, Sosyal ve Dini Tesisler ile Kamu Kuruluşları alanı olarak ayrılan Belediye mülkiyetindeki ada ve parselleri tahsis etmeye,  şuyulandırma neticesinde Belediye ile hisseli olan parsellerde Belediye hissesini satmaya, devretmeye ve ipotek ettirmeye Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 15– Belediye başkanı ve bakmakla yükümlü olduğu fertleri için,  Sağlık primi ödemeleri ile diğer ödemeler devlet memurlarının tabi olduğu mevzuat çerçevesinde bütçenin ilgili tertibinden ödenir.

Madde 16– Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık arz eden Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan 657 Sayılı Kanuna tabi memur personele, 15 Ocak 2017 – 14 Ocak 2018 tarihleri arasında 2017 Bütçe Kanununun K cetveli III bendinde belirtilen miktarda fazla çalışma ücreti maktuen ödenir.

Ancak bu ücret fiilen çalıştığı günler için ödenir. Yıllık izin ve hastalık izinlerinde bu ücret ödenmez.

Madde 17– Bu kararnamenin 16. Maddesi hükmü 15 Ocak 2017 tarihinden diğer hükümleri 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 18– Bu Kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

21/10/2016

Sayısı:

20582433-301.05-264

Birleşim:

10

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

2017 Mali Yılı Ücret Tarifesi

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 4’ncü maddesi; 2017 Mali Yılı Belediye Bütçesi, Ücret Tarifesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonunun 19/10/2016 tarihli raporu okunup, Ücret tarifesi müzakere edilerek, gereği görüşüldü:

 

Plan ve Bütçe Komisyonunca son şekli verilen; 2017 Mali yılı Ücret Tarifesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.ncu maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi hükümlerine göre Belediyemiz Meclisinde madde madde görüşülerek kabulüne (Günnur TABEL, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun çekimser kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             YEŞİLYURT BELEDİYESİ

2017 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

 

BİRİNCİ KISIM

BELEDİYE VERGİLERİ

2.BÖLÜM

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

Madde 12 - Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

 

Madde 96-A) – Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.

 

Madde 16 - İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Belediye meclisi vergi tarifesinin ilgili bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

 

3.BÖLÜM

EĞLENCE VERGİSİ

Madde 17 – Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.

Madde 18 – Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

Madde 20 –3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için bu Kanunun 96. Maddesine göre tespit edilen miktardır.

Madde 96-A) – Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini Belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.

İKİNCİ KISIM

BELEDİYE HARÇLARI

4.BÖLÜM

İŞGAL HARCI

Madde 52 - Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir.

 

Madde 96-A) – Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.

5.BÖLÜM

TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

Madde 58 – Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları Belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.

Madde 60 – Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı,  işin mahiyetine göre yılda 20 TL’den az; 800 TL’den çok olmamak üzere  bu Kanunun 96. Maddesine göre tespit edilir.

Madde 61 -  Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi, çalışma izninin kullanılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalışılan süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır.

Madde 62 -  Adi ortaklıklarda harç, ortaklık adına ortaklardan birinden alınır. Ortaklardan her biri harcın ödenmesinden müteselsilin sorumludur.

Madde 96-A) – Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.

6.BÖLÜM

TELLALLIK  HARCI

Madde 67 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir.

Madde 68 – Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzelkişiler ödemekle mükelleftirler. Gerçek veya tüzelkişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce belediyeye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haber verilmediği takdirde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunur.

Madde 69 – Tellallık harcının matrahı, harcın konusuna giren satışların gayrisafi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmaz.

Madde 70 – Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2'dir. (5281 Sayılı Kanunun 22’inci maddesiyle değiştirilen ibare Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük:31.12.2004) 100 Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1'dir.

7.BÖLÜM

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI

Madde 76 – Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ve ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir.

Madde 77 – Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Ölçü ve Ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücret yönetmeliğine göre Bakanlıkça yapılacak yönetmelik değişikliği Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra 2016 yılı için tarife aynen uygulanır.

Madde 78 – Bu harç damgalama sırasında makbuz karşılığında ödenir.

 

MÜKERRER     7.BÖLÜM

BİNA İNŞAAT HARCI

Ek Madde 1 – (2589 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen madde) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.

