2016 Yılı Meclis Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/07/2016

Sayısı:

20582433-301.05-139

Birleşim:

7

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında;

 

 

Salih URFALI

Meltem KAVUK

Ramazan YAKICI

Mehmet ÇINAR

Hüseyin SELÇUK

Mehmet KARAMAN

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Sadin ŞAHİN

Dursun Cumali SUCU

Ramazan ACAR

Bekir KARAKUŞ

Zühal DİŞER

Mehmet GÜNER

Kadircan ESEN

Abdulkadir EYİDEMİR

Osman COŞKUN

Aliseydi ÜNLÜ

Şahin ÖZER

Ramazan ÇETİN

Hüseyin KALAN

Murat KARAPINAR

Nurettin DURMAZ

Suna ŞEKEROĞLU

Ali PALANCI

Günnur TABEL

İsmail AYDIN

Fadıl ÇİÇEK

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU

’nun iştirakiyle çoğunlukla toplandı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Toplantıda Bulunmayanlar: Seydi ERKUŞ, Şükran GÖNÜLTAŞ

           

İstifa   :

           

Mazeretli Olanlar: Hikmet TUTLU, Nurettin KARAASLAN, Ramazan MADEN, Memet ÖZEN, Cercis TAŞDEMİR, Orhan TANATAŞ, Ahmet KELEŞ

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/07/2016

Sayısı:

20582433-301.05-140

Birleşim:

7

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Türk Hava Yolları Almanya Nunberg Ofisi Müdürlüğü ile Malatya Tanıtım Platformu Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Numberg Malatya tanıtım günlerine belediyemizide temsilen bir heyetin gönderilmesine dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifi yapılan oylamada gündemin 25’ nci maddesi olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/07/2016

Sayısı:

20582433-301.05-141

Birleşim:

7

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Cumhuriyet Mahallesi İsim Değişikliği talebine dair Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi yapılan oylamada gündemin 26’ ncı maddesi olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/07/2016

Sayısı:

20582433-301.05-142

Birleşim:

7

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 07 Haziran 2016 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

             Meclis Başkanı                                 Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/07/2016

Sayısı:

20582433-301.05-143

Birleşim:

7

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yakınca Mahallesi 139 Ada 23 Nolu Parsel

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 2’nci maddesi; Yakınca Mahallesi 139 ada 23 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair 08/06/2016 tarih ve 273 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

                Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yakınca Mahallesi 139 ada 23 parsel numaralı taşınmazın maliki 22/02/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak mer’i imar planında konut olan fonksiyonunun Yaşlı Bakım Evi olarak değiştirilmesi ve Emsal Değerinin 0,60’tan 0,90’a yükseltilmesi amacıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

               Meclis Başkanı                               Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/07/2016

Sayısı:

20582433-301.05-144

Birleşim:

7

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Şifa Mahallesi 580 Numaralı Adada İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 3’ncü maddesi; Şifa Mahallesi 580 numaralı adada İmar Planı tadilatı talebine dair 08/06/2016 tarih ve 274 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Şifa Mahallesi 580 numaralı imar adasının batısında bulunan, mer’i imar planında “Dini Tesis Alanı – Cami” olarak ayrılmış alanda daha nitelikli yapı inşa etmek amacıyla yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde ilgilisince hazırlatılan imar planı değişikliği önerisi 20/04/2016 tarihli dilekçe ekinde sunulmuş; belediye meclisince konunun görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmiştir.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

               Meclis Başkanı                               Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/07/2016

Sayısı:

20582433-301.05-145

Birleşim:

7

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5567 ada 10 nolu parselde Trafo Yeri

 

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 4’ncü maddesi, Tecde Mahallesi 5567 ada 10 nolu parselde Trafo Yeri ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı talebine dair 09/06/2014 tarih ve 275 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 20/04/2016 tarih ve 2274 sayılı yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Tecde Mahallesinde, 5567 ada 10 parsel sayılı taşınmaz içerisinde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/07/2016

Sayısı:

20582433-301.05-146

Birleşim:

7

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yakınca Mahallesi 256 ada 1 nolu parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 5’nci maddesi; Yakınca Mahallesi 256 ada 1 numaralı parselde İmar planı tadilatı talebine dair 09/06/2016 tarih ve 276 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yakınca Mahallesi 256 ada 1 numaralı taşınmazın malikleri, mer’i imar planında “Konut Alanı” olarak ayrılmış parsellerinin doğu ve güney cephelerinde bulunan park alanı içerisinden 10 m. genişliğinde yol geçirilmesi yönünde hazırlatmış oldukları imar planı değişikliği önerisinin belediye meclisince görüşülmesini 20/04/2016 tarihli dilekçe ile talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/07/2016

Sayısı:

20582433-301.05-147

Birleşim:

7

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

İnönü Mahallesi 3780 Ada 3 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 6’ncı maddesi; İnönü Mahallesi 3780 ada 3 numaralı parselde İmar planı tadilatı talebine dair 10/06/2016 tarih ve 277 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, İnönü Mahallesi 3780 ada 3 numaralı taşınmazın malikleri, mer’i imar planında “Konut + Ticaret Alanı” olarak ayrılmış parsellerinde daha nitelikli yapı inşa etmek amacıyla çekme mesafesinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları imar planı değişikliği önerisi belediye meclisince görüşülmesini 21/04/2016 tarihli dilekçe ile talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

 Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

   

 

 

 

 

             Hacı Uğur POLAT                Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

              Meclis Başkanı                                 Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/07/2016

Sayısı:

20582433-301.05-148

Birleşim:

7

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Park İsim Değişikliği

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 7’nci maddesi; ; İlyas Mahallesi Muhtarlığı yanında bulunan parkın isim değişikliği talebine dair 07/06/2016 tarih ve 1 sayılı Kent Kültürü ve Estetiği Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

İlçemiz İlyas Mahallesi Muhtarlığı yanında bulunan parkın isminin bulunmadığı, Belediye Meclisine vatandaşlar tarafından verilen dilekçeler ile 2014 yerel seçimlerinde İlyas Mahallesi Muhtarlığına seçilen Süleyman Aksu’nun geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi ve İlyas Mahallesinde görevi süresince birçok hizmetinin olması ve Mahalle halkının sevgisinden dolayı İlyas Mahallesi Muhtarlığı yanında bulunan ismi bulunmayan bu parka Süleyman AKSU isminin verilmesinin kabulü yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

             Hacı Uğur POLAT                Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

              Meclis Başkanı                                 Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/07/2016

Sayısı:

20582433-301.05-149

Birleşim:

7

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yeşiltepe Mahallesi 3339 Ada 8 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 8’nci maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 3339 ada 8 nolu parselde imar planı tadilatı talebine dair 10/06/2016 tarih ve 278 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yeşiltepe Mahallesi 3339 ada 8 parsel numaralı taşınmazın malikleri ilgi dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Blok Nizam - E=2,00 – Y-ençok=16,00m. yapılaşma şartlarına sahip taşınmazları üzerine yapılacak olan yapıların etrafında daha fazla yeşil alan kalması için yoğunluk sabit kalmak şartı ile bina yükseklik sınırının 16,00 metreden 22,00 metreye çıkarılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/07/2016

Sayısı:

20582433-301.05-150

Birleşim:

7

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karagöz Mahallesi 5873 Ada 1,2,3 Ve 4 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 9’ncu maddesi; Karagöz Mahallesi 5873 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde İmar planı tadilatı talebine dair 13/06/2016 tarih ve 279 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Karagöz Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 5873 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların “orta öğretim tesisleri alanı” olarak nazım imar planında değişiklik yapıldığı Malatya Büyükşehir Belediyesinin 30/03/2016 tarih ve 73819 sayılı yazı ile bildirilmiştir.

Nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planında söz konusu taşınmazların imar planında “orta öğretim tesisleri alanı” olarak hazırlatılan imar planı değişikliği önerisinin incelenmesi neticesinde; taşınmazların mer’i imar planında konut alanı olarak ayrıldığı; sunulan plan değişikliği önerisinde taşınmazların ortaöğretim tesis alanı olarak ayrıldığı, üst ölçek imar planında da aynı tadilatın yapılmış olduğu; konut alanın eğitim tesis alanına çevrilmesi ile hem bölgedeki nüfusun azaltıldığı, hem de sosyal altyapı alanının artırıldığı; dolayısı ile yapılan değişikliğin mevzuata, planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olduğu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Kabulüne yapılan oylamada (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 6451,6) katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

             Meclis Başkanı                                  Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/07/2016

Sayısı:

20582433-301.05-151

Birleşim:

7

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Bostanbaşı Mahallesi 257 ada 1 nolu parselde trafo yeri ayrılması

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 10’ncu maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 257 ada 1 nolu parselde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı talebine dair 13/06/2016 tarih ve 280 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 28/04/2016 tarihli yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Bostanbaşı Mahallesinde, 257 ada 1 parsel sayılı taşınmaz içerisinde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

  Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

             Meclis Başkanı                                  Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/07/2016

Sayısı:

20582433-301.05-152

Birleşim:

7

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Bostanbaşı Mahallesi 250 ada 2 nolu parselde trafo yeri ayrılması

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 11’nci maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 250 ada 2 nolu parselde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı talebine dair 14/06/2016 tarih ve 281 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ilgi yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Bostanbaşı Mahallesinde, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmaz içerisinde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada  katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

             Meclis Başkanı                                  Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

Yayınlanma Tarihi: 10 Ekim 2016, Pazartesi

Malatya Yeşilyurt Belediyesi © 2020