Haziran Ayı Meclis Kararları 1. oturum

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-257

Birleşim:

6

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında,

 

 

Mehmet GÜNER

Nurettin KARAASLAN

Mehmet KARAMAN

Mehmet ÇINAR

Salih URFALI

Kadircan ESEN

Ali PALANCI

Aliseydi ÜNLÜ

Hikmet TUTLU

Seydi ERKUŞ

Ramazan ÇETİN

Zühal DİŞER

Suna ŞEKEROĞLU

Meltem KAVUK

Cercis TAŞDEMİR

Dursun Cumali SUCU

Şükran GÖNÜLTAŞ

Sadin ŞAHİN

Ramazan MADEN

Abdulkadir EYİDEMİR

Nurettin DURMAZ

Memet ÖZEN

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Şahin ÖZER

Osman COŞKUN

Murat KARAPINAR

 

 

Orhan TANATAŞ

Günnur TABEL

İsmail AYDIN

Fadıl ÇİÇEK

Ahmet KELEŞ’in iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

 

 

           

 

 

 

 

 

Toplantıda Bulunmayanlar: Ramazan ACAR, Ramazan YAKICI, Bekir KARAKUŞ

                       

Mazeretli Olanlar: Hüseyin SELÇUK,  M. Önder ÖZTÜRKOĞLU

 

 

 

 

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Abdulkadir EYİDEMİR                         Kadircan ESEN

      Meclis Başkan II. Vekili                                        Kâtip                                                  Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-258

Birleşim:

6

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

 

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. 01/06/2017 tarihinde Şırnak’ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesinde yaşanan üzücü helikopter kazasında şehit düşen hemşerimiz Jandarma Yarbay Songül YAKUT isminin ilçemiz sınırlarında bir parkta yaşatılması dair Park ve Bahçeler Müdürlüğü teklifinin gündemin 34’ ncü maddesi olarak Oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Abdulkadir EYİDEMİR                         Kadircan ESEN

      Meclis Başkan II. Vekili                                        Kâtip                                                  Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-259

Birleşim:

6

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  1. 100.000 ton Sıcak asfalt alımı işinde kullanılmak üzere kredi kullanımı için belediye başkanına yetki verilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi gündemin 35’ nci maddesi olarak Oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Abdulkadir EYİDEMİR                         Kadircan ESEN

      Meclis Başkan II. Vekili                                        Kâtip                                                  Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-260

Birleşim:

6

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 05 Mayıs 2017 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Abdulkadir EYİDEMİR                         Kadircan ESEN

      Meclis Başkan II. Vekili                                        Kâtip                                                  Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-261

Birleşim:

6

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 2044 Ada 4 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 2’nci maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 2044 ada 4 nolu parselde imar planı tadilatı hakkında ki 08/05/2017 tarih ve 465 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

  Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Aşağıbağlar Mahallesi 2044 ada 4 parsel numaralı taşınmazın maliki 12/10/2016 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ‘Konut Altı Ticaret’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih 472 sayılı kararı ile ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalan ve Emsal=1.50, Yençok=28.50 yapılaşma şartlarına sahip olan taşınmazın Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilerek; yapılaşma koşullarının aynı kalmak şartıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Söz konusu tadilat talebinin; Aşağıbağlar ve Cemal Gürsel Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kaldığından bahse konu plan tadilatının gündemden çıkarılması kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Abdulkadir EYİDEMİR                         Kadircan ESEN

      Meclis Başkan II. Vekili                                        Kâtip                                                  Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-262

Birleşim:

6

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gedik Mahallesi 215 Ada 71, 72 ve 73 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 3’ncü maddesi; Gedik Mahallesi 215 ada 71, 72 ve 73 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı talebine dair 08/05/2017 tarih ve 466 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan Gedik Mahallesi 215 ada 71,72 ve 73 parsel numaralı taşınmazların maliki 20/01/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak söz konusu parseller ile ilgili olarak; mülga Gündüzbey Belediyesi ile mülga Yeşilyurt Belediyesinin yapmış olduğu imar plan sınırlarının çakıştığı alanda kaldığından bahisle; imar adasının kenarında yer alan dere yatağı hizasında bulunan imar yolunun yeninden düzenlenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında DSİ 92.Şube Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüş doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Abdulkadir EYİDEMİR                         Kadircan ESEN

