Haziran Ayı Meclis Kararları 2. oturum

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-295

Birleşim:

6

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında,

 

 

Mehmet GÜNER

Nurettin KARAASLAN

 

Mehmet ÇINAR

Salih URFALI

Kadircan ESEN

Ali PALANCI

Aliseydi ÜNLÜ

Hikmet TUTLU

Seydi ERKUŞ

Ramazan ÇETİN

Zühal DİŞER

Suna ŞEKEROĞLU

Meltem KAVUK

Cercis TAŞDEMİR

Dursun Cumali SUCU

Bekir KARAKUŞ

Sadin ŞAHİN

Ramazan MADEN

Abdulkadir EYİDEMİR

Nurettin DURMAZ

Memet ÖZEN

Şahin ÖZER

Murat KARAPINAR

Osman COŞKUN

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU

 

 

Orhan TANATAŞ

Fadıl ÇİÇEK

İsmail AYDIN

Ahmet KELEŞ’in

iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

 

 

           

 

 

 

 

 

            Toplantıda Bulunmayanlar: Hüseyin SELÇUK, Mehmet KARAMAN, Ümüt DAĞILMIŞGÜL,

 

 

                       

Mazeretli Olanlar: Ramazan ACAR, Ramazan YAKICI, Şükran GÖNÜLTAŞ, Günnur TABEL

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-296

Birleşim:

6

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 05 Mayıs 2017 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-297

Birleşim:

6

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Gedik Mahallesi 215 Ada 71, 72 ve 73 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 2’nci maddesi; Gedik Mahallesi 215 ada 71, 72 ve 73 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı talebine dair 07/06/2017 tarih ve 481 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan Gedik Mahallesi 215 ada 71,72 ve 73 parsel numaralı taşınmazların maliki 20/01/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak söz konusu parseller ile ilgili olarak; mülga Gündüzbey Belediyesi ile mülga Yeşilyurt Belediyesinin yapmış olduğu imar plan sınırlarının çakıştığı alanda kaldığından bahisle; imar adasının kenarında yer alan dere yatağı hizasında bulunan imar yolunun yeninden düzenlenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında DSİ 92.Şube Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüş doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-298

Birleşim:

6

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Çarmuzu Mahallesi 4915 Ada 3 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 3’ncü maddesi; Çarmuzu mahallesi 4915 ada 3 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 07/06/2017 tarih ve 482 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, tapunun Çarmuzu Mahallesinde 4915 ada 3 parsel numaralı taşınmazın malikleri 20/02/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak; parselin bir kısmını satın aldıklarından bahisle; satın alınan hissenin ifraz edilebilmesi için plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere imar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

           

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-299

Birleşim:

6

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1, 2, 13 ve 14 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 4’ncü maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1, 2, 13 ve 14 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı talebine dair 07/06/2017 tarih ve 483 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1,2,13 ve 14 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların malikleri 20/02/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Aİ (ayrık ikiz nizam) - 4 kat, TAKS:0.30 KAKS:1.20 yapılaşma şartlarına sahip taşınmazların ortasından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere imar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-300

Birleşim:

6

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 2000 Ada 1, 2, 6 ve 7 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 5’nci maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 2000 ada 1, 2, 6 ve 7 nolu parsellerde İmar Planı tadilatı talebine dair 07/06/2017 tarih ve 484 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

  Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Aşağıbağlar Mahallesi 2000 ada 1,2,6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların malikleri 02/03/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Ayrık Nizam 4 kat (A-4) TAKS=0.30 KAKS=1.20 yapılaşma şartlarına sahip olan 2000 ada 1ve 2 nolu parseller ile Emsal 1.20 Yençok=24.50 yapılaşma şartlarına sahip olan 2000 ada 6 ve 7 parsellerin ortasından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılması ve Emsal=1.20 Yençok=30.50 olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar Komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-301

Birleşim:

