2017 Yılı Mart Ayı Meclis Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/03/2017

Sayısı:

20582433-301.05-98

Birleşim:

3

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında,

 

 

Mehmet GÜNER

Ramazan YAKICI

Mehmet KARAMAN

Mehmet ÇINAR

Salih URFALI

Şahin ÖZER

Ali PALANCI

Cercis TAŞDEMİR

Hikmet TUTLU

Abdulkadir EYİDEMİR

Meltem KAVUK

Zühal DİŞER

Dursun Cumali SUCU

Şükran GÖNÜLTAŞ

Seydi ERKUŞ

Murat KARAPINAR

Nurettin KARAASLAN

Ramazan ÇETİN

Memet ÖZEN

Suna ŞEKEROĞLU

Nurettin DURMAZ

Ramazan ACAR

Osman COŞKUN

Aliseydi ÜNLÜ

Ramazan MADEN

Orhan TANATAŞ

Günnur TABEL

İsmail AYDIN

Fadıl ÇİÇEK’in iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

 

           

 

Toplantıda Bulunmayanlar: Hüseyin KALAN

           

İstifa   :

           

Mazeretli Olanlar: Sadin ŞAHİN, Kadircan ESEN, Ümüt DAĞILMIŞGÜL, Hüseyin SELÇUK, Bekir KARAKUŞ, Ahmet KELEŞ, M. Önder ÖZTÜRKOĞLU

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Murat KARAPINAR

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/03/2017

Sayısı:

20582433-301.05-99

Birleşim:

3

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. İller Bankasından kredi kullanılması için Yetki verilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin gündemin 33’ ncü madde olarak oyçokluğuyla gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Murat KARAPINAR

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/03/2017

Sayısı:

20582433-301.05-100

Birleşim:

3

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 07 Şubat 2017 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Murat KARAPINAR

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/03/2017

Sayısı:

20582433-301.05-101

Birleşim:

3

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 ve 2289 Nolu Parsellerde Plan Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 2’nci maddesi; Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 ve 2289 nolu parsellerde Plan Tadilatı hakkında ki 08/02/2017 tarih ve 394 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 ve 2289 parsel numaralı taşınmazların malikleri 26/09/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak taşınmazlar üzerinden geçen imar yollarının iptaline yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne (Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Murat KARAPINAR

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/03/2017

Sayısı:

20582433-301.05-102

Birleşim:

3

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5649 Ada 5 Nolu Parselde Plan Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 3’ncü maddesi; Tecde Mahallesi 5649 ada 5 nolu parselde plan tadilatı hakkında ki 08/02/2017 tarih ve 395 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5649 ada 5 parsel numaralı taşınmazın maliki 20/09/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak; parselin imar planında ‘Konut Alanında kaldığı ve 10 ile 15 metrelik yollara cephesi olduğundan bahisle; cephe yönünün 10 metrelik yaya yolundan alması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

  Söz konusu parselin imar planında cephe alacağı yön ile ilgili olarak herhangi bir karar olmadığı ve imar mevzuatına göre; “Birden fazla yola cepheli parsellerde uygulama imar planında belirtilmemiş ise geniş yol üzerindeki kenar, parsel ön cephesidir.” şeklinde yer alan ifadeye göre uygulama yapıldığından topoğrafik yapıdan dolayı zemin katın toprağa gömülü olacağından ötürü cephe yönünün 10 metrelik yoldan alması gerektiği ve bu şekilde hazırlanan plan tadilatının Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 4656,3) (Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Murat KARAPINAR

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/03/2017

Sayısı:

20582433-301.05-103

Birleşim:

3

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 2044 Ada 4 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 4’ncü maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 2044 ada 4 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında ki 09/02/2017 tarih ve 396 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

  Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Aşağıbağlar Mahallesi 2044 ada 4 parsel numaralı taşınmazın maliki 12/10/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ‘Konut Altı Ticaret’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih 472 sayılı kararı ile ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalan ve Emsal=1.50, Yençok=28.50 yapılaşma şartlarına sahip olan taşınmazın Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilerek; yapılaşma koşullarının aynı kalmak şartıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne (Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Murat KARAPINAR

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/03/2017

Sayısı:

20582433-301.05-104

Birleşim:

3

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karakavak Mahallesi 5923 Ada 12 ve 15 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 5’nci maddesi; Karakavak Mahallesi 5923 ada 12 ve 15 nolu parsellerde imar planı tadilatı hakkında ki 09/02/2017 tarih ve 397 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Karakavak Mahallesi 5923 ada 12 ve 15 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların malikleri 29/11/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında E=1.50, TAKS=0.25 ve Yençok=Serbest yapılaşma şartlarına sahip taşınmazların ortasından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılarak yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Söz konusu parselleri tevhid edebilmek için ada ayrım çizgisinin kaldırılması ile daha fazla yeşil alan oluşacağı; yapılaşma koşullarının mevcut plan paftasında olduğu gibi Emsal=1.50, TAKS=0.25 ve Yençok=Serbest olması şeklinde önerilen imar planı tadilatının Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 12186,5) (Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) oyçokluğu ile karar verildi.

 

           

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Murat KARAPINAR

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/03/2017

Sayısı:

20582433-301.05-105

Birleşim:

3

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karakavak Mahallesi 5945 Ada 7 Ve 8 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 6’ncı maddesi; Karakavak mahallesi 5945 ada 7 ve 8 nolu parsellerde imar planı tadilatı hakkında ki 10/02/2017 tarih ve 398 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Karakavak Mahallesi 5945 ada 7 ve 8 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların malikleri 20/12/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında 7 numaralı parselde E=1.50, TAKS=0.25 ve Yençok=Serbest, 8 numaralı parselde ise E=1.50, TAKS=0.40 ve Yençok=Serbest yapılaşma şartlarına sahip olan taşınmazların ortasında geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılarak yeni oluşan yapılaşma şartlarının E=1.50, TAKS=0.30 ve Yençok=Serbest olarak yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Söz konusu parselleri tevhid edebilmek için ada ayrım çizgisinin kaldırılması ile daha fazla yeşil alan oluşacağı; yapılaşma koşullarının plan paftasında olduğu gibi Emsal=1.50, TAKS=0.30 ve Yençok=Serbest olup vaziyet planının (Bina Kütlelerinin) imar planına işlenmesi şeklinde önerilen imar planı tadilatının Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 12186,4) (Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) oyçokluğu ile karar verildi.      

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Murat KARAPINAR

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/03/2017

Sayısı:

20582433-301.05-106

Birleşim:

3

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Bostanbaşı Mahallesi 401, 402,403 ve 404 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 7’nci maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 401,402,403 ve 404 nolu parsellerde imar planı tadilatı hakkında ki 13/02/2017 tarih ve 399 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Bostanbaşı Mahallesi 401, 402, 403 ve 404 parsel numaralı taşınmazın maliki 20/12/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ‘Mezarlık Alanı’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2015 tarih 377 sayılı kararı ile ''Konut Alanı'' olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Mezarlık Alanı’ fonksiyonuna sahip olan söz konusu parsellerin yapılan değişiklik ile Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Konut Alanı'' olarak değiştirilmesi ve yapılaşma koşullarının ise A-3 (Ayrık Nizam 3 Kat), TAKS=0.30, KAKS=0.90 olarak düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Söz konusu tadilat talebinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektiren bir işlem olduğu; ilgilisince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olduğu, Bostanbaşı Mahallesi ile ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediye meclisinin 17.05.2016 tarih ve 294 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 17.05.2016 tarih 295, 296, 297 sayılı kararı ile 3 etapta onaylanan uygulama imar planının; Malatya İdare Mahkemesinin 30/12/2016 tarih ve 2016/899 E. Sayılı ilamında “Dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” dair karar verildiğinden, Mezkûr mahkemenin almış olduğu bu karar doğrultusunda söz konusu plan tadilatının gündemden çıkarılmasının Kabulüne (Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) oyçokluğu ile karar verildi.     