      Meclis Başkan II. Vekili                                        Kâtip                                                  Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-263

Birleşim:

6

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5640 Ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 4’ncü maddesi; Tecde Mahallesi 5640 ada 1 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 09/05/2017 tarih ve 467 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5640 ada 1 parsel numaralı taşınmazın maliki 30/12/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak; parselin imar planında ‘Konut Alanı’nda kaldığı ve 12 ile 50 metrelik yollara cephesi olduğundan bahisle; cephe yönünün 50 metrelik taşıt yolundan alması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Söz konusu parselin mevcut imar planında 12 metrelik taşıt yoluna göre cephelendirildiği ancak 12 metrelik taşıt yolu ile parsel arasında refüj bırakılması ile mevcut yola bağlantının kesildiği tespit edilmiştir. Sayılan nedenlerden ötürü imar izni alamayan parselin; hazırlanan plan önerisinde yapılaşma koşullarının değiştirilmediği, cephe yönünün 50 metrelik taşıt yolundan alması ve çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren ve bu şekilde hazırlanan imar planı değişikliğinin Kabulüne  (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 4656,36) (Günnur TABEL, İsmail AYDIN, Orhan TANATAŞ, Fadıl ÇİÇEK ile Ahmet KELEŞ’in çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile kabul verildi.

 

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Abdulkadir EYİDEMİR                         Kadircan ESEN

      Meclis Başkan II. Vekili                                        Kâtip                                                  Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-264

Birleşim:

6

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Çarmuzu Mahallesi 4915 Ada 3 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 5’nci maddesi; Çarmuzu mahallesi 4915 ada 3 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 09/05/2017 tarih ve 468 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, tapunun Çarmuzu Mahallesinde 4915 ada 3 parsel numaralı taşınmazın malikleri 20/02/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak; parselin bir kısmını satın aldıklarından bahisle; satın alınan hissenin ifraz edilebilmesi için plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere imar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

           

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Abdulkadir EYİDEMİR                         Kadircan ESEN

      Meclis Başkan II. Vekili                                        Kâtip                                                  Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-265

Birleşim:

6

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1, 2, 13 ve 14 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 6’ncı maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1, 2, 13 ve 14 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı talebine dair 10/05/2017 tarih ve 469 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1,2,13 ve 14 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların malikleri 20/02/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Aİ (ayrık ikiz nizam) - 4 kat, TAKS:0.30 KAKS:1.20 yapılaşma şartlarına sahip taşınmazların ortasından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere imar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Abdulkadir EYİDEMİR                         Kadircan ESEN

      Meclis Başkan II. Vekili                                        Kâtip                                                  Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-266

Birleşim:

6

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 2000 Ada 1, 2, 6 ve 7 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 7’nci maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 2000 ada 1, 2, 6 ve 7 nolu parsellerde İmar Planı tadilatı talebine dair 10/05/2017 tarih ve 470 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

  Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Aşağıbağlar Mahallesi 2000 ada 1,2,6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların malikleri 02/03/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Ayrık Nizam 4 kat (A-4) TAKS=0.30 KAKS=1.20 yapılaşma şartlarına sahip olan 2000 ada 1ve 2 nolu parseller ile Emsal 1.20 Yençok=24.50 yapılaşma şartlarına sahip olan 2000 ada 6 ve 7 parsellerin ortasından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılması ve Emsal=1.20 Yençok=30.50 olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar Komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Abdulkadir EYİDEMİR                         Kadircan ESEN

      Meclis Başkan II. Vekili                                        Kâtip                                                  Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-267

Birleşim:

6

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yakınca Mahallesi 7, 8, 9, 3041, 4201, 4248,4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303 Numaralı Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 8’nci maddesi; Yakınca Mahallesi 7, 8, 9, 3041, 4201, 4248,4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303 numaralı parsellerde İmar Planı Tadilatı talebine dair 11/05/2017 tarih ve 471 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

  Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Yakınca (Kileyik) Mahallesinde 7, 8, 9, 3041, 4201, 4248, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303 numaralı parsellerin malikleri 14/02/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak taşınmazları üzerinden geçen, 7 metre genişliğindeki imar yolunun söz konusu taşınmazların bütünlüğünü parçaladığı gerekçesiyle kaldırılması ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar Komisyonumuza havale edilmişti.

 

Söz konusu parsellerin bulunduğu alanda yapılan değişiklik ile mevcut imar yollarının iptal edilerek konut alanına dâhil edildiği ve herhangi bir sosyal donatı alanının ayrılmadığı ayrıca plan dosyasında bazı hissedarların muvaffaklarının eksik olduğu tespit edilmiştir. Sayılan nedenlerden ötürü hazırlanan imar planı değişikliğinin planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden hazırlatılan plan tadilatı talebinin Reddine     (Fadıl ÇİÇEK ile Ahmet KELEŞ’in çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile kabul verildi.

 

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Abdulkadir EYİDEMİR                         Kadircan ESEN

      Meclis Başkan II. Vekili                                        Kâtip                                                  Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-268

Birleşim:

6

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5410 ada 17 nolu parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 9’ncu maddesi; Çilesiz Mahallesi 5410 ada 17 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 11/05/2017 tarih ve 472 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

   

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Çilesiz Mahallesi 5410 ada 17 parsel numaralı taşınmazın malikleri 31/03/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak mevcut imar planında “Konut Alanında’ bulunan E=1.50, TAKS=0.25 ve Yençok= Serbest yapı” hakkına sahip olan taşınmazın güneyinde yer alan tescilli yapı Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2016 tarih ve 3053 sayılı kararıyla koruma alanı olarak belirlenmiştir. Bu koruma alanı bahse konu parselin güney kısmını da kapsadığı için yapı yüksekliği ve yapılaşma şeklini kısıtladığından bahisle; bu sorunu giderecek plan notu eklenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüş doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Abdulkadir EYİDEMİR                         Kadircan ESEN

      Meclis Başkan II. Vekili                                        Kâtip                                                  Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-269

Birleşim:

6

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Kaynarca Mahallesi 6042 ada 3 ve 6 nolu parsellerde imar planı tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 10’ncu maddesi; Kaynarca Mahallesi 6042 ada 3 ve 6 nolu parsellerde imar planı tadilatı talebine dair 12/05/2017 tarih ve 473 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Kaynarca Mahallesi 6042 ada 3 ve 6 parsel numaralı taşınmazın malikleri 19/04/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Blok Nizam 5 kat (BL-5) ve E=1.20 yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Blok Nizam 7 kat (BL-7) olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Abdulkadir EYİDEMİR                         Kadircan ESEN

      Meclis Başkan II. Vekili                                        Kâtip                                                  Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-270

Birleşim:

6

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Koyunoğlu Mahallesi 2647 ada 5 nolu parselde imar planı tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis II. Başkan Vekili Sadin ŞAHİN Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 11’nci maddesi; Koyunoğlu Mahallesi 2647 ada 5 nolu parselde imar planı tadilatı talebine dair 12/05/2017 tarih ve 474 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.          

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Koyunoğlu Mahallesi 2647 ada 5 parsel numaralı taşınmazın maliki 21/04/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında İkiz Nizam 5 kat (İ-5) yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

            Sadin ŞAHİN                                    Abdulkadir EYİDEMİR                         Kadircan ESEN

      Meclis Başkan II. Vekili                                        Kâtip                                                  Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

Yayınlanma Tarihi: 11 Temmuz 2017, Salı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi © 2020

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

06/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-271