6

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5410 ada 17 nolu parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 6’ncı maddesi; Çilesiz Mahallesi 5410 ada 17 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 07/06/2017 tarih ve 485 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

   

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Çilesiz Mahallesi 5410 ada 17 parsel numaralı taşınmazın malikleri 31/03/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak mevcut imar planında “Konut Alanında’ bulunan E=1.50, TAKS=0.25 ve Yençok= Serbest yapı” hakkına sahip olan taşınmazın güneyinde yer alan tescilli yapı Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2016 tarih ve 3053 sayılı kararıyla koruma alanı olarak belirlenmiştir. Bu koruma alanı bahse konu parselin güney kısmını da kapsadığı için yapı yüksekliği ve yapılaşma şeklini kısıtladığından bahisle; bu sorunu giderecek plan notu eklenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüş doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-302

Birleşim:

6

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Kaynarca Mahallesi 6042 ada 3 ve 6 nolu parsellerde imar planı tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 7’nci maddesi; Kaynarca Mahallesi 6042 ada 3 ve 6 nolu parsellerde imar planı tadilatı talebine dair 07/06/2017 tarih ve 486 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Kaynarca Mahallesi 6042 ada 3 ve 6 parsel numaralı taşınmazın malikleri 19/04/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Blok Nizam 5 kat (BL-5) ve E=1.20 yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Blok Nizam 7 kat (BL-7) olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-303

Birleşim:

6

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Koyunoğlu Mahallesi 2647 ada 5 nolu parselde imar planı tadilatı

 

           

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 8’nci maddesi; Koyunoğlu Mahallesi 2647 ada 5 nolu parselde imar planı tadilatı talebine dair 07/06/2017 tarih ve 487 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.          

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Koyunoğlu Mahallesi 2647 ada 5 parsel numaralı taşınmazın maliki 21/04/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında İkiz Nizam 5 kat (İ-5) yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-304

Birleşim:

6

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 1188 ada 1, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 9’ncu maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 1188 ada 1, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı talebine dair 07/06/2017 tarih ve 488 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Aşağıbağlar Mahallesi 1188 ada 1, 11, 12, 13 ve 14 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların malikleri 18/04/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında 7 metre genişliğinde ki imar yolundan cephe alan 1188 ada 11 ve 12 parseller imar planında Ayrık Nizam 3 kat (A-3), 35 metre genişliğinde ki imar yolundan cephe alan 1188 ada 1, 13 ve 14 parseller ise imar planında Ayrık Nizam 5 Kat (A-5), TAKS=0.30 ve Emsal=1.50 yapılaşma şartlarına sahip olan taşınmazlar ile ilgili olarak söz konusu parseller arasından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılarak yeniden düzenlenmesi ve yapılaşma koşulunun Ayrık Nizam 5 Kat (A-5), TAKS=0.30 ve Emsal=1.42 olarak belirlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmişti.

 

            Söz konusu parselleri tevhid edebilmek için ada ayrım çizgisinin 11 ve 12 numaralı parsellerin dışına kaydırılması ile daha fazla yeşil alan oluşacağı; yapılaşma koşullarının Ayrık Nizam 5 Kat (A-5), TAKS=0.40 ve Emsal=1.42 olarak, yapı yaklaşma mesafeleri de plan paftasında olduğu şekilde hazırlanan imar planı tadilatının Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 4657,24) (İsmail AYDIN, Orhan TANATAŞ, Fadıl ÇİÇEK ile Ahmet KELEŞ’in çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile kabul verildi.