Ek Madde 6 – Bina inşaat harcı 07.05.2005 tarih 25808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tarifeye göre alınır.
(2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktar Geçerlilik:13.04.2005)

8.BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HARÇLAR

KAYIT VE SURET HARCI

Madde 79 – Belediyeler ve Belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretiyle gayrimenkullerle ilgili harita, plan ve krokilerin suretleri, Kayıt ve Suret Harcına tabidir. 07.05.2005 tarih 25808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tarifeye göre alınır.

(2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktar Geçerlilik:13.04.2005)

İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR

Madde 80 – İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar belediyece tahsil olunur.

Sıra

No

Uygulama Alanları 2016

Uygulama

Alanları 2017

1

İmar Durumu

Eski  : 15,00 TL

Yeni : 25,00 TL. 

Komisyon Teklifi:

İmar Durumu

Eski:25,00 TL

Mecliste Kabul edilen 2017 Yeni:25,00 TL

 

2

İmar Hattı

Eski  : 15,00 TL

Yeni : 25,00 TL

Komisyon Teklifi:

İmar Hattı

Eski:25,00 TL

Mecliste Kabul edilen 2017 Yeni:25,00 TL

 

3

Yol Kodu Tutanağı:

 

 

 

Mecliste Kabul edilen 2017

 

 

43,00

4

Temel Vizesi 2016

Eski  : 15,00 TL

Yeni : 25,00 TL

Komisyon Teklifi:

Temel Vizesi 2017

Eski:25,00 TL

Mecliste Kabul edilen 2017 Yeni:25,00 TL

 

Temel vizesi alınmadan devam eden inşaatlardaki (imara uygun ise) toplam alandan her 140 m²  bir daire kabul edilip x 100,00 TL. temel vizesi ücreti alınacaktır. (Hesaplarda kesirler tama iblağ edilerek hesaplanacaktır)

5

Su ve Isı Yalıtım Vizesi

 

 

Mecliste Kabul edilen 2017

(Daire başı)

 

 

20,00

NOT: İşyeri olduğu takdirde brüt her 100 m²’den büyük bir daire kabul edilip, buna göre ücret alınır. (Kesirler tama iblağ edilir.)

ÖRNEK:120 m² lik bir işyeri için 100 m² si 20,00 TL. Üzerinden 20,00 X 20/100 = 4,00 TL. ilave edilir.

NOT: Bağımsız bölüm sayısı hesabında (parsel alanı x emsal / 140 m² ) formülü kullanılacaktır. 1,2,3 ve 4 nolu maddelerde bu formül kullanılacaktır. Bu maddelerdeki minimum harç miktarı 100 TL’dir.

6

Tadilat Projesinin Tasdiki

 

 

320,00

7

Projelerin aslı gibidir suret tasdiki(Her bağımsız bölüm için)

 

 

32,00

8

Proje tashiyatı (düzeltme) Harcı

 

 

134,00

9

Yenileme Ruhsat (5 Yılı geçmeyen ) Harcı

 

 

267,00

 

►NOT: Mimari ProjelerdeYukarıda zikredilen tadilat projelerinin tasdiki ile projelerin aslı gibidir suret tasdikinde işyeri olduğu takdirde 100 m2’si bir daire kabul edilerek, fazlası için 100 m2 ye kadar alınan ücret orantılı olarak hesaplanır.

ÖRNEK: a) 120 m2 lik bir işyeri için 100 m2 si 400,00 TL. ise 400,00 x 20/100 = 80,00 TL. ilave edilir.

ÖRNEK: b)  122,00x40/100 = 8,80 TL. ilave edilir.

Mücavir alan kapsamında kalıp İmar Planı bulunmayan yerlerin İfraz ve Tevhidinden alınacak İmar Harçları

Sıra No

Uygulama Alanları

 

 

Mecliste Kabul edilen 2017

1

İlk Parselasyon Harcı (10.000 m2 ye kadar)

 

 

140,00

İlave beher dönüm için(1000 m²)

 

 

Yayınlanma Tarihi: 21 Kasım 2016, Pazartesi

Malatya Yeşilyurt Belediyesi © 2020