2017 Yılı Mayıs Ayı Meclis Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/05/2017

Sayısı:

20582433-301.05-199

Birleşim:

5

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında,

 

 

Mehmet GÜNER

Ramazan YAKICI

Mehmet KARAMAN

Mehmet ÇINAR

Salih URFALI

Şahin ÖZER

Ali PALANCI

Aliseydi ÜNLÜ

Hikmet TUTLU

Seydi ERKUŞ

Ramazan ÇETİN

Zühal DİŞER

Ramazan ACAR

Meltem KAVUK

Bekir KARAKUŞ

Dursun Cumali SUCU

Hüseyin SELÇUK

Sadin ŞAHİN

Ramazan MADEN

Abdulkadir EYİDEMİR

Nurettin DURMAZ

Kadircan ESEN

Memet ÖZEN

Suna ŞEKEROĞLU

Orhan TANATAŞ

Günnur TABEL

İsmail AYDIN

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU

Fadıl ÇİÇEK’in iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Toplantıda Bulunmayanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL, Cercis TAŞDEMİR

                       

Mazeretli Olanlar: Nurettin KARAASLAN, Murat KARAPINAR, Osman COŞKUN, Şükran GÖNÜLTAŞ, Ahmet KELEŞ

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/05/2017

Sayısı:

20582433-301.05-200

Birleşim:

5

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Bostanbaşı Mahallesi 254 ada 2 nolu parselde bulunan belediye hissesinin kat karşılığı satışı hakkında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü teklifinin gündemin 22’ nci maddesi olarak Oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/05/2017

Sayısı:

20582433-301.05-201

Birleşim:

5

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Tecde Mahallesi 5558 ada 16 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin gündemin 23’ ncü olarak Oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/05/2017

Sayısı:

20582433-301.05-202

Birleşim:

5

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Üç Göze Mahallesine bağlı İt ovası isminin Yiğit Ovası olarak değiştirilmesi için meclis üyelerinden Ramazan ÇETİN, Ramazan YAKICI ve Nurettin DURMAZ’ın vermiş oldukları önerge gündemin 24’ ncü maddesi olarak Oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/05/2017

Sayısı:

20582433-301.05-203

Birleşim:

5

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. İlçemiz 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı dahilinde bulunan alanlar için belediyemiz Mimari Estetik Komisyonunun almış olduğu kararlar neticesinde İmar durumunda binanın kot aldığı yola göre bina cephe uzunluğu 40 metre ve üzerinde çıkan yapılarda 40 metreyi aşan her metre için alınması gereken teknik hizmet ücret bedelinin bölgelere göre belirlenmesi hakkında imar ve şehircilik müdürlüğü teklifinin gündemin 25’ nci olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/05/2017

Sayısı:

20582433-301.05-204

Birleşim:

5

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 07 Nisan 2017 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/05/2017

Sayısı:

20582433-301.05-205

Birleşim:

5

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

2016 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabının kabulü.

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 2’nci maddesi, Belediyenin 2016 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabına ait 25/04/2017 tarih, 243 sayılı Encümen kararı okunup, ekleri incelenerek, gereği görüşüldü:

Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40.maddesi mucibince uygun olarak hazırlanan ve 5393 sayılı Kanunun 64’üncü maddesinin (a) fıkrasına göre görüşülüp karara bağlanmak üzere, 2017/243 sayılı Encümen kararıyla Meclise havale edilen, Belediyenin 2016 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabının incelenmesinde; gelir ve giderlerin usulüne göre yapıldığı, gelirlerin mevzuata uygun olarak tahakkuk, takip ve tahsil edilmekte olduğu, kişi borçlarının takip edildiği, giderlerin mevzuat hükümlerine göre yapıldığı, ödenek üstü sarfiyatın olmadığı ve artan ödeneklerin iptal edildiği, anlaşılmakla; 2016 mali yılı kesin hesabı madde madde ve ad ad okunmak suretiyle söz konusu Kesin Hesabın kabulüne ( Günnur TABEL, İsmail AYDIN, Orhan TANATAŞ,  Fadıl ÇİÇEK ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile kabul verildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/05/2017

Sayısı:

20582433-301.05-206

Birleşim:

5

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 2044 Ada 4 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 3’ncü maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 2044 ada 4 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında ki 10/04/2017 tarih ve 438 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

  Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Aşağıbağlar Mahallesi 2044 ada 4 parsel numaralı taşınmazın maliki 12/10/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ‘Konut Altı Ticaret’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih 472 sayılı kararı ile ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalan ve Emsal=1.50, Yençok=28.50 yapılaşma şartlarına sahip olan taşınmazın Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilerek; yapılaşma koşullarının aynı kalmak şartıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/05/2017

Sayısı:

20582433-301.05-207

Birleşim:

5

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gedik Mahallesi 215 Ada 71, 72 ve 73 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 4’ncü maddesi; Gedik Mahallesi 215 ada 71, 72 ve 73 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı talebine dair 10/04/2017 tarih ve 439 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan Gedik Mahallesi 215 ada 71,72 ve 73 parsel numaralı taşınmazların maliki 20/01/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak söz konusu parseller ile ilgili olarak; mülga Gündüzbey Belediyesi ile mülga Yeşilyurt Belediyesinin yapmış olduğu imar plan sınırlarının çakıştığı alanda kaldığından bahisle; imar adasının kenarında yer alan dere yatağı hizasında bulunan imar yolunun yeninden düzenlenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/05/2017