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-305

Birleşim:

6

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Yakınca Mahallesi 227 Ada 15 Numaralı Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 10’ncu maddesi; Yakınca Mahallesi 227 ada 15 numaralı parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 08/06/2017 tarih ve 489 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan Yakınca Mahallesi 227 ada 15 numaralı taşınmazın maliki 22/05/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunarak söz konusu parsel ile ilgili olarak; 227 ada 15 parselin de bulunduğu imar adasında parselasyon işlemi yapılarak imar parselleri oluşturulmuş ve bu parselasyon işlemleri neticesinde de imar yolları kamuya terk edilmiş olup kamuya terk edilen bu imar yolunun konut alanı içerisinde kaldığından bahisle; daha önce terki yapılan imar yolunun plana işlenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Söz konusu tadilat önerisinin bulunduğu bölgede imar uygulamasının (18. Madde) yapıldığı ve imar yollarının oluştuğu; imar uygulaması sonucu oluşan yolun mevcut imar planına eklenmediği ve ada içerisindeki parsellerin yola cephesi olmadığından imar izni alamadığı tespit edildiğinden, bahse konu 227 ada içinde imar uygulaması sonucu oluşan yolun imar planına işlenmesi ve işlenen yolda çekme mesafelerinin 5 metre olarak belirlenmesinin ve bu şekilde hazırlanan imar planı tadilatının Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 6152,11) (İsmail AYDIN, Orhan TANATAŞ, Fadıl ÇİÇEK ile Ahmet KELEŞ’in çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile kabul verildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-306

Birleşim:

6

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Görgü Mahallesi 255 Ada 4 Nolu Parselde Güneş Enerji Santrali Yapılması Amacıyla Hazırlatılan İmar Planı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 11’nci maddesi; Görgü Mahallesi 255 ada 4 nolu parselde Güneş Enerji santrali yapılması amacıyla hazırlatılan İmar Planı talebine dair 08/06/2017 tarih ve 490 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Görgü Mahallesi 255 ada 4 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulması düşünülen Güneş Enerjisi Elektrik Santralı için 25/05/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Malatya Büyükşehir Belediyesince onaylandığı bildirilmiş ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

Söz konusu parsellerde ''Güneş Enerjisi Santrali'' kurulmasının yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlayarak hem çevre kirliliğinin hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltması yönünde ülke ekonomisine katkıda bulunacak olması nedeniyle; alınan kurum görüşlerine uyulması şartıyla, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 26877) (İsmail AYDIN, Orhan TANATAŞ, Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile kabul verildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-307

Birleşim:

6

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Gedik Mahallesi 4370 ve 13 Nolu Parsellerde Trafo Alanı Bırakılması

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 12’nci maddesi; Gedik Mahallesinde ki Gedik Kent Park Tesisi içinde yer alan ve imar planında “Trafo alanı” olarak planlanan alanın Gedik Mahallesi 4370 ve 13 nolu parsellerin bir bölümün kapsayan Hasan Çalık Devlet Hastanesinin güney batı köşesine taşınmasına yönelik hazırlatılan İmar Planı tadilatı talebine dair 08/06/2017 tarih ve 491 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan Gedik Mahallesindeki; Gedik Kent Park Tesisi içinde yer alan ve imar planında “Trafo Alanı” olarak planlanan alanın yine Gedik Mahallesinde bulunan bahse konu Gedik Kent Park Tesisin kuzeyinde yer alan 4370 ve 13 parsellerin bir bölümünü kapsayan Hasan Çalık Devlet Hastanesinin güneybatı köşesine taşınması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere imar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/06/2017

Sayısı:

20582433-301.05-308

Birleşim:

6

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Karakavak Mahallesi 5936 Ada 2 Nolu Parselin Batı Bölümünün Bir Kısmında Trafo Alanı Bırakılması

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 13’ncü maddesi; Karakavak Mahallesi 5936 ada 2 nolu parselin batı bölümünün bir kısmının trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatılan İmar Planı tadilatı talebine dair 08/06/2017 tarih ve 492 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Karakavak Mahallesi 5936 ada 2 parsel numaralı taşınmazın maliki 25/05/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunarak; söz konusu parselin batı bölümünün bir kısmının Trafo alanı olarak ayrılması y&ou

Yayınlanma Tarihi: 11 Temmuz 2017, Salı