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Murat KARAPINAR

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/03/2017

Sayısı:

20582433-301.05-107

Birleşim:

3

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karakavak Mahallesi 5920 Ada 6 ve 9 Nolu Parsel İle 5921 Ada 5 ve 6 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 8’nci maddesi; Karakavak Mahallesi 5920 ada 6 ve 9 nolu parsel ile 5921 ada 5 ve 6 nolu parsellerde imar planı tadilatı hakkında ki 13/02/2017 tarih ve 400 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Karakavak Mahallesi 5920 ada 6 ve 9 parsel numaralı ve yine Karakavak Mahallesi 5921 ada 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların malikleri 27/12/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında E=1.50 TAKS=0.25 Yençok=Serbest yapılaşma şartlarına sahip taşınmazları ile ilgili olarak söz konusu parselleri ayıran ada ayrım çizgisinin kaldırılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Söz konusu parselleri tevhid edebilmek için ada ayrım çizgisinin kaldırılması ile daha fazla yeşil alan oluşacağı; yapılaşma koşullarının mevcut plan paftasında olduğu gibi Emsal=1.50, TAKS=0.25 ve Yençok=Serbest olması şeklinde önerilen imar planı tadilatının Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 12186,6) (Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Murat KARAPINAR

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/03/2017

Sayısı:

20582433-301.05-108

Birleşim:

3

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karakavak Mahallesi 5930 Ada 7 Nolu Parselin Güney Bölümünde Bulunan Park Alanın da Trafo Alanı Ayrılması

 

           

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 9’ncu maddesi; Karakavak Mahallesi 5930 ada 7 nolu parselin Güney bölümünde bulunan, park alanın da Trafo Alanı Ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı hakkında ki 14/02/2017 tarih ve 401 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 10/01/2017 tarihli yazısı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Karakavak Mahallesi 5930 ada 7 parsel numaralı taşınmazın güney bölümünde yer alan park alanının bir bölümünün Trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne (Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Murat KARAPINAR

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/03/2017

Sayısı:

20582433-301.05-109

Birleşim:

3

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5577 Ada 5 Nolu Taşınmazın Bir Bölümünde Trafo Alanı Ayrılması

 

           

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 10’ncu maddesi; Tecde Mahallesi 5577 ada 5 Nolu taşınmazın bir bölümünde Trafo Alanı Ayrılması Trafo Alanı Ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı talebine dair 14/02/2017 tarih ve 402 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 23/01/2017 tarihli yazısı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Tecde Mahallesinde bulunan 5577 ada 5 parsel numaralı taşınmazın bir bölümünün Trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

  Söz Konusu bölgenin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için bölgede trafo alanı ayrılmasının elzem olduğu, teknik altyapı alanı (trafo) yeri düzenlenmesini öneren imar planı değişikliği ile Trafo yeri olarak belirlenen alanın “etrafında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla” Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 4556,32) (Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) oyçokluğu ile karar verildi.

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Murat KARAPINAR

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/03/2017

Sayısı:

20582433-301.05-110

Birleşim:

3

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Konak Mahallesi 4771 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

           

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 11’nci maddesi; Konak Mahallesi 4771 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 15/02/2017 tarih ve 403 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Konak Mahallesi 4771 parsel numaralı taşınmazın maliki 18/01/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Ayrık Nizam 2 kat (A-2) TAKS: 0.30 KAKS: 0.60 yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak mevcut sahadaki yapılaşmanın bitişik olduğu ve buna bağlı olarak imar izni alamadığından bahisle; yapı nizamının Bitişik Nizam 2 kat (B-2) olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

  Bahse konu tadilat talebi ada bazlı olarak incelendiğinde; söz konusu parselin cephesinin dar olduğu ve Ayrık Nizam yapılaşmasına uygun olmadığı, ayrıca ada içindeki yapılaşmanın çoğunlukla Bitişik Nizam olarak gerçekleştiği tespit edildiğinden, yapılan plan değişikliği ile B-2 (bitişik nizam 2 kat) olacak bahse konu parselin ön bahçe çekme mesafesinin 3 metre olarak uygulanması şartı ile hazırlanan plan değişikliğinin Kabulüne ( (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 2784,3) (Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Murat KARAPINAR

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/03/2017

Sayısı:

20582433-301.05-111

Birleşim:

3

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gedik Mahallesi 215 Ada 71, 72 ve 73 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

           

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 12’nci maddesi; Gedik Mahallesi 215 ada 71, 72 ve 73 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı talebine dair 15/02/2017 tarih ve 404 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan Gedik Mahallesi 215 ada 71,72 ve 73 parsel numaralı taşınmazların maliki 20/01/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak s&

Yayınlanma Tarihi: 20 Mart 2017, Pazartesi