Sayısı:

20582433-301.05-208

Birleşim:

5

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5640 Ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 5’nci maddesi; Tecde Mahallesi 5640 ada 1 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 11/04/2017 tarih ve 440 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5640 ada 1 parsel numaralı taşınmazın maliki 30/12/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak; parselin imar planında ‘Konut Alanı’nda kaldığı ve 12 ile 50 metrelik yollara cephesi olduğundan bahisle; cephe yönünün 50 metrelik taşıt yolundan alması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/05/2017

Sayısı:

20582433-301.05-209

Birleşim:

5

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Çarmuzu Mahallesi 4915 Ada 3 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 6’ncı maddesi; Çarmuzu mahallesi 4915 ada 3 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 11/04/2017 tarih ve 441 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, tapunun Çarmuzu Mahallesinde 4915 ada 3 parsel numaralı taşınmazın malikleri 20/02/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak; parselin bir kısmını satın aldıklarından bahisle; satın alınan hissenin ifraz edilebilmesi için plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere imar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

           

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/05/2017

Sayısı:

20582433-301.05-210

Birleşim:

5

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1, 2, 13 ve 14 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 7’nci maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1, 2, 13 ve 14 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı talebine dair 12/04/2017 tarih ve 442 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1,2,13 ve 14 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların malikleri 20/02/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Aİ (ayrık ikiz nizam) - 4 kat, TAKS:0.30 KAKS:1.20 yapılaşma şartlarına sahip taşınmazların ortasından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere imar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/05/2017

Sayısı:

20582433-301.05-211

Birleşim:

5

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Çarmuzu Mahallesi 4921 Ada 2 Nolu Parselin İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 8’nci maddesi; Çarmuzu Mahallesi 4921 ada 2 nolu parselin İmar Planı tadilatı talebine dair 13/04/2017 tarih ve 443 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, tapunun Çarmuzu Mahallesi 4921 ada 2 parsel numaralı taşınmaz imar planında Ticaret Alanı fonksiyonuna ve Emsal=0.50 (E=0.50) Yençok=8.00 metre yapılaşma koşullarına sahiptir. Söz konusu parsel üzerinde imalathane fonksiyonlu tek katlı yapı yapıldığında mevcut imar planındaki yapı yaklaşma mesafelerinden dolayı, yine imar planında belirlenen toplam yapı inşaat alanının tamamını kullanamadığından bahisle; parsel için verilen emsal ve maksimum yükseklik aynı kalmak koşulu ile yapması planlanan bina kütlesinin imar planına işlenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere imar komisyonumuza havale edilmişti.

Söz konusu parselde bina kütlesinin imar planına işlenmesinin; parsel bazında yapıldığı ve komşu parselden yapı yaklaşma mesafesi bırakılmadığı ve ayrıca komşu parselden muvafakat alınmadığı tespit edilmiş ve tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, plan tadilatı önerisinin kabul edilmesi halinde hem ada içindeki hem bölgedeki plan bütünlüğünün bozulacağı hususu da göz önünde bulundurulduğunda hazırlatılan plan tadilatı talebinin Reddine (Orhan TANATAŞ ile Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile kabul verildi.

 

           

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/05/2017

Sayısı:

20582433-301.05-212

Birleşim:

5

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yeşiltepe Mahallesi 3811, 3841 Ve 3860 Nolu Parsellerin İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 9’ncu maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 3811, 3841 ve 3860 nolu parsellerin İmar Planı tadilatı talebine dair 14/04/2017 tarih ve 444 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yeşiltepe Mahallesi 3811, 3841 ve 3860 parsel numaralı taşınmazın maliği 21/03/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında İkiz Nizam 3 kat (İ-3) yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Ayrık Nizam 3 kat (A-3) olarak değiştirilmesi ve bina kütlesinin işlenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

  Söz konusu alanda herhangi bir yoğunluk artışı yapılmadığı ve söz konusu parselin Mer’i imar planındaki yapılaşma koşullarına göre imar izni alamadığı yapılan işlemin kamu yararı gözetilerek plan bütünlüğünü bozmadığı hususu da göz önünde bulundurularak; bina kütlesinin imar planına işlenmesi ve cephe yönünün belirtilmesi yönünde hazırlanan imar planı tadilatının Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 2372,15) (Orhan TANATAŞ ile Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile kabul verildi.

 

   

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

02/05/2017

Sayısı:

20582433-301.05-213

Birleşim:

5

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 2000 Ada 1, 2, 6 ve 7 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 10’ncu maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 2000 ada 1, 2, 6 ve 7 nolu parsellerde İmar Planı tadilatı talebine dair 17/04/2017 tarih ve 445 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

  Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Aşağıbağlar Mahallesi 2000 ada 1,2,6 ve<

Yayınlanma Tarihi: 8 Mayıs 2017, Pazartesi