2016 Yılı Meclis Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/09/2016

Sayısı:

20582433-301.05-192

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında;

 

 

Salih URFALI

Meltem KAVUK

Ramazan YAKICI

Mehmet ÇINAR

Ramazan ACAR

Mehmet KARAMAN

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Sadin ŞAHİN

Dursun Cumali SUCU

Hikmet TUTLU

Bekir KARAKUŞ

Hüseyin SELÇUK

Nurettin KARAASLAN

Ramazan MADEN

Memet ÖZEN

Cercis TAŞDEMİR

Mehmet GÜNER

Kadircan ESEN

Abdulkadir EYİDEMİR

Osman COŞKUN

Aliseydi ÜNLÜ

Şahin ÖZER

Ramazan ÇETİN

Seydi ERKUŞ

Şükran GÖNÜLTAŞ

Nurettin DURMAZ

Suna ŞEKEROĞLU

Ali PALANCI

 

 

 

 

Günnur TABEL

İsmail AYDIN

Orhan TANATAŞ

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU

Ahmet KELEŞ

Fadıl ÇİÇEK’in iştirakiyle çoğunlukla toplandı

 

 

 

 

         
 

           

 

Toplantıda Bulunmayanlar: Hüseyin KALAN

           

İstifa   :

           

Mazeretli Olanlar:, Murat KARAPINAR, Zühal DİŞER

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/09/2016

Sayısı:

20582433-301.05-193

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Yeşil Yurt İnş. Taah. Gıda San. Tic. Ltd Şti’nin kredi kullanmak üzere borçlanma yetkisi talebine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi yapılan oylamada gündemin 24’ ncü maddesi olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/09/2016

Sayısı:

20582433-301.05-194

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Belediyemiz tarafından yapılan çeşitli semtlerde ki parkların isim değişikliğine dair Park ve Bahçeler Müdürlüğü teklifi yapılan oylamada gündemin 25’ nci maddesi olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/09/2016

Sayısı:

20582433-301.05-195

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 02 Ağustos 2016 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

             Meclis Başkanı                                 Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/09/2016

Sayısı:

20582433-301.05-196

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yakınca Mahallesi 139 Ada 23 Nolu Parsel

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 2’nci maddesi; Yakınca Mahallesi 139 ada 23 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair 03/08/2016 tarih ve 297 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

                Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yakınca Mahallesi 139 ada 23 parsel numaralı taşınmazın maliki 22/02/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak mer’i imar planında konut olan fonksiyonunun Yaşlı Bakım Evi olarak değiştirilmesi ve Emsal Değerinin 0,60’tan 0,90’a yükseltilmesi amacıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Söz konusu tadilat talebinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektiren bir işlem olduğu; ilgilisince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olduğu; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin de üst ölçek plana uygun olarak hazırlandığı tespit edildiğinden, Hazırlanan imar planı değişikliği ile yapılaşma şartlarının mer'i imar planında olduğu gibi E=0,60 olarak sabit kaldığı ve TAKS değerinin ise 0,30 olarak kabul edilmesinin ve bu şekilde hazırlanan imar planı değişikliğinin Kabulüne (Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldığı oylamada ) (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 6152,8) yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

               Meclis Başkanı                               Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/09/2016

Sayısı:

20582433-301.05-197

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Şifa Mahallesi 580 Numaralı Adada İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 3’ncü maddesi; Şifa Mahallesi 580 numaralı adada İmar Planı tadilatı talebine dair 04/08/2016 tarih ve 298 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Şifa Mahallesi 580 numaralı imar adasının batısında bulunan, mer’i imar planında “Dini Tesis Alanı – Cami” olarak ayrılmış alanda daha nitelikli yapı inşa etmek amacıyla yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde ilgilisince hazırlatılan imar planı değişikliği önerisi 20/04/2016 tarihli dilekçe ekinde sunulmuş; belediye meclisince konunun görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmiştir.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

               Meclis Başkanı                               Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/09/2016

Sayısı:

20582433-301.05-198

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

İnönü Mahallesi 3780 Ada 3 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 4’ncü maddesi, İnönü Mahallesi 3780 ada 3 numaralı parselde İmar planı tadilatı talebine dair 05/08/2016 tarih ve 299 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, İnönü Mahallesi 3780 ada 3 numaralı taşınmazın malikleri, mer’i imar planında “Konut + Ticaret Alanı” olarak ayrılmış parsellerinde daha nitelikli yapı inşa etmek amacıyla çekme mesafesinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları imar planı değişikliği önerisi belediye meclisince görüşülmesini 21/04/2016 tarihli dilekçe ile talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

            Söz konusu parselin köşe parsel olmasından dolayı çekme mesafeleri mevcut parsele göre yeniden düzenlenmiş ve buna uygun olarak hazırlanan imar planı değişikliğinin Kabulüne (Günnur TABEL, Ahmet KELEŞ, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 4828,4) katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/09/2016

Sayısı:

20582433-301.05-199

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yeşiltepe Mahallesi 3339 Ada 8 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 5’nci maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 3339 ada 8 nolu parselde imar planı tadilatı talebine dair 05/08/2016 tarih ve 300 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yeşiltepe Mahallesi 3339 ada 8 parsel numaralı taşınmazın malikleri ilgi dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Blok Nizam - E=2,00 – Y-ençok=16,00m. yapılaşma şartlarına sahip taşınmazları üzerine yapılacak olan yapıların etrafında daha fazla yeşil alan kalması için yoğunluk sabit kalmak şartı ile bina yükseklik sınırının 16,00 metreden 22,00 metreye çıkarılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/09/2016

Sayısı:

20582433-301.05-200

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Bostanbaşı Mahallesi 257 Ada 1 Nolu Parselde Trafo Yeri Ayrılması

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 6’ncı maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 257 ada 1 nolu parselde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı talebine dair 08/08/2016 tarih ve 301 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 28/04/2016 tarih ve 2476 sayılı yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Bostanbaşı Mahallesinde, 257 ada 1 parsel sayılı taşınmaz içerisinde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

   Bölgenin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için bölgede trafo alanı ayrılmasının elzem olduğu, teknik altyapı alanı (trafo) yeri düzenlemesi öneren imar planı değişikliğinin Kabulüne (Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldığı oylamada ) (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 21631,1) katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

   

 

 

 

 

 

             Hacı Uğur POLAT                Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

              Meclis Başkanı                                 Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/09/2016

Sayısı:

20582433-301.05-201

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Bostanbaşı Mahallesi 250 Ada 2 Nolu Parselde Trafo Yeri Ayrılması

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 7’nci maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 250 ada 2 nolu parselde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı talebine dair 08/08/2016 tarih ve 302 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 26/04/2016 tarih ve 2411 sayılı yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Bostanbaşı Mahallesinde, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmaz içerisinde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

Bölgenin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için bölgede trafo alanı ayrılmasının elzem olduğu, teknik altyapı alanı (trafo) yeri düzenlemesi öneren imar planı değişikliğinin Kabulüne (Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldığı oylamada ) (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 21631,2) katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Hacı Uğur POLAT                Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

              Meclis Başkanı                                 Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/09/2016

Sayısı:

20582433-301.05-202

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yakınca Mahallesi 220 ada 2, 263 ada 1 ve 2 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 8’nci maddesi; Yakınca Mahallesi 220 ada 2, 263 ada 1 ve 2 nolu parsellerde imar planı tadilatı talebine dair 09/08/2016 tarih ve 303 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yakınca Mahallesi 220 ada 2; 263 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların maliki 22/06/2016 tarih ve 7558 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak taşınmazların mer'i imar planında 'Konut Alanı' olan fonksiyonunu 'Ticaret Alanı'na dönüştürmek amacıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                       Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkanı                                       Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/09/2016

Sayısı:

20582433-301.05-203

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Çilesiz Mahallesi 5588 Ada 11 Nolu Parselde Trafo Yeri ayrılması için İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 9’ncu maddesi; Çilesiz Mahallesi 5588 ada 11 nolu parselde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı talebine dair 10/08/2016 tarih ve 304 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ilgi yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Çilesiz Mahallesinde, 5588 ada 11 parsel sayılı taşınmaz içerisinde trafo yeri ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

  Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

             Meclis Başkanı                                  Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/09/2016

Sayısı:

20582433-301.05-204

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündüzbey Mahallesi 3851 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 10’ncu maddesi; Gündüzbey Mahallesi 3851 nolu parselde imar planı tadilatı talebine dair 11/08/2016 tarih ve 305 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan Gündüzbey Mahallesi 3851 parsel numaralı taşınmazın malikleri 27/07/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak; mer’i uygulama imar planında 3 kata müsaadeli, 0,90 emsal değerli, 2 kata müsaadeli 0,60 emsal değerli, konut alanında kalan taşınmazın, imar planında değişiklik yaparak tamamının 0,90 emsal ve 3 kat olarak düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

            Hacı Uğur POLAT                 Abdulkadir EYİDEMİR                               Bekir KARAKUŞ

             Meclis Başkanı                                  Kâtip                                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/09/2016

Sayısı:

20582433-301.05-205

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yaka Mahallesi 215 Ada 1 nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 11’nci maddesi; Yaka Mahallesi 215 ada 1 nolu parselde imar planı tadilatı talebine dair 12/08/2016 tarih ve 306 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Yaka Mahalle Muhtarlığının 25/07/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Yaka Mahallesinde, 215 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kuzeyindeki bir bölümüne, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında mezarlık (Ağaçlandırılacak Alan) olan fonksiyonunun İbadet Alanı (Camii) olarak değiştirildiğini bildirmiş; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da fonksiyonunun Camii olarak değiştirilmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Söz konusu tadilat talebinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektiren bir işlem olduğu; ilgilisince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olduğu; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin de üst ölçek plana uygun olarak hazırlandığı tespit edildiğinden hazırlanan imar pla

Yayınlanma Tarihi: 10 Ekim 2016, Pazartesi