2017 Yılı Şubat Ayı Meclis Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/02/2017

Sayısı:

20582433-301.05-72

Birleşim:

2

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

 

Hüseyin KALAN

Ramazan YAKICI

Sadin ŞAHİN

Bekir KARAKUŞ

Salih URFALI

Mehmet KARAMAN

Ali PALANCI

Cercis TAŞDEMİR

Hikmet TUTLU

Abdulkadir EYİDEMİR

Meltem KAVUK

Zühal DİŞER

Dursun Cumali SUCU

Şükran GÖNÜLTAŞ

Seydi ERKUŞ

Murat KARAPINAR

Nurettin KARAASLAN

Ramazan ÇETİN

Memet ÖZEN

Suna ŞEKEROĞLU

Mehmet GÜNER

Kadircan ESEN

Osman COŞKUN

Şahin ÖZER

Ramazan ACAR

Nurettin DURMAZ

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Hüseyin SELÇUK

Ramazan MADEN

Aliseydi ÜNLÜ

 

 

Orhan TANATAŞ

Günnur TABEL

İsmail AYDIN

Fadıl ÇİÇEK

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun iştirakiyle çoğunlukla Toplandı.

           

 

Toplantıda Bulunmayanlar:

           

İstifa   :

           

Mazeretli Olanlar: Ahmet KELEŞ, Mehmet ÇINAR

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkan V.                                          Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/02/2017

Sayısı:

20582433-301.05-73

Birleşim:

2

Birleşim:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 06 Ocak 2017 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkan V.                                          Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/02/2017

Sayısı:

20582433-301.05-74

Birleşim:

2

Birleşim:

1

 

 

Özü:

 

Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 Ve 2289 Nolu Parsellerde Plan Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

 

Gündemin 2’nci maddesi; Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 ve 2289 nolu parsellerde Plan Tadilatı hakkında ki 09/01/2017 tarih ve 382 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287, 2288 ve 2289 parsel numaralı taşınmazların malikleri 26/09/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak taşınmazlar üzerinden geçen imar yollarının iptaline yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkan V.                                          Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/02/2017

Sayısı:

20582433-301.05-75

Birleşim:

2

Birleşim:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5649 Ada 5 Nolu Parselde Plan Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

 

Gündemin 3’ncü maddesi; Tecde Mahallesi 5649 ada 5 nolu parselde plan tadilatı hakkında ki 09/01/2017 tarih ve 383 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5649 ada 5 parsel numaralı taşınmazın maliki 20/09/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak; parselin imar planında ‘Konut Alanı’ nda kaldığı ve 10 ile 15 metrelik yollara cephesi olduğundan bahisle; cephe yönünün 10 metrelik yaya yolundan alması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkan V.                                          Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/02/2017

Sayısı:

20582433-301.05-76

Birleşim:

2

Birleşim:

1

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 2044 Ada 4 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

 

Gündemin 4’ncü maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 2044 ada 4 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında ki 10/01/2017 tarih ve 384 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü

 

  Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Aşağıbağlar Mahallesi 2044 ada 4 parsel numaralı taşınmazın maliki 12/10/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ‘Konut Altı Ticaret’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih 472 sayılı kararı ile ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalan ve Emsal=1.50, Yençok=28.50 yapılaşma şartlarına sahip olan taşınmazın Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilerek; yapılaşma koşullarının aynı kalmak şartıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkan V.                                          Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/02/2017

Sayısı:

20582433-301.05-77

Birleşim:

2

Birleşim:

1

 

 

Özü:

 

Topsöğüt Mahallesi 190 Ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

 

Gündemin 5’nci maddesi; Topsöğüt Mahallesi 190 ada 1 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında ki 10/01/2017 tarih ve 385 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Topsöğüt Mahallesi 190 ada 1 parsel numaralı taşınmazın maliki 17/10/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Bahse konu parsel Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.08.2016 tarih 436 sayılı kararı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ''Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı''  ve ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak onaylanmıştır. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalan Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı''  ve ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilerek; hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Söz konusu tadilat talebinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektiren bir işlem olduğu; ilgilisince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olduğu; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin de üst ölçek plana uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Mevcut imar planında söz konusu parselin (4962 m2) ‘Konut Alanında’ kaldığı ve bir kısmının (2571 m2) A-5 (Ayrık Nizam 5 kat) ve E=1.50 diğer kısmının da (1150 m2) A-2 (Ayrık Nizam 2 kat) E=0.60 yapılaşma şartlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Hazırlanan imar planı değişikliği ile bahse konu parselde ifraz yapılması şartı ile‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’ fonksiyonuna dönüşen parselin bir kısmının (2000 m2) yapılaşma şartları plan paftasında olduğu gibi E=0,20 Yençok=7.50, ''Ticaret-Konut Alanı'' fonksiyonuna dönüşen parselin bir kısmında (1725m2) da yine yapılaşma şartları plan paftasında olduğu gibi E=1,00 Yençok=15.50 ve yapı yaklaşma mesafelerinin imar plan paftasında olduğu gibi kabul edilmesinin ve bu şekilde hazırlanan imar planı değişikliğinin kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- ................) ( Günnur TABEL, İsmail AYDIN, Orhan TANATAŞ, Fadıl ÇİÇEK ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkan V.                                          Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/02/2017

