2017 Yılı Ocak Ayı Meclis 2. Oturum Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-40

Birleşim:

1

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında;

 

 

Salih URFALI

Mehmet KARAMAN

Ali PALANCI

Mehmet ÇINAR

Hikmet TUTLU

Abdulkadir EYİDEMİR

Meltem KAVUK

Zühal DİŞER

Dursun Cumali SUCU

Şükran GÖNÜLTAŞ

Seydi ERKUŞ

Murat KARAPINAR

Nurettin KARAASLAN

Ramazan ÇETİN

Memet ÖZEN

Suna ŞEKEROĞLU

Mehmet GÜNER

Kadircan ESEN

Osman COŞKUN

Şahin ÖZER

Ramazan ACAR

Nurettin DURMAZ

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

 

 

 

 

 

Orhan TANATAŞ

Günnur TABEL

İsmail AYDIN

Fadıl ÇİÇEK

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun iştirakiyle çoğunlukla Toplandı.

           

 

Toplantıda Bulunmayanlar: Hüseyin KALAN, Ramazan YAKICI, Hüseyin SELÇUK, Sadin ŞAHİN, Ramazan MADEN

           

İstifa   :

           

Mazeretli Olanlar: Aliseydi ÜNLÜ , Ahmet KELEŞ, Cercis TAŞDEMİR, Bekir KARAKUŞ

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-41

Birleşim:

1

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Meclis üyelerinden Mehmet ÇINAR, Mehmet GÜNER ve Meltem KAVUK’un İstanbul Büyükşehir Belediyesinden İş Makinesi alımına dair vermiş oldukları önerge 27’nci madde olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-42

Birleşim:

1

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. Tecde Mahallesi 5605 ada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onama yetkisinin Malatya Büyükşehir Belediyesine verilmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi 28’nci madde olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-43

Birleşim:

1

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 03 Ocak 2017 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-44

Birleşim:

1

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 Ve 2289 Nolu Parsellerde Plan Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 2’nci maddesi; Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 ve 2289 nolu parsellerde Plan Tadilatı hakkında ki 07/12/2016 tarih ve 358 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 ve 2289 parsel numaralı taşınmazların malikleri 26/09/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak taşınmazlar üzerinden geçen imar yollarının iptaline yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-45

Birleşim:

1

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5649 Ada 5 Nolu Parselde Plan Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 3’ncü maddesi; Tecde Mahallesi 5649 ada 5 nolu parselde plan tadilatı hakkında ki 07/12/2016 tarih ve 359 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5649 ada 5 parsel numaralı taşınmazın maliki 20/09/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak; parselin imar planında ‘Konut Alanı’ nda kaldığı ve 10 ile 15 metrelik yollara cephesi olduğundan bahisle; cephe yönünün 10 metrelik yaya yolundan alması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-46

Birleşim:

1

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 2044 Ada 4 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 4’ncü maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 2044 ada 4 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında ki 08/12/2016 tarih ve 360 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü

 

  Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Aşağıbağlar Mahallesi 2044 ada 4 parsel numaralı taşınmazın maliki 12/10/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ‘Konut Altı Ticaret’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih 472 sayılı kararı ile ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalan ve Emsal=1.50, Yençok=28.50 yapılaşma şartlarına sahip olan taşınmazın Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilerek; yapılaşma koşullarının aynı kalmak şartıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-47

Birleşim:

1

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Topsöğüt Mahallesi 190 Ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 5’nci maddesi; Topsöğüt Mahallesi 190 ada 1 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında ki 08/12/2016 tarih ve 361 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Topsöğüt Mahallesi 190 ada 1 parsel numaralı taşınmazın maliki 17/10/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Bahse konu parsel Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.08.2016 tarih 436 sayılı kararı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ''Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı''  ve ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak onaylanmıştır. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalan Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı''  ve ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilerek; hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-48

Birleşim:

1

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Karakavak Mahallesi 5923 Ada 12 ve 15 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

            Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

            Gündemin 6’ncı maddesi; Karakavak Mahallesi 5923 ada 12 ve 15 nolu parsellerde imar planı tadilatı hakkında ki 09/12/2016 tarih ve 362 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Karakavak Mahallesi 5923 ada 12 ve 15 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların malikleri 29/11/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında E=1.50, TAKS=0.25 ve Yençok=Serbest yapılaşma şartlarına sahip taşınmazların ortasından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılarak yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

           

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-49

Birleşim:

1

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Yakınca Mahallesi 156 Ada 19,20 ve 21 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

            Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

            Gündemin 7’nci maddesi; Yakınca Mahallesi 156 ada 19,20 ve 21 nolu parsellerde imar planı tadilatı hakkında ki 12/12/2016 tarih ve 363 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yakınca Mahallesi 156 ada 19, 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların malikleri 18/11/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak parselleri üzerinde nitelikli yapılaşma sağlamak amacıyla, parsellerin cephe aldıkları 3 metrelik yolun 7 metreye çıkarılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Söz konusu tadilat talebinin mevzuat kapsamında mahreç almak için yapıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu parsellerin doğusundan geçen yolun 7 metreye çıkarılması ile daraltılan park alanı, parsellerin kuzeyinden geçen ve park alanlarını birbirinden ayıran 3 metrelik yolların kaldırılarak park alanına dâhil edilmesi ile karşılandığı dolayısı ile bu şekilde hazırlanan imar planı tadilatının Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 8249,2) ( Günnur TABEL, İsmail AYDIN, Orhan TANATAŞ, Fadıl ÇİÇEK ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-50

Birleşim:

1

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

İlyas Mahallesi 5462 Ada 1 ve 2 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

            Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

            Gündemin 8’nci maddesi; İlyas Mahallesi 5462 ada 1 ve 2 nolu parsellerde imar planı tadilatı hakkında ki 13/12/2016 tarih ve 364 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun İlyas Mahallesi 5462 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların malikleri 21/11/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Aİ (ayrık ikiz nizam)- 4 kat ve TAKS=0,30, KAKS=1,20 yapılaşma şartlarına sahip taşınmazları ile ilgili olarak söz konusu parselleri ayıran ada ayrım çizgisinin 2 parsel numaralı taşınmazın doğu cephesinden geçirilmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Söz konusu parselleri tevhid edebilmek için ada ayrım çizgisinin bahse konu taşınmazların dışına kaydırılması ile daha fazla yeşil alan oluşacağı hususu da göz önünde bulundurularak; yapılaşma koşullarının mevcut imar planında olduğu şekilde hazırlanan imar planı tadilatının Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 16865,4) ( Günnur TABEL, İsmail AYDIN, Orhan TANATAŞ, Fadıl ÇİÇEK ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-51

Birleşim:

1

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Dilek Mahallesi 182 Ada 25 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

            Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

            Gündemin 9’ncu maddesi; Dilek Mahallesi 182 ada 25 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında ki 14/12/2016 tarih ve 365 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan, Dilek Mahallesi 182 ada 25 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili olarak; mevcut İmar planında Belediye Hizmet Alanı fonksiyonuna sahip taşınmazın doğusundan geçen yaya yolunun düzenlenmesi ve bina kütlesinin imar planına işlenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi gerektiği bildirilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Söz konusu yapılan işlemin kamu yararı gözetilerek mevcut sahada yapılan uygulamayı düzeltmeye yönelik olduğu ve buna bağlı olarak yapılan yol düzenlemesi ve bina kütlesinin imar planına işlenmesi yönünde hazırlanan imar planı tadilatının Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 23846,1) ( Günnur TABEL, İsmail AYDIN, Orhan TANATAŞ, Fadıl ÇİÇEK ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-52

Birleşim:

1

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Uç Mahallesi 112 Ada 45 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

            Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

            Gündemin 10’ncu maddesi; Uç Mahallesi 112 ada 45 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında ki 15/12/2016 tarih ve 366 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Uç Mahallesi 112 ada 45 parsel numaralı taşınmazın maliği 22/11/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Ayrık Nizam 4 kat yan bahçe mesafesi 3 metre yapılaşma şartlarına sahip taşınmazın yapı nizamının Bitişik Nizam 4 kat olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/01/2017

Sayısı:

20582433-301.05-53

Birleşim:

1

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Bostanbaşı Mahallesi 276 Ada 1 Nolu Parselin Bir Bölümünün Trafo Alanı Ayrılması

 

           

            Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

            Gündemin 11’nci maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 276 ada 1 nolu parselin bir bölümünün trafo alanı ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı hakkında ki 16/12/2016 tarih ve 367 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ilgi yazı ile Belediyemiz görev ve yetki sahasında, Bostanbaşı Mahallesinde bulunan 276 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bir bölümünün Trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

  Dosyasında ve yerinde yapılan değerlendirmede, bölgenin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için bölgede trafo alanı ayrılmasının elzem olduğu, teknik altyapı alanı (trafo) yeri düzenlemesi öneren imar planı değişikliğinin Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 21631,3) yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan E

Yayınlanma Tarihi: 25 Ocak 2017, Çarşamba