2017 Nisan Ayı 1.Oturum Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-132

Birleşim:

4

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında,

 

 

Mehmet GÜNER

Ramazan YAKICI

Mehmet KARAMAN

Mehmet ÇINAR

Salih URFALI

Şahin ÖZER

Ali PALANCI

Cercis TAŞDEMİR

Hikmet TUTLU

Abdulkadir EYİDEMİR

Meltem KAVUK

Zühal DİŞER

Sadin ŞAHİN

Kadircan ESEN

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Bekir KARAKUŞ

Dursun Cumali SUCU

Şükran GÖNÜLTAŞ

Seydi ERKUŞ

Murat KARAPINAR

Nurettin KARAASLAN

Ramazan ÇETİN

Memet ÖZEN

Suna ŞEKEROĞLU

Nurettin DURMAZ

Ramazan ACAR

Osman COŞKUN

Aliseydi ÜNLÜ

Ramazan MADEN

Orhan TANATAŞ

Günnur TABEL

İsmail AYDIN

Ahmet KELEŞ

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU

Fadıl ÇİÇEK’in iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

 

           

 

Toplantıda Bulunmayanlar:

           

İstifa   : Hüseyin KALAN

           

Mazeretli Olanlar: Hüseyin SELÇUK

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-133

Birleşim:

4

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

 1. Meclis Üyesi Hüseyin KALAN’ın istifası hakkında verilen dilekçe gündemin 51’ nci madde olarak oyçokluğuyla gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-134

Birleşim:

4

Oturum:

1

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 07 Mart 2017 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-135

Birleşim:

4

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

2016 Mali Yılı Belediye Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis I.nci Başkan Vekili Ramazan YAKICI’nın Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

Gündemin 2’nci maddesi, 2016 Mali Yılındaki faaliyetleri kapsayan 1 yıllık faaliyet raporu hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28/03/2017 tarih, 38299418-040.99-379 sayılı yazısı ve eki Belediye Başkanı’nın 5393 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi uyarınca ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hazırladığı senelik faaliyet raporu, Meclis I.Başkan Vekili Ramazan YAKICI’nın Başkanlığında müzakere edildi.

Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılındaki faaliyetlerini kapsayan 1 yıllık faaliyet raporu Meclis Başkanı Vekili tarafından meclise sunulduktan sonra, yapılan müzakerelere müteakip, söz konusu 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun ve bu rapordaki açıklamaların yeterli bulunduğunun kabulüne yapılan oylamada ( Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, Fadıl ÇİÇEK, İsmail AYDIN, Ahmet KELEŞ ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

 

Tarihi:

04/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-136

Birleşim:

4

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Belediye Encümen Üyelerinin Seçimi

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 4’ncü maddesi; Encümen Üyelerinin seçimleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 33’üncü maddesine göre gizli oyla yapıldı. Oyların tasnifinde (CHP grubundan Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, Ahmet KELEŞ, Fadıl ÇİÇEK, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun oylamaya katılmadığı seçimde)

Encümen üyeliklerine,

 

1- Nurettin KARAASLAN

2- Salih URFALI

3- Ramazan YAKICI seçildiler.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-137

Birleşim:

4

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Seçimi

 

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

  Gündemin 5’nci maddesi; Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi hakkındaki gündem maddesi görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi verilen tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde açık oyla yapıldı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde öngörülen şekle göre teşkil edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun,

 

 1. Aliseydi ÜNLÜ
 2. Sadin ŞAHİN
 3. Zühal DİŞER
 4. Murat KARAPINAR
 5. Mehmet ÖZEN’den

 

Teşekkül ettirilmesine (CHP grubundan Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, Ahmet KELEŞ, Fadıl ÇİÇEK, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun oylamaya katılmadığı seçimde) katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-138

Birleşim:

4

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

İmar Komisyonu Üyelerinin Seçimi

 

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

Gündemin 6’ncı maddesi, İmar Komisyonu üyelerinin seçimi hakkındaki gündem maddesi görüşülerek, İmar Komisyonu üyelerinin seçimi verilen tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde açık oyla yapıldı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde öngörülen şekle göre teşkil edilen İmar Komisyonunun,

 

 1. Ramazan ACAR
 2. Mehmet ÇINAR.
 3. Şahin ÖZER.
 4. Bekir KARAKUŞ.
 5. Kadircan ESEN’den

 

  Teşekkül ettirilmesine (CHP grubundan Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, Ahmet KELEŞ, Fadıl ÇİÇEK, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun oylamaya katılmadığı seçimde) katılanların oy birliği ile karar verildi.

           

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-139

Birleşim:

4

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Meslek Odaları ve Sivil Toplum Komisyonu Üyelerinin Seçimi

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

   Gündemin 7’nci maddesi; Meslek Odaları ve Sivil Toplum Komisyonu üyelerinin seçimi hakkındaki gündem maddesi görüşülerek, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Komisyonu üyelerinin seçimi verilen tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde açık oyla yapıldı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde öngörülen şekle göre teşkil edilen Meslek Odaları ve Sivil Toplum Komisyonu,

 1. Abdulkadir EYİDEMİR
 2. Aliseydi ÜNLÜ
 3. Seydi ERKUŞ
 4. Dursun Cumali SUCU
 5. Ali PALANCI’dan

 

  Teşekkül ettirilmesine (CHP grubundan Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, Ahmet KELEŞ, Fadıl ÇİÇEK, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun oylamaya katılmadığı seçimde) katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-140

Birleşim:

4

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu Üyelerinin Seçimi

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

   Gündemin 8’nci maddesi; Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu üyelerinin seçimi hakkındaki gündem maddesi görüşülerek, Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu üyelerinin seçimi verilen tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde açık oyla yapıldı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde öngörülen şekle göre teşkil edilen Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonunun,

 1. Ramazan ÇETİN
 2. Murat KARAPINAR
 3. Ramazan MADEN
 4. Cercis TAŞDEMİR
 5. Hüseyin SELÇUK’dan

 

            Teşekkül ettirilmesine (CHP grubundan Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, Ahmet KELEŞ, Fadıl ÇİÇEK, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun oylamaya katılmadığı seçimde) katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-141

Birleşim:

4

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Kadın ve Aile Komisyonu Üyelerinin Seçimi

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

   Gündemin 9’ncu maddesi; Kadın ve Aile Komisyonu üyelerinin seçimi hakkındaki gündem maddesi görüşülerek, Kadın ve Aile Komisyonu üyelerinin seçimi verilen tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde açık oyla yapıldı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde öngörülen şekle göre teşkil edilen Kadın ve Aile Komisyonunun,

 1. Zühal DİŞER
 2. Şükran GÖNÜLTAŞ
 3. Ümüt DAĞILMIŞGÜL
 4. Nurettin DURMAZ
 5. Meltem KAVUK’dan

 

            Teşekkül ettirilmesine (CHP grubundan Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, Ahmet KELEŞ, Fadıl ÇİÇEK, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun oylamaya katılmadığı seçimde) katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

    

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-142

Birleşim:

4

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Eğitim Komisyonu Üyelerinin Seçimi

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

   Gündemin 10’ncu maddesi; Eğitim Komisyonu üyelerinin seçimi hakkındaki gündem maddesi görüşülerek, Eğitim Komisyonu üyelerinin seçimi verilen tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde açık oyla yapıldı.

            5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde öngörülen şekle göre teşkil edilen Eğitim Komisyonunun,

 1. Cercis TAŞDEMİR
 2. Sadin ŞAHİN
 3. Ramazan MADEN
 4. Şükran GÖNÜLTAŞ
 5. Abdulkadir EYİDEMİR’den

 

Teşekkül ettirilmesine (CHP grubundan Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, Ahmet KELEŞ, Fadıl ÇİÇEK, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun oylamaya katılmadığı seçimde) katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-143

Birleşim:

4

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelerinin Seçimi

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

   Gündemin 11’nci maddesi; Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi hakkındaki gündem maddesi görüşülerek, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi verilen tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde açık oyla yapıldı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde öngörülen şekle göre teşkil edilen Gençlik ve Spor Komisyonunun,

 1. Dursun Cumali SUCU
 2. Hikmet TUTLU
 3. Ali PALANCI
 4. Mehmet ÖZEN
 5. Murat KARAPINAR’dan

 

            Teşekkül ettirilmesine (CHP grubundan Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, Ahmet KELEŞ, Fadıl ÇİÇEK, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun oylamaya katılmadığı seçimde) katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-144

Birleşim:

4

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Hukuk İhtisas Komisyonu Üyelerinin Seçimi

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

   Gündemin 12’nci maddesi; Hukuk İhtisas  Komisyonu üyelerinin seçimi hakkındaki gündem maddesi görüşülerek, Hukuk İhtisas  Komisyonu üyelerinin seçimi verilen tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde açık oyla yapıldı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde öngörülen şekle göre teşkil edilen Hukuk İhtisas Komisyonunun,

 1. Ramazan ACAR
 2. Ramazan YAKICI
 3. Şükran GÖNÜLTAŞ
 4. Suna ŞEKEROĞLU
 5. Ümüt DAĞILMIŞGÜL’den

 

            Teşekkül ettirilmesine (CHP grubundan Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, Ahmet KELEŞ, Fadıl ÇİÇEK, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun oylamaya katılmadığı seçimde) katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-145

Birleşim:

4

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 ve 2289 Nolu Parsellerde Plan Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 13’ncü maddesi; Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 ve 2289 nolu parsellerde Plan Tadilatı hakkında ki 08/03/2017 tarih ve 409 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 ve 2289 parsel numaralı taşınmazların malikleri 26/09/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak taşınmazlar üzerinden geçen imar yollarının iptaline yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Söz konusu yolun kaldırılması durumunda plan bütünlüğünün ve sosyal-teknik altyapı dengesinin bozulacağı hususları da göz önünde bulundurulduğunda hazırlatılan plan tadilatı talebinin reddedilmesine (Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/04/2017

Sayısı:

20582433-301.05-146

Birleşim:

4

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 2044 Ada 4 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 14’ncü maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 2044 ada 4 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında ki 08/03/2017 tarih ve 410 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

  Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Aşağıbağlar Mahallesi 2044 ada 4 parsel numaralı taşınmazın maliki 12/10/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ‘Konut Altı Ticaret’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih 472 sayılı kararı ile ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalan ve Emsal=1.50, Yençok=28.50 yapılaşma şartlarına sahip olan taşınmazın Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilerek; yapılaşma koşullarının aynı kalmak şartıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne (Orhan TANATAŞ ve Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                  &nbs

Yayınlanma Tarihi: 12 Nisan 2017, Çarşamba