Sayısı:

20582433-301.05-78

Birleşim:

2

Birleşim:

1

 

 

Özü:

 

Karakavak Mahallesi 5923 Ada 12 ve 15 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

            Gündemin 6’ncı maddesi; Karakavak Mahallesi 5923 ada 12 ve 15 nolu parsellerde imar planı tadilatı hakkında ki 11/01/2017 tarih ve 386 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Karakavak Mahallesi 5923 ada 12 ve 15 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların malikleri 29/11/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında E=1.50, TAKS=0.25 ve Yençok=Serbest yapılaşma şartlarına sahip taşınmazların ortasından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılarak yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

           

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkan V.                                          Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/02/2017

Sayısı:

20582433-301.05-79

Birleşim:

2

Birleşim:

1

 

 

Özü:

 

Uç Mahallesi 112 Ada 45 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

            Gündemin 7’nci maddesi; Uç Mahallesi 112 ada 45 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında ki 11/01/2017 tarih ve 387 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Uç Mahallesi 112 ada 45 parsel numaralı taşınmazın maliki 22/11/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Ayrık Nizam 4 kat yan bahçe mesafesi 3 metre yapılaşma şartlarına sahip taşınmazın yapı nizamının Bitişik Nizam 4 kat olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Söz konusu tadilat talebi ada bazlı olarak incelendiğinde; söz konusu parselin cephesinin dar olduğu ve Ayrık Nizam yapılaşmasına uygun olmadığı, ayrıca ada içindeki yapılaşmanın çoğunlukla ruhsatlı ve Bitişik Nizam olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Yapılan plan değişikliği ile B-4 (bitişik nizam 4 kat) olacak bahse konu parselin çekme mesafelerinin ada kütle düzeninde belirtildiği şekilde uygulanması şartı ile hazırlanan plan değişikliğinin Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 6330,9) ( Günnur TABEL, İsmail AYDIN, Orhan TANATAŞ, Fadıl ÇİÇEK ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkan V.                                          Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/02/2017

Sayısı:

20582433-301.05-80

Birleşim:

2

Birleşim:

1

 

 

Özü:

 

Karakavak mahallesi 5945 ada 7 ve 8 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

            Gündemin 8’nci maddesi; Karakavak mahallesi 5945 ada 7 ve 8 nolu parsellerde imar planı tadilatı hakkında ki 12/01/2017 tarih ve 388 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Karakavak Mahallesi 5945 ada 7 ve 8 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların malikleri 20/12/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında 7 numaralı parselde E=1.50, TAKS=0.25 ve Yençok=Serbest, 8 numaralı parselde ise E=1.50, TAKS=0.40 ve Yençok=Serbest yapılaşma şartlarına sahip olan taşınmazların ortasında geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılarak yeni oluşan yapılaşma şartlarının E=1.50, TAKS=0.30 ve Yençok=Serbest olarak yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkan V.                                          Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/02/2017

Sayısı:

20582433-301.05-81

Birleşim:

2

Birleşim:

1

 

 

Özü:

 

Bostanbaşı Mahallesi 401,402,403 ve 404 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

            Gündemin 9’ncu maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 401,402,403 ve 404 nolu parsellerde imar planı tadilatı hakkında ki 12/01/2017 tarih ve 389 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Bostanbaşı Mahallesi 401, 402, 403 ve 404 parsel numaralı taşınmazın maliki 20/12/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ‘Mezarlık Alanı’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2015 tarih 377 sayılı kararı ile ''Konut Alanı'' olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Mezarlık Alanı’ fonksiyonuna sahip olan söz konusu parsellerin yapılan değişiklik ile Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Konut Alanı'' olarak değiştirilmesi ve yapılaşma koşullarının ise A-3 (Ayrık Nizam 3 Kat), TAKS=0.30, KAKS=0.90 olarak düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkan V.                                          Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/02/2017

Sayısı:

20582433-301.05-82

Birleşim:

2

Birleşim:

1

 

 

Özü:

 

Samanköy Mahallesi 171 ada 34 nolu parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

            Gündemin 10’ncu maddesi; Samanköy Mahallesi 171 ada 34 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında ki 13/01/2017 tarih ve 390 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Samanköy Mahallesi 171 ada 34 parsel numaralı taşınmazın maliki 21/12/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak ‘Özel Eğitim Tesis Alanı’ fonksiyonu sahip olan parselin içerisinden geçen ENH (Enerji Nakil Hattı) yer altına alınması ve çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik Uygulama İmar Planı Tadilatı talep edilmiş olup; bahse konu parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih 461 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İ mar komisyonumuza havale edilmişti.

  Söz konusu tadilat talebinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektiren bir işlem olduğu; ilgilisince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olduğu; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin de üst ölçek plana uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Yapılan imar planı değişikliği ile söz konusu parselin ortasından geçen 250 m’lik ENH (Enerji Nakil Hattı) yer altına alınması ve çekme mesafelerinin düzenlenmesini içeren uygulamanın; ilgili kurumun görüşü doğrultusunda yapılması ve bu şekilde hazırlanan imar planı değişikliğinin kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 24475,1) ( Orhan TANATAŞ ile Fadıl ÇİÇEK’ in çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkan V.                                          Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/02/2017

Sayısı:

20582433-301.05-83

Birleşim:

2

Birleşim:

1

 

 

Özü:

 

Bostanbaşı Mahallesi 157 ada 7 nolu parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

            Gündemin 11’nci maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 157 ada 7 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında ki 13/01/2017 tarih ve 391 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Bostanbaşı Mahallesi 157 ada 7 parsel numaralı taşınmazın maliki ilgi dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talebinde bulunmuştur. Parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ‘Konut Alanı’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2016 tarih 539 sayılı kararı ile ''Ticaret Alanı'' olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalan ve A-4( Ayrık Nizam 4 Kat) TAKS=0.30 KAKS=1.20, yapılaşma şartlarına sahip olan taşınmazın Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Ticaret Alanı'' olarak değiştirilerek; yapılaşma koşullarının aynı kalmak şartıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

  Söz konusu tadilat talebinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektiren bir işlem olduğu; ilgilisince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olduğu; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin de üst ölçek plana uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Hazırlanan imar planı değişikliği ile ‘Ticaret Alanı’ fonksiyonuna dönüşen parselin yapılaşma şartları mer'i imar planında olduğu gibi A-4 (Ayrık Nizam 4 kat) - E=1,20 ve yapı yaklaşma mesafelerinin plan paftasında olduğu gibi kabul edilmesinin ve bu şekilde hazırlanan imar planı değişikliğinin kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 24466,1) ( Günnur TABEL, İsmail AYDIN, Orhan TANATAŞ, Fadıl ÇİÇEK ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkan V.                                          Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/02/2017

Sayısı:

20582433-301.05-84

Birleşim:

2

Birleşim:

1

 

 

Özü:

 

Karakavak Mahallesi 5920 ada 6 ve 9 nolu parsel ile 5921 ada 5ve 6 nolu parsellerde  İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

            Gündemin 12’nci maddesi; Karakavak Mahallesi 5920 ada 6 ve 9 nolu parsel ile 5921 ada 5 ve 6 nolu parsellerde imar planı tadilatı hakkında ki 16/01/2017 tarih ve 392 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Karakavak Mahallesi 5920 ada 6 ve 9 parsel numaralı ve yine Karakavak Mahallesi 5921 ada 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların malikleri 27/12/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında E=1.50 TAKS=0.25 Yençok=Serbest yapılaşma şartlarına sahip taşınmazları ile ilgili olarak söz konusu parselleri ayıran ada ayrım çizgisinin kaldırılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

       Meclis Başkan V.                                          Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/02/2017

Sayısı:

20582433-301.05-85

Birleşim:

2

 <

Yayınlanma Tarihi: 20 Mart 2017, Pazartesi

Malatya Yeşilyurt Belediyesi